fbpx
 

Organisatorisk Social arbetsmiljö utbildning

PRAKTISK UTBILDNING INOM ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ 

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö utbildningen baserar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4. Föreskriften syftar till att minska arbetsrelaterad ohälsa. Den ställer tydliga krav på att chefer och arbetsledare ska känna till hur de ska förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren skall se till att det finns förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Den nya föreskriften trädde i kraft den 31 mars 2016. Utbildningen fokuserar på vad som behöver göras i praktiken för att leva upp till kraven i föreskriften.

I och med Covid 19 så finns det varianter på denna utbildning. Vi kan även hålla den som interaktiv webbutbildning via Zoom, Se mer vid anmälan.

Målgrupp: Företagare, HR, chefer, skyddsombud, friskvårdsansvariga, hälsoinspiratörer och arbetstagare.

Erbjudande
Vill du fortsätta att utbilda dig så kan du gå vår ” Certifierade handledarutbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö”.  Anmäler du dig även till den Certifierade utbildningen betalar du endast 2 700 kr  istället för 3 600 kr för den ”Praktiska utbildningen inom OSA”.
Ange rabattkod cert19 vid bokning!

Praktisk information

 

          Utbildningslokal, Sthlm,
          Lokal meddelas senare. 

Vad ingår i utbildningen?
Kursdokumentation, lunch, fika och diplom.

Aktuella datum Stockholm:
Kontakta oss för datum

Utbildningstid:
En heldag, från kl 09.00 – 16,00, Registrering och fika från kl. 09.40.
Pris: 3 600 kr  ex moms.
Betalningssätt: Faktura(företag), direktbetalning, Klarna

 

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.

Kontakt
Lisbeth Halldin
Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

Kursen varvas med teori och praktiska övningar

Exempel på innehåll:
• Från ord till handling – psykosocialt arbetsmiljöarbete i vardagen.
• Kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.
• Hur formulera mål och prioritera åtgärder för att främja hälsa
• Värdegrundens betydelse för delaktighet, engagemang och drivkraft
• Kommunikationens betydelse för motivation och prestation

 

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen
• ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa
• formulera mål och prioritera åtgärder som främjar hälsa
• förstå värdegrunden för att skapa delaktighet, engagemang och drivkraft
• förstå kommunikationens betydelse för motivation och prestation

Organisatorisk och social arbetsmiljö - utbildning i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift

”Det finns stora vinster med föreskriften. Det handlar i grunden om att man skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb”, säger Cattis.

 

Utbildare är Cattis Olsén, Certifierad integrativ ledarskapscoach.

Cattis har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställdhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling. Hon har också arbetat som teaterregissör.

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.

 

Kostavvikelse
Har du någon slags matallergi behöver restaurangen veta det i god tid. Ange det i din anmälan alternativt maila till info@vealearn.se senast tre dagar innan kursstart.