Kurspaket för GDPR samt IT- och informationssäkerhet - onlineutbildning
22031
page-template-default,page,page-id-22031,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

GDPR samt IT- informationssäkerhet onlineutbildning

GDPR SAMT IT- INFORMATIONSÄKERHET – NYA UTBILDNINGAR

Är du förberedd för GDPR som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL den 25 maj 2018?  EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Några nyheter är t.ex. att man talar om dataportabilitet, konsekvensbedömning d.v.s riskanalys av nya personuppgifter, anmälan om personuppgiftsincider mm. Utbildar dig/er i GDPR och informationssäkerhet så att ni vet vad som gäller.  Bryter du som omfattas av GDPR mot regelverket kan en sanktionsavgift debiteras av Datainspektionen vilket resulterar i betydande kostnader för din verksamhet. Upp till 4% av bolagets totala omsättning.

Välj mellan färdigt utvalt utbildningspaket eller välj valfria utbildningar efter behov i valt medlemskap. Med våra utbildningstjänster får du tillgång till kunskap inför arbetet med den nya lagen.

Målgrupp: IT och – informationssäkerhetsansvarig, beslutsfattare inom IT och verksamheten, HR, dataskyddsombud, personuppgiftsombudsman.

Köp utbildningspaket ”GDPR” med tre diplomerade utbildningar, en eKurs,
mallar och checklista. Medlemspris 3 990 kr – ordinarie pris 6 800 kr.

 • GDPR – ur ett tekniskt perspektiv

  I utbildning lär du dig de fyra grundprinciperna som är viktiga för att minska riskerna och därmed underlätta uppfyllandet av GDPR.

 • GDPR/DSF – EU:s dataskyddsförordning

  Du får en samlad, systematisk och sammanfattande bild av DSF, som kommer att tillämpas av såväl privata som offentliga verksamheter.

 • IT- och informationssäkerhet

  Grundläggande utbildning där du lär dig att utveckla ett omfattande och gediget risktänkande avseende IT- och informationssäkerhet.

 • eKurs - GDPR från grunden

  Lär dig vad du behöver göra för att uppfylla kraven i GDPR. Du får praktiska verktyg och en hel del konkreta tips och råd.

 • Checklista för GDPR arbete

  Checklistan innehåller beskrivningar på de saker som ni behöver göra för att kunna bli GDPR-redo

 • Personuppgifts-biträdesavtal

  Du får en avtalsmall så du enkelt kan skapa ett Personuppgifts-biträdesavtal som kan användas till ex v din redovisningsbyrå

Vad är syftet med med den nya dataskyddsförordningen?

Syftet med GDPR är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket kommer att underlätta för företag och organisationer att verka på hela unionens inre marknad. Syfte är också med förändringarna att stärka skyddet för medborgarnas personuppgifter. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som även utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot dataskyddsförordningen vilket kan bli mycket kostsamt för företag/organisationer.

 

Hur påverka GDRP företagen/organisationerna?

Svenska PUL kan användas som grund för det framtida arbetet med GDPR och IT-informationssäkerheten. I större verksamheter kan GDPR påverka budget, IT-system, kommunikation, personal och styrning. Kraven kommer att medföra verksamhetsförändringar. Viktigt att personer som är ansvariga för dessa områden har kunskap om dataskyddsförordningen. Ta gärna del av våra utbildningar ovan.

 

I lagen finns det något som kallas ”Privacy by defaul” ”Employee Encryption Policy” och ”Lost Data Policy”. Det betyder att ni i företaget/organisationen måste känna er data, systemen som hanterar hanterar informationen och har full koll på personuppgifter bäde gällande anställda som kunder leverantörer och samarbetspartner. Få förståelse kring detta i våra utbildningar ovan. 

 

Dataskyddsombudman – behöver man det?
Nyhet är också att datarskyddsombud kan behöva tillsättas i vissa organisationer beroende på företagets kärnverksamhet och behandling av känsliga personuppgifter eller regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer? Företaget kan välja att ha en dataskyddsombudman fast inte lagen kräver det. Det kan innebära en konkurrensfördel mot andra företag, registrerande får ökat förtroende och skapa bättre organisation i arbetet med personuppgifter.

Dataskyddsombudet uppgifter
Dataskyddsombudet ansvar är t.ex. att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument,råd om ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson för de registrerade och personalen och samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Vad händer om företaget drabbas av dataintrång, vad gäller kring IT – informationssäkerheten?

Utsätts ni för intrång eller på något annat sätt tappa kontroll över personuppgifter så måste bolaget informera både de personer som uppgifterna gäller samt Datainspektionen, om händelsen är allvarlig.

GDPR - ny dataskyddsförordning, bild på vägledning