fbpx
 

GDPR samt IT- informationssäkerhet onlineutbildningar

GDPR SAMT IT- INFORMATIONSÄKERHET ONLINEUTBILDNINGAR

Diplomerade GDPR IT- informationssäkerhet onlineutbildningar – för Dataskyddsombud/chefer eller medarbetare.

 

Förordningen trädde i kraft den 25 maj i 2018 och det är viktigt att det finns kunskaper om GDPR i verksamheten. Vi erbjuder olika onlineutbildningar inom ämnesområdet  GDPR –  IT- informationssäkerhet beroende på om du är Dataskyddsombud/ansvarig, chef eller medarbetare. Du väljer utifrån ditt utbildningsbehov, exempelvis Kompetetenspaket (färdiga utbildningsprogram med facklitteratur) eller Utbildningspaket. Läs mer om våra utbildningspaket här. Se också våra aktuella GDPR – böcker nedan. 

 

Samtliga utbildare är mycket kunniga i sina ämnen och det finns även möjlighet att interagera med utbildaren i lärportalen. Fördelen med just onlineutbildningar är att du har kunskaper tillgängliga över lång tid i motsatt till en traditionell föreläsning eller utbildningsdag på plats. För att erhålla diplom med specifikation behöver du besvara kontrollfrågorna efter varje delmoment samt gå hela kursprogrammet.

 

Målgrupp: IT och – informationssäkerhetsansvarig, beslutsfattare inom IT och verksamheten, HR, Dataskyddsombud, personuppgiftsombudsman, chef, medarbetare som är berörda av dataskyddsförordningen.

Beställ Kompetenspaket nedan. Giltighetstid 12mån. Diplom utfärdas på samtliga utbildningar..
Beställ GDPR e-kurs nedan (ingår ej i något utbildningspaket)

Generell information om GDPR

Vad är syftet med med den nya dataskyddsförordningen?

Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket kommer att följaktligen underlätta för företag och organisationer att verka på hela unionens inre marknad. Som ett resultat av den nya dataskyddsförordningen kommer man också kunna stärka skyddet för medborgarnas personuppgifter. Tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som även kan utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot dataskyddsförordningen vilket kan bli kostsamt för företag/organisationer.

 

Hur påverka GDRP företagen/organisationerna?

Svenska PUL kan användas som grund för det framtida arbetet med dataskyddsförordningen och IT-informationssäkerheten. I större verksamheter kan GDPR påverka budget, IT-system, kommunikation, personal och styrning. Kraven kommer att medföra verksamhetsförändringar. Viktigt att personer som är ansvariga för dessa områden har kunskap om dataskyddsförordningen.

I lagen finns det något som kallas ”Privacy by default” ”Employee Encryption Policy” och ”Lost Data Policy”. Vilket innebär att ni i verksamheten måste känna till er data, systemen som hanterar hanterar informationen samt har full koll på personuppgifter. Detta gäller både för anställda som kunder leverantörer samt samarbetspartner. Vi hoppas att du skall få kunskaper med våra onlineutbildningar så att du skall kunna hantera detta på bästa sätt på din arbetsplats

Vad händer om företaget drabbas av dataintrång?

Utsätts företaget för intrång eller på något annat sätt tappar kontroll över personuppgifter som behandlas måste detta dokumenteras. Om sådana personuppgifter kan  medföra risker för enskildas fri- och rättigheter måste företaget anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.  Utbilda dig i GDPR och informationssäkerhet så att du vet vad som gäller. Bryter företaget som omfattas av Dataskyddsförordningen mot regelverket kan en sanktionsavgift bestämmas av Datainspektionen. Sanktionsavgifter kan resulterar i betydande kostnader, upp till 4% av bolagets totala omsättning.

GDPR - ny dataskyddsförordning, bild på vägledning