fbpx
 

Personligt ledarskap kommunikation och möten

PERSONLIGT LEDARSKAP, KOMMUNIKATION OCH MÖTEN –
FÖR CHEFER, MEDARBETARE OCH PROJEKTLEDARE.

Beskrivning

I utbildningen ”Personligt ledarskap, kommunikation och möten” utvecklar du ditt personliga ledarskap samt din förmåga att skapa tydliga mål, god kommunikation och effektiva möten vilket leder till minskad stress, främjar bra arbetsmiljö och samtidigt ökar möjligheten till att nå uppsatta mål.

 

Idag förändras förutsättningarna för vårt arbete snabbt. Vi behöver utveckla vårt personliga ledarskap och vår förmåga att tänka processinriktat för att möta utmaningar, oberoende av vilken roll vi har. Utbildningen hjälper dig för det första att lära känna och utveckla dina personliga förutsättningar, för det andra din förmåga att arbeta självständigt och för det tredje kunna ta olika former av beslut. Du får redskap som hjälper dig att hitta samarbetsformer genom tydliga möten, god kommunikation och feedback. Dessutom ökar förutsättningarna att ni på arbetsplatsen når egna och gemensamma mål på ett lönsamt och hållbart sätt.

Målgrupp personligt ledarskap

För dig som vill utveckla personligt ledarskap och lära dig använda verktyg för effektiv kommunikation och bra möten för att nå dina mål – inom din verksamhet eller med samarbetspartners. Du är chef, medarbetare, projektledare, företagare eller konsult.

Utbildningens innehåll

Vi arbetar med korta teoriavsnitt, användbara verktyg, individuella reflektioner och gemensamma övningar för att du ska utveckla ditt ledarskap. Dessutom utveckla din förmåga att kommunicera och din kunskap om hur du skapar effektiva möten som leder mot målet. Sammanfattningsvis kommer du under utbildningen skapa ditt eget unika material – ”Mitt personliga ledarskap”.

Praktisk information

 

          Utbildningslokal, Sthlm
          Lokal meddelas senare.  

Vad ingår i utbildningen?
Kursdokumentation, lunch, fika och diplom.

Aktuella datum Stockholm:
Se i bokningsformuläret.
Önskar ni företagsintern utbildning, kontakta oss.

Aktuella datum i Göteborg
Kontakta oss om intresse!
Företagsinternt?

 

Utbildningstid:
En heldag, från kl. 09.00 – 16,00, Registrering och fika från kl. 09.40.
Pris: 3 600 kr  ex moms.
Vid anmälan om minst tre personer utgår rabatt, prisexempel 9 750 kr ex moms totalt för tre.
Betalningssätt: Faktura(företag), direktbetalning, Klarna

 

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.

Kontakt
Lisbeth Halldin
Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

Under utbildningen ”Personligt ledarskap, kommunikation och möte” får du framför allt lära dig följande:
 • Personligt ledarskap 
 • Våra mänskliga behov. Vad vill jag? Hur väljer jag?
 • Individuella behov och gemensamma mål 
 • Roller, kompetens och arbetsuppgifter
 • Olika sätt att kommunicera mål
 • Personlig effektivitet, att göra prioriteringar
 • Vad är effektiva möten? Struktur vid olika typer av möten
 • Att leda andra – olika stilar och sätt
 • Olika typer av professionella samtal. Vad är coachande förhållningssätt?
 • Kommunikationsstilar och förtroendeskapande samtal
 • När det inte fungerar – hantera besvärliga beteenden och situationer
 • Samtalsträning, empatisk kommunikation och feedback
 • Individuell plan för mitt självledarskap i arbetet

Kursen varvas med teori och praktiska övningar.

Mål efter utbildningen

Med hjälp av olika verktyg och träning har du nya sätt att bidra till bra samarbeten, god kommunikation och effektiva möten för att nå egna och gemensamma mål i en omvärld med snabba förändringar.

Efter utbildningen har du:

 • en utvecklingsplan för ditt personliga ledarskap där du har tagit fram hur du ska möta hinder och se möjligheter i arbetet
 • kartlagt och fått insikter om din personliga kompetens och dina förutsättningar i arbetet med reflektioner om vad du vill och behöver göra
 • skapat en god grund för effektiva möten med bra möteskultur inom tidsramarna
 • tränat på olika metoder för bra dialoger och god kommunikation och lärt dig ge feedback på ett sätt som får andra att vilja lyssna
 • dessutom tränat på att bemöta utmanande beteenden
Personligt-ledarskap-utbildare-Eva-Swede

Utbildare: Eva är en erfaren utbildare och processledare inom personligt ledarskap, lönsamt beteende och kompetensutveckling inom privat och offentlig sektor. Hon delar generöst med sig av sin kunskap och ger deltagarna utrymme för eftertanke och att dela erfarenheter med varandra. Genom sin bakgrund som HR-chef och företagare har hon dessutom förståelse för de utmaningar du kan möta i olika roller i arbetslivet. Eva är vidareutbildad till samtalscoach och inom stresshantering och mental träning och har praktisk erfarenhet av de verktyg hon förmedlar till er.

Läs mer om Eva här

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.

 

Kostavvikelse
Har du någon slags matallergi behöver restaurangen veta det i god tid. Ange det i din anmälan alternativt maila till info@vealearn.se senast tre dagar innan kursstart.

Denna utbildning ingår även i utbildningspaket som vi har kallat ”Ledarskap i tiden” .

De tre utbildningarna kan genomföras som en serie utan inbördes ordning eller fristående från varandra. Se övriga utbildningar nedan.

Pris 9 900 kr ex moms för samtliga utbildningar. Boka och anmäl dig till utbildningspaketet här och få rabatt!