Kurspaket för GDPR samt IT- och informationssäkerhet - onlineutbildning
22031
page-template-default,page,page-id-22031,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

GDPR samt IT- informationssäkerhet onlineutbildning

GDPR SAMT IT- INFORMATIONSÄKERHET – NYA UTBILDNINGAR

Är du förberedd för GDPR som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL den 25 maj 2018?  EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Några nyheter är t.ex. att man talar om dataportabilitet, konsekvensbedömning d.v.s riskanalys av nya personuppgifter, anmälan om personuppgiftsincider mm. Utbildar dig/er i GDPR och informationssäkerhet så att ni vet vad som gäller. Bryter man mot regelverket kan en kan en sanktionsavgift bestämmas av Datainspektionen vilket kan bli mycket kostsamt.

Välj mellan färdigt utvalt utbildningspaket eller välj valfria utbildningar efter behov i valt medlemskap. Med våra utbildningstjänster får du tillgång till kunskap inför arbetet med GDPR samt IT – informationssäkerhet.

Målgrupp: IT och – informationssäkerhetsansvarig, beslutsfattare inom IT och verksamheten, HR, dataskyddsombud, personuppgiftsombudsman.

  • GDPR – ur ett tekniskt perspektiv

    I utbildning lär du dig de fyra grundprinciperna som är viktiga för att minska riskerna och därmed underlätta uppfyllandet av GDPR.

  • GDPR/DSF – EU:s dataskyddsförordning

    Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som kommer att tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter.

  • IT- och informationssäkerhet

    Grundläggande utbildning där du lär dig att utveckla ett omfattande och gediget risktänkande avseende IT- och informationssäkerhet.

Vad är syftet med med den nya dataskyddsförordningen?

Syftet med GDPR är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket kommer att underlätta för företag och organisationer att verka på hela unionens inre marknad. Syfte är också med förändringarna att stärka skyddet för medborgarnas personuppgifter. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som även utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot dataskyddsförordningen vilket kan bli mycket kostsamt för företag/organisationer.

 

Hur påverka GDRP företagen/organisationerna?

Svenska PUL kan användas som grund för det framtida arbetet med GDPR och IT-informationssäkerheten. I större verksamheter kan GDPR påverka budget, IT-system, kommunikation, personal och styrning. Kraven kommer att medföra verksamhetsförändringar. Viktigt att personer som är ansvariga för dessa områden har kunskap om dataskyddsförordningen. Ta gärna del av våra utbildningar ovan.

 

I lagen finns det något som kallas ”Privacy by defaul” ”Employee Encryption Policy” och ”Lost Data Policy”. Det betyder att ni i företaget/organisationen måste känna er data, systemen som hanterar hanterar informationen och har full koll på personuppgifter bäde gällande anställda som kunder leverantörer och samarbetspartner. Få förståelse kring detta i våra utbildningar ovan. 

 

Nyhet är också att datarskyddsombud ersätter personuppgiftansvarig efter den 25/5 -2018 som får utökat ansvar och tydlighet. I vissa fall behövs även  en  personuppgiftsombudsman. Dataskyddsombudet ansvar är att utbilda personal, projektledare för konsekvensanalyser samt vara  företagets/organisationernas kontaktperson mot allmänheten.

Vad händer om företaget drabbas av dataintrång, vad gäller kring IT – informationssäkerheten?

Utsätts ni för intrång eller på något annat sätt tappa kontroll över personuppgifter så måste bolaget informera både de personer som uppgifterna gäller samt Datainspektionen, om händelsen är allvarlig.

Du kanske skulle gilla?

 

GDPR - ny dataskyddsförordning, bild på vägledning