GDPR samt IT- informationssäkerhet onlineutbildningar

GDPR SAMT IT- INFORMATIONSÄKERHET ONLINEUTBILDNINGAR

GDPR – regler om hur du får behandla personuppgifter.

Förordningen trädde i kraft den 25 maj i 2018 och det är viktigt att du har kunskaper om GDPR i verksamheten. Vi kan erbjuda dig olika utbildningspaket och lösningar online där du får information samt nya kunskaper om dataskyddsförodningen med hjälp av våra utmärkta utbildare. Fördelen med just onlineutbildningar är att du har kunskaper tillgängliga över lång tid i motsatt till en traditionell föreläsning eller utbildningsdag på plats.

 

Köp utbildningar genom att välja ett utbildningspaket som passar ditt utbildningsbehov.

Nedan kan du välja mellan våra ”tema -paket” såsom vårt Stora GDPR-paket passande dig som är dataskyddsombud eller GDPR-ansvarig i verksamheten. Alternativ kan du köpa några av våra kostnadseffektiva utbildningspaket. Se information om våra utbildningspaket


Målgrupp
: IT och – informationssäkerhetsansvarig, beslutsfattare inom IT och verksamheten, HR, Dataskyddsombud, personuppgiftsombudsman, chef, medarbetare som är berörda av dataskyddsförordningen.

Generell information om GDPR

Vad är syftet med med den nya dataskyddsförordningen?

Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket kommer att följaktligen underlätta för företag och organisationer att verka på hela unionens inre marknad. Som ett resultat av den nya dataskyddsförordningen kommer man också kunna stärka skyddet för medborgarnas personuppgifter. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som även kan utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot dataskyddsförordningen vilket kan bli kostsamt för företag/organisationer.

 

Hur påverka GDRP företagen/organisationerna?

Svenska PUL kan användas som grund för det framtida arbetet med dataskyddsförordningen och IT-informationssäkerheten. I större verksamheter kan GDPR påverka budget, IT-system, kommunikation, personal och styrning. Kraven kommer att medföra verksamhetsförändringar. Viktigt att personer som är ansvariga för dessa områden har kunskap om dataskyddsförordningen.

I lagen finns det något som kallas ”Privacy by default” ”Employee Encryption Policy” och ”Lost Data Policy”. Vilket innebär att ni i verksamheten måste känna till er data, systemen som hanterar hanterar informationen samt har full koll på personuppgifter. Detta gäller både för anställda som kunder leverantörer samt samarbetspartner. Vi hoppas att du skall få kunskaper med våra onlineutbildningar så att du skall kunna hantera detta på bästa sätt på din arbetsplats

Vad händer om företaget drabbas av dataintrång?

Utsätts företaget för intrång eller på något annat sätt tappar kontroll över personuppgifter som behandlas måste detta dokumenteras. Om sådana personuppgifter kan  medföra risker för enskildas fri- och rättigheter måste företaget anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.  Utbilda dig i GDPR och informationssäkerhet så att du vet vad som gäller. Bryter företaget som omfattas av Dataskyddsförordningen mot regelverket kan en sanktionsavgift bestämmas av Datainspektionen. Sanktionsavgifter kan resulterar i betydande kostnader, upp till 4% av bolagets totala omsättning.

GDPR - ny dataskyddsförordning, bild på vägledning