fbpx
 

GDPR eKurs – praktisk tillämpning med mallar

GDPR eKurs med praktisk tillämpning inklusive användbara mallar

GDPR EKURS lär dig vad lagen innebär och vad du behöver göra för att uppfylla kraven i GDPR.  Du får också praktiska verktyg i form checklistor och mallar samt konkreta tips och råd.

 

GDPR gäller för alla företag,organsiationer och föreningar  samt skolor som behandlar personuppgifter. Redan att ha ett kundregister eller driva en blogg där personer nämns innebär att du behandlar personuppgifter, så i princip berörs alla företag av de nya reglerna och därmed även ditt.

 

Du har bara laglig rätt att behandla personuppgifter om du har så kallad rättslig grund. De fyra grunder som är aktuella är:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning.

I utbildningen tittar vi närmare på vad de olika rättsliga grunderna kan innebära i praktiken. Får du t ex lagra personuppgifter som lämnats via ett kontaktformulär på din webbplats? Och i så fall hur länge? Och hur ska uppgifterna skyddas? Hur är det med lönespecifikationer; får de skickas via e-post till den anställde? Ja, detta är bara några av alla de frågeställningar vi belyser i den här webbkursen.

Kursupplägg och kursledare

Kursen består av inlästa föreläsningar samt presentationsbilder och checklistor. Kursledare är Patrik Hedqvist som arbetar på Björn Lundén Information AB med frågor kring personuppgiftsbehandling, integritet och dataskydd.

 

Kurslängd
GDPR eKurs motsvarar 1,5 timmars klassrumsundervisning.

 

Kursintyg
Deltagare som genomför GDPR- Ekurs samtliga avsnitt får ett kursintyg.

 

Omfattning och  innehåll:
 • Allmänt om GDPR
 • Vad räknas som personuppgift?
 • Vad räknas som personuppgiftsbehandling?
 • Tillämpningsområde
 • Laglig grund för personuppgiftsbehandling
 • Känsliga personuppgifter
 • Registrerades rättigheter
 • Skyldigheter för dig som behandlar persounuppgifter
 • Dataskydd, säkerhet
 • Personuppgiftsincidenter
 • Avgifter och skadestånd
 • GDPR-trappan
 • Att upprätta en GDPR-organisation
 • Nulägesanalys
 • GAP- och riskanalys
 • Checklista GDPR
 • Policydokument
 • Personuppgiftsbiträdesavtal