Arbetsmiljö – diplomerade onlineutbildningar för chefer och medarbetare

ARBETSMILJÖ – KOMPETENSUTVECKLING ONLINE 

Vill ni ha en trygg och effektiv arbetsplats med nöjda medarbetare? 

Ämnesområdet Arbetsmiljö med diplomerade onlineutbildningar för chefer och medarbetare är ett av våra absoluta viktigaste ämnesområde. Många företag och dess chefer med anställda jobbar bra med arbetsmiljöarbeten, dock är det ett område som man måste arbetar aktivt med och många företag och organisationer saknar tillräcklig kunskap och kompetens.

 

Få kompetensutveckling online bland annat inom Organisatorisk och social arbetsmiljö, Brandskydd, Ergonomi, Hot & våld, Krishantering, Stresshantering, Diskriminering, Jämställdhet och Mångfald. Prova gärna arbetmiljöutbildningarna i våra gratis delmoment.

 

Målgrupp:
VD, HR, chef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och som behöver kunskap om vad som krävs för att följa Arbetsmiljölagen och föreskriftens krav på en trygg arbetsplats.

 

OBS: Just nu gör vi förändringar på webbplatsen för ny presentation för våra diplomerade onlineutbildningar.
Se det aktuella utbudet inom arbetsmiljö/Jämställdhet/ Krishantering från Utbildningskatalogen. Välj ditt utbildningspaket efter ditt val av utbildningar!

Vad passar er bäst? Arbetsmiljö – diplomerade onlineutbildningar för chefer och medarbetare, Interaktiva utbildningar – webbutbildningar via Zoom alternativt öppen utbildning där vi erbjuder bland annat Certifierad handledarutbildning. Önskas utbildningen internt eller kanske kombinera digitalt med traditionellt? Finns flera lärsätt att välja på. 

 

Välj  mellan diplomerade onlineutbildningar som finns nedan, alternativ gå VeaLearns öppna utbildningar eller boka in en företagsintern utbildning.

 

För bästa effekt satsa gärna på något av våra utbildningspaket där du få långsiktig och effektiv kompetensutveckling med flera tjänster inkluderade! Begär offert om ni är flera än 10 personer som vill går en utbildning.

 

 

Kontakta LisbethHar du frågor om någon av våra utbildningar eller våra utbildningspaket kontakta oss eller ring oss gärna på 08-773 1525. 

Läs mer om utbildningens innehåll, utförande, prisval och om respektive utbildare genom att klicka på länken under respektive utbildning som du är intresserad av.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

MÅNGFALD – INTERNT, STRATEGISKT ARBETE

Utbildningen ger dig kunskaper i hur du arbetar med mångfald som strategi och undviker misstag som ofta kan kopplas till denna. Innehållet lyfter bland annat begreppen konkurrensfördelar och verksamhetsutveckling. Den tar även upp de effekter som mångfaldsarbetet medför. Utbildningen fokuserar på hur du internt arbetar med mångfald.

 

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström, Ebba Hagander Mir och Sarah Anwar.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 30 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

STRESSHANTERING 

Utbildningen ger dig kunskaper för att du ska kunna förbättra dina arbetsmetoder och därmed uppleva mindre stress på arbetet. Genom att förbättra och anpassa dina metoder belastar du hjärnan mindre samtidigt som ditt produktivitet och ditt välmående ökar. Innehållet bygger bland annat på hur du skapar en fokuserad hjärna och hur du förbättrar ditt arbetsminne. Den ger dig även korrekta tips och råd tör att du ska kunna omsätta kunskaperna i praktiken så fort som möjligt.

 

Utbildare: Anneli Ekström Godman. Annelie är ICC-coach med utbildning inom stresshantering, psykologi och ledarskap. Hon har en kunskap för hur människan och hjärnan fungerar i samspel med sin omgivning samt idéer för hur hjärnan kan användas för att uppnå bättre resultat.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 20 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ICKE-DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING FÖR ARBETSPLATSER

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom både privat- och offentlig verksamhet och vill få en fördjupad kunskap kring arbetet som berör jämlikhet, diskriminering och likabehandling. Innehållet utgår ifrån att ge dig kunskaper för vilka aktiva åtgärder arbetsplatsen behöver göra för att främja de rättigheter som Diskrimineringslagen framhåller. Du får kunskaper om vad olika begrepp betyder, likt genussystem och normkritiskt tänkande. Allt detta för att ge dig en stadig och bred grund att stå på inför ditt aktiva likabehandlingsarbete.

 

Utbildare: Carin Hertnäs. Jämställdhetskonsult med lång erfarenhet av att arbeta som projektledare, chef och givetvis utbildare. Carin är utbildad inom bland annat genusvetenskap och jämställdhetsarbete, i botten är hon civilingenjör med kunskap inom verksamhetsutveckling och ledarskap. Carin håller även en utbildning inom trakasserier på arbetet vilken du finner nedan.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

TRAKASSERIER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

Att veta när och hur du som skall agera är avgörande för att du faktiskt agerar i frågor som berör trakasserier på arbetet. Utbildningen ger dig kunskaper om Diskrimineringslagen, trakasserier och sexuella trakasserier samt vilka aktiva åtgärder som kan göras för att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Utbildningen berör bland annat #Metoo och lyfter frågor som utmanar dig att reflektera över ditt ansvar och förmåga gällande dessa frågor. 

 

Utbildare: Carin Hertnäs. Se beskrivning ovan
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

JÄMNSTÄLLDHETSUTBILDNING FÖR ARBETSPLATSER

Utbildningen vänder sig till medarbetare och ledare som jobbar inom privat sektor och behöver utöka sin kunskap vad gäller jämställdhet och diskriminering. Innehållet ger dig kunskaper inom bland annat normkritiskt tänkande, genusstrukturer och diskrimineringslagen. Den går även igenom historiskt betydande episoder hällande jämställdhetsutvecklingen samt en nulägesanalys. Givetvis tar den upp hur du främjar likabehandling på arbetsplatsen för att din teoretiska kunskaper ska bli praktiskt användbara.

 

Utbildare: Carin Hertnäs. Se beskrivning på utbildningen” Icke-diskriminering…”
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

RAPPORTER OCH ANDRA TIPS INOM OMRÅDET

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift (PDF)

Arbetsmiljö - Arbetsmiljöverkets nya Föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljö – trivsel och arbetsklimat

Checklista (Prevent)

Checklista -trivsel och arbetsklimat

Psykosocial arbetsmiljö

Checklista (Prevent)

Arbetsmiljö Checklista -Psykosocial arbetsmiljö

En film om den sjuka jobbstressen

Arbetsmiljöverket, AV