fbpx
 

Offentlig verksamhet – kompetensutveckling online

OFFENTLIG VERKSAMHET – DIPLOMERADE UTBILDNINGAR ONLINE

Offentlig verksamhet och förvaltning har ett regelverk som delvis skiljer sig från näringslivets. Exempel på skillnader som påverkar arbetssättet är regelverk inom finansiering, organisation, styrning och upphandling. Våra utbildningar är speciellt utvalda för dig vill lära dig mer om offentlig verksamhet.

 

Både företagare och offentliganställda påverkas av beslut och styrning på olika politiska nivåer. En politikerstyrd organisation som finansieras av skattemedel har en helt annan beslutsprocess än ett ägarstyrt företag. Beslut från EU och/eller Riksdagen påverkar styrning av all offentlig verksamhet. Lagstiftningen fungerar som ramar för kommuners och regioners arbete. De lokala politiska besluten sätter i sin tur ramarna för inriktningen på tjänstepersoners arbete inom kommuner och regioner. Politiker och tjänstemän tar beslut som påverkar och skapar förutsättningar för till exempel lokalt näringsliv.

 

Därför är det viktigt att anställda inom offentlig verksamhet får en bra introduktion till att arbeta inom offentlig sektor.  Våra utbildningar snabbar upp introduktionsprocessen så att medarbetare snabbt kan jobba på ett korrekt sätt.  Framförallt för att förstå hur en politikerstyrd organisation fungerar och vilka regelverk som ligger till grund för den. Har man aldrig arbetat inom offentlig verksamhet tidigare kan det vara en utmaning som annars tar tid att ta till sig. Offentlighetsprincipen och diarieföring medför också speciella krav när man arbetar inom offentlig verksamhet.

 

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar som möter de specifika behoven inom offentlig verksamhet. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig att skapa ett paket som är unikt för dina behov.

 

OBS: UPPDATERING SKER JUST NU AV DETTA ÄMNESOMRÅDE, SE I UTBILDINGSKATALOGEN – OFFENTLIG SEKTOR

 

Utbildningen omfattar:

 • Att förstå kundens fokus och kommunicera på ett sätt som kunden förstår
 • Intern och extern kommunikation
 • Medvetande kring attityder
 • Att känna sig bekväm i sin yrkesroll
 • Att hantera kritik på ett professionellt sätt
 • Att få människor att gilla dig och den verksamhet du arbetar på
 • Hur människor hanterar förändring
 • Samtalspedagogik
 • Strategiskt språkbruk
 • Tydlig kommunikation

Utbildningen omfattar:

 • Vad är en muta i praktiken?
 • Vad kan jag ge eller ta emot utan att riskera mutbrott?
 • Några praktiska exempel där risk för mutor kan föreligga
 • Skillnader mellan privat och offentlig sektor
 • Vad säger Brottsbalken om tagande eller givande av mutor?
 • Riskanalys inom det egna företaget, kommunen eller myndigheten
 • Hur kan företaget, kommunen eller myndigheten skydda sig mot otillbörligt agerande?
 • Vad säger Näringslivskoden?

Utbildningen omfattar:

 • Grundläggande begrepp
 • Genusteori, genussystem, normer och normkritiskt tänkande
 • Skapande och upprätthållande av genus och genusstrukturer
 • Historiska milstolpar inom jämställdhetsutvecklingen
 • Nulägesanalys kring jämställdhetsutvecklingen
 • Diskrimineringslagen, diskrimineringsgrunderna och aktiva åtgärder
 • Jämställdhetspolitiska mål
 • Att integrera jämställdhetsarbete i din verksamhet

Utbildningen omfattar:

 • Vad innebär LOU?
 • Leverantörens rättigheter
 • Offentlig sektor som kund
 • Att kartlägga kunder
 • Hur går en offentlig upphandling till?
 • De fem grundläggande principerna vid offentlig upphandling
 • De olika upphandlingsformerna
 • Överprövning

Utbildningen omfattar:

 • Framgångsrik försäljning till offentlig sektor
 • Utmaningar med försäljning till offentlig sektor
 • Leverantörsprofiler och att förbättra positionen på marknaden
 • Viktiga frågor inför en upphandling
 • Att skapa långsiktiga samarbeten
 • Effektivisering av säljarbete och att skapa ökad kundnytta
 • Tenderblockers
 • Affärsstrategier

Utbildningen omfattar:

 • Lär dig förstå LOU
 • Använd LOU till din favör
 • Lär dig styra kundens upphandlingskriterier
 • Lär dig förstå vilka offentliga upphandlingar som blir lönsamma för dig
 • Hur arbetar de som blir framgångsrika vid upphandling?
 • Få ut maximalt ur varje säljmöte
 • Vänd dåliga upphandlingskriterier till din favör
 • Utforma vinnande anbud
 • Skapa ett team som vinner anbud
 • Skapa avtalsvillkor som gynnar dig i upphandlingen
 • Hjälp kunden använda rätt utvärderingskriterier