fbpx
 

Organisatorisk Social arbetsmiljö utbildning

PRAKTISK UTBILDNING INOM ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ 

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö utbildningen fokuserar på vad som behöver göras i praktiken för att leva upp till kraven i föreskriften. Den baserar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4.

 

Föreskriften syftar till att minska arbetsrelaterad ohälsa. Den ställer tydliga krav på att chefer och arbetsledare ska känna till hur de ska förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren skall se till att det finns förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

 

OBS: I och med Covid – 19 går denna utbildning som lärarledd webbutbildning via Zoom. Vilket innebär att flera fler får möjlighet att gå utbildning oavsett ort. Flera datum att välja på under våren. 

Målgrupp: Företagare, HR, chefer, skyddsombud, friskvårdsansvariga, hälsoinspiratörer och arbetstagare.

Erbjudande
Vill du fortsätta att utbilda dig så kan du gå vår ” Certifierade handledarutbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö”. Alternativ ta del av alla våra diplomerade streamade onlineutbildningar inom arbetsmiljö. Se alla utbildningar här!

Praktisk information

          Utbildningslokal, Sthlm,
          Just nu webbaserad pga av Corona. 

Vad ingår i utbildningen?
Kursdokumentation och och diplom.

Aktuella datum Stockholm:
Se i bokningsformulär.

Utbildningstid:
En heldag, tid meddelas innan kursstart.

Pris: 3 600 kr  ex moms.

Betalningssätt: Faktura(företag), direktbetalning, Klarna

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.

Kontakt
Lisbeth Halldin
Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

Kursen varvas med teori och praktiska övningar

Exempel på innehåll:
• Från ord till handling – psykosocialt arbetsmiljöarbete i vardagen.
• Kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.
• Hur formulera mål och prioritera åtgärder för att främja hälsa
• Värdegrundens betydelse för delaktighet, engagemang och drivkraft
• Kommunikationens betydelse för motivation och prestation

 

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen
• ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa
• formulera mål och prioritera åtgärder som främjar hälsa
• förstå värdegrunden för att skapa delaktighet, engagemang och drivkraft
• förstå kommunikationens betydelse för motivation och prestation

Organisatorisk och social arbetsmiljö - utbildning i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift

”Det finns stora vinster med föreskriften. Det handlar i grunden om att man skapar förutsättningar för att göra ett bra jobb”, säger Cattis.

 

Utbildare är Cattis Olsén, Certifierad integrativ ledarskapscoach.

Cattis har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställdhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling. Hon har också arbetat som teaterregissör.

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.