HR och personal - diplomerad utbildning online snabbt och effektivt
22504
page-template-default,page,page-id-22504,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

HR-och-personal-kompetensutveckling

HR OCH PERSONAL – DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

Utbildningarna vänder sig till dig som kommer att ha eller har ansvar för personalrelaterade frågor.
Vid köp av utbildningar ingår alla streamade föredrag samt e-böcker. Köp något av våra medlemskap

Utbildningen omfattar:

 • HR kopplat till företagets syfte
 • Företagsekonomins ramar
 • Företagskulturen och HR
 • Företagsvärdet och HR
 • Situationer och överväganden

Marknadspris: 2 450 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • Börsnoteringens ramar
 • Företagets värde
 • Informationsgivningens grundregler
 • Kurspåverkande information
 • Anställd i börsnoterat företag

Marknadspris: 1 350 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • Allmänt om arbetsrättsliga lagar
 • Anställningsavtalet och olika anställningsformer
 • Uppsägningar och avskedanden
 • Omreglering av anställningsavtal
 • Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Lön och förmåner under uppsägningstiden
 • Integritetsfrågor
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Förhandlings- och informationsskyldighet
 • Arbetsgivarens möjligheter och rättigheter

Marknadspris: 2 245 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • En historisk syn på värdegrundsarbete
 • Värdegrundsarbete och verksamhetsstyrning genom visioner, strategier och affärsplaner
 • Värdegrundsarbete och ett fungerande medarbetarskap
 • Rollen som förändringsledare och internkonsult
 • Motiverande metoder för att förankra en värdegrund
 • Kommunikativa aspekter på värdegrundsförankring
 • Strategier för att utveckla en värdegrund
 • Strategier för att skapa en levande värdegrund
 • Konkreta exempel och praktikfall
 • Best practices och framgångsfaktorer

Marknadspris: 2 300 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • Skatteavdrag
 • Socialavgifter
 • Arbetsgivardeklarationen
 • Övertid, mertid och OB-tillägg
 • Ledigheter och annan frånvaro
 • Tjänsteresor
 • Traktamenten och andra kostnadsersättningar
 • Förmåner
 • Personalförsäkringar
 • Sjukfrånvaro och sjuklön

Marknadspris: 2 490 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • Att definiera mångfald
 • Att implementera mångfald i sin verksamhet
 • Mångfald som strategi
 • Mångfald på alla verksamhetsnivåer
 • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
 • Olika perspektiv på mångfald
 • De vanligaste drivkrafterna
 • Att arbeta med omvärldsanalys
 • Att arbeta med statistik
 • Effekterna av mångfaldsarbetet

Marknadspris: 2 400 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • Att definiera mångfald
 • Mångfald som strategi
 • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
 • Olika perspektiv på mångfald
 • De vanligaste drivkrafterna
 • Att arbeta med omvärldsanalys
 • Att arbeta med statistik
 • Externa effekter av att implementera mångfald

Marknadspris: 2 400 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • Att definiera mångfald
 • Att implementera mångfald i sin verksamhet
 • Mångfald som strategi
 • Mångfald på alla verksamhetsnivåer
 • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
 • Det mångfaldsstrategiska ledarskapet
 • Olika perspektiv på mångfald
 • De vanligaste drivkrafterna
 • Att arbeta med omvärldsanalys
 • Att arbeta med statistik
 • Effekterna av mångfaldsarbetet

Marknadspris: 2 400 kr
Medlemspris från 1 295 kr

Utbildningen omfattar:

 • Rekryteringsrutiner och omvärldsperspektiv
 • Att vårda humankapitalet och skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen
 • Vad ryms i begreppet kompetens?
 • Strategisk kompetensförsörjning – identifiera nyckelmedarbetare och framgångsrika beteenden
 • Att identifiera och skapa en vinnande företagskultur
 • Personalidén som långsiktig strategi
 • Arbetsgivarvarumärket
 • Kompetensbaserad rekryteringsmetodik
 • Värderingsstyrd rekryteringsmetodik
 • Rekryteringsprocessen från kravprofil till bakgrundskontroller
 • SWAN-analys och The Big Five
 • Användbara mallar
 • Exempel på misstag och fallgropar att undvika

Marknadspris: 1 900 kr
Medlemspris från 1 295 kr

FÖREDRAG ONLINE INOM OMRÅDET

FACKLITTERATUR INOM OMRÅDET(alla e-böcker samt en eller två böcker ingår i vissa medlemskap)

Fler böcker hittar du i vår BOKHANDEL

HR OCH PERSONAL – KOMPETENSUTVECKLING

HR och personal är en viktig del i ett företags verksamhet. Är du chef eller ledare eller både och? Man kan förenklat säga att chefskap handlar om att säga till medarbetarna vad de ska göra, sätta upp regler samt mål. Ledarskap handlar om att få medarbetarna motiverade och engagerade så regler följs och mål uppnås. Bli medlem och starta en långsiktig kompetensutveckling för dig och ditt företag.

 

VeaLearn erbjuder utbildningar inom området ledarskap och chefskap, både online och öppna. Majoriteten av utbildningar är diplomerade och görs i samarbete med olika utbildningsföretag samt i egen regi. Önskas någon av utbildningarna som företagsintern vänligen kontakta oss för offert.

 

Målgrupp: Utbildningarna vänder sig till dig som kommer att ha eller har ansvar för personalrelaterade frågor.