fbpx
 

Corporate Social Responsibility

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – SE VÅRT UTBUD NEDAN

CSR och hållbarhet är ett stort och viktigt mål i verksamheten.  I detta ämnesområdet hittar du flera CSR och hållbarhetsutbildningar online och vi har även skapat ett kostnadseffektivt kompetenspaket online med innehåll med tre diplomerade utbildningar samt facklitteratur. Utbildningarna och kompetenspaketet ger dig och din organisation bra kunskap och verktyg för en hållbar och lönsam organisation. Vi talar om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och hänsyn.

 

Vi lever i en värld som alltmer präglas av medvetenhet om hur viktigt är att vi tar hand om vår värld. Den präglas av att vi alla kan bidra, inte minst genom vårt sätt att agera i företaget. Dessutom ställer våra intressenter allt högre krav på hur vi arbetar med hållbarhet. Enligt en rapport 2021 

 

Målgrupp: Hållbarhetsansvarig i den stora organisationen eller chef som har det som en del av dina arbetsuppgifter i ett SME-företag alternativt soloföretagare som vill öka sin förståelse för CSR samt dess roll i värdebyggandet.

 

FÖREDRAG ONLINE ingår i våra förmånliga utbildningspaket

Medlemsföredrag föreläsare

Klicka på bilden ovan för att se exempel på föredrag.

CSR – LITE MER INSPIRATION OCH KUNSKAP

CSRtips.se är ursprungligen ett regionalt utvecklingsprojekt, i samarbete med Region Skåne, Företagarna och Malmö Högskola. Dessa startade projektet med syftet att ta fram en resurseffektiv och enklet metod för småföretagare att arbeta med CSR. En förstudie som Region Skåne gjort visade att det fanns ett intresse för CSR av företag, så länge det kunde göras resurseffektiv och enkelt. Metoden är framtagen i samarbete med TEM. Processledningen utfördes av Oxford Research och Artcom.

Vad innebär hållbart företagande?

Hållbart företagande kan förklaras med att ”med mindre göra mer”. Det handlar om både hållbar produktion och konsumtion samt om att bli mer effektiv. Att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling.