fbpx
 

Partners och leverantörsmedlemmar

PARTNERS OCH LEVERANTÖRSMEDLEMMAR

Partners och leverantörsmedlemmar presenteras här nedan. Är du utbildare, föreläsare, författare eller motsvarande är du välkommen att teckna vårt leverantörsmedlemskap så får du möjlighet att marknadsföra dina utbildningstjänster samt produkter hos oss. Förutom företagspresentationen får du vara gästkrönikör, lägga upp ”white papers” och samarbeta vid eventuella medlems/kundmöten  samt andra passande evenemang. Välj mellan våra två olika leverantörsmedlemskap nedan.

Presentation av våra leverantörsmedlemmar

Marinda logotyp

Kontaktuppgifter

Marinda

Finnkärrsvägen 17
184 93 Åkersberga

Tel: 076-3573302
cattis@marinda.se

Logytype för företaget Fri och Stark, Eva Swede

Kontaktuppgifter

Eva Swede
Fri och Stark AB
Box 90 917
120 22 Stockholm

Tel 0733-81 80 84

www.friochstark.se

FÖRETAGSPRESENTATION

Marinda – personligare utveckling ägs och drivs av Cattis Olsén som är Certifierad integrative coach(Coach2Coach),pedagog, och utbildad  inom NLP som är metoder som hjälper individer och organisationer att vara i sina bästa tillstånd och att prestera på topp.
Cattis har  lång erfarenhet av att föreläsa och leda grupper mot önskat läge. Hon har huvudsakligen verkat inom offentlig sektor med ledarskaps -och medarbetarutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling.
Företaget bygger på Cattis som person och hon beskriver sitt arbete så här:
– Min vision är vara med och bidra till en värld som fler vill och kan tillhöra.
– Mitt bidrag är att skapa och visa vägen, utmana, göra det möjligt för andra.
– Mitt mål är att göra skillnad för dig i din vardag-på ett personligare sätt.

Kontakta oss för mer information

FÖRETAGSPRESENTATION

Företaget Fri och Stark drivs av Eva Swede sedan 10 år. Eva har mer än 25 år erfarenhet med att arbeta med upppbyggnad, utveckling och förändringsarbete inom privat och offentlig sektor. Har arbetat under flera år som administrativ chef (ekonomi och personalchef) och är engagerad i flera styrelser samt aktiv i flera nätverk.

 

Är verksam som föreläsare, konsult och utbildare inom områdena ledarskap och medarbetarskap, arbetsmiljö, stresshantering, team- och organisationsutveckling, affärs- och innovationsprocesssen.  Eva är utbildad i stresshantering och mental träning, retorik, facilitering och ett flertal samtalsmetoder. Diplomerad samtalsterapeut och samtalscoach, EMCC, senior practitioner level.

 

Eva vill inspirera och stödja individer och organisationer till att ta beslut, utveckla ett gott ledarskap och att nå sina mål! Hos Vealearn utbildar Eva med våra öppna utbildningar i Framtidens ledarskap som en utbildningsserier bestående av tre utbildningar ” Ledarskap i tiden” ”Bli tydlig i beställarrollen – för att nå era mål” samt ”Strategisk kompetensutveckling i en föränderlig värld  – utveckla och attrahera rätt kompetenser”

Eva arbetar med Glädjefylld Vilja – Från inre ledarskap till gemensamma mål!

Kontakta oss för mer information