fbpx
 

Offentlig verksamhet – kompetensutveckling

OFFENTLIG VERKSAMHET – DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

Utbildningarna vänder sig specifikt till dig som arbetar med eller inom offentlig förvaltning.

Utbildningen omfattar:

 • Att förstå kundens fokus och kommunicera på ett sätt som kunden förstår
 • Intern och extern kommunikation
 • Medvetande kring attityder
 • Att känna sig bekväm i sin yrkesroll
 • Att hantera kritik på ett professionellt sätt
 • Att få människor att gilla dig och den verksamhet du arbetar på
 • Hur människor hanterar förändring
 • Samtalspedagogik
 • Strategiskt språkbruk
 • Tydlig kommunikation

Utbildningen omfattar:

 • Vad är en muta i praktiken?
 • Vad kan jag ge eller ta emot utan att riskera mutbrott?
 • Några praktiska exempel där risk för mutor kan föreligga
 • Skillnader mellan privat och offentlig sektor
 • Vad säger Brottsbalken om tagande eller givande av mutor?
 • Riskanalys inom det egna företaget, kommunen eller myndigheten
 • Hur kan företaget, kommunen eller myndigheten skydda sig mot otillbörligt agerande?
 • Vad säger Näringslivskoden?

Utbildningen omfattar:

 • Grundläggande begrepp
 • Genusteori, genussystem, normer och normkritiskt tänkande
 • Skapande och upprätthållande av genus och genusstrukturer
 • Historiska milstolpar inom jämställdhetsutvecklingen
 • Nulägesanalys kring jämställdhetsutvecklingen
 • Diskrimineringslagen, diskrimineringsgrunderna och aktiva åtgärder
 • Jämställdhetspolitiska mål
 • Att integrera jämställdhetsarbete i din verksamhet

Utbildningen omfattar:

 • Vad innebär LOU?
 • Leverantörens rättigheter
 • Offentlig sektor som kund
 • Att kartlägga kunder
 • Hur går en offentlig upphandling till?
 • De fem grundläggande principerna vid offentlig upphandling
 • De olika upphandlingsformerna
 • Överprövning

Utbildningen omfattar:

 • Framgångsrik försäljning till offentlig sektor
 • Utmaningar med försäljning till offentlig sektor
 • Leverantörsprofiler och att förbättra positionen på marknaden
 • Viktiga frågor inför en upphandling
 • Att skapa långsiktiga samarbeten
 • Effektivisering av säljarbete och att skapa ökad kundnytta
 • Tenderblockers
 • Affärsstrategier

Utbildningen omfattar:

 • Lär dig förstå LOU
 • Använd LOU till din favör
 • Lär dig styra kundens upphandlingskriterier
 • Lär dig förstå vilka offentliga upphandlingar som blir lönsamma för dig
 • Hur arbetar de som blir framgångsrika vid upphandling?
 • Få ut maximalt ur varje säljmöte
 • Vänd dåliga upphandlingskriterier till din favör
 • Utforma vinnande anbud
 • Skapa ett team som vinner anbud
 • Skapa avtalsvillkor som gynnar dig i upphandlingen
 • Hjälp kunden använda rätt utvärderingskriterier

FÖREDRAG ONLINE INOM OMRÅDET