fbpx
 

Ledarskapsutbildningar online

Ledarskapsutbildningar online i modernt ledarskap för dig som är ledare eller chef

Ledarskapsutbildningar online i modernt ledarskap är ett ämnesområde som innefattar både grund- och fördjupningskurser. Det bygger bland annat på kunskaper om att kommunicera hållbart, samordna, coacha och etablera högpresterande arbetsgrupper. Samtliga utbildare är kunniga i sitt område och få utmärkta betyg. Vi kompletterar även kompetensutveckling i ledarskap med några öppna utbildningar, se nedan.


Målgrupp: Ledarskapsutbildningar online som vänder sig till dig som till exempel arbetar som chef/ledare eller på andra sätt ansvarar för en arbetsgrupp oavsett om du är ny som chef, mellanchef som arbetat en längre tid inom området och som behöver uppdatering. 


Det moderna ledarskapet

Det moderna ledarskapet har under årens lopp har i forskning ständigt genomförts i syfte att finna den optimala typen av ledarskap. Det som idag kallas för det moderna ledarskapet inbegriper en stor flexibilitet och anpassningsförmåga. Allt för  att kunna anpassa den aktuella arbetsuppgiften till det rådande kontextuella faktorer samt till de förutsättningarna medarbetarna besitter. Detta ställer krav på en bred repertoar av kunskaper och verktyg vad gäller sociala och praktiska förmågor.

Genom att vidareutveckla dina ledarskapskompetenser ökar du chansen att arbetsgruppen presterar enligt förväntningarna och mår väl under tiden samtidigt som du i rollen som ledare eller chef kan stå stadigt i både med- och motgång.


Ledarskapsutbildningar online som ger dig nya kunskaper idag. Välj utbildningspaket som passar dig! Pris från 1 790 kr.

Ledarskapsutbildningar online är diplomerade vilket innebär att du erhåller diplom efter godkänd webbtest. Kompetensutbildning i ledarskap  erbjuds i olika varianter av utbildningspaket eller färdiga kompetenspaket. Giltighetstid på de olika utbildningspaket är från sex månader till 12 månader där du kan lära, pausa och repeterar hur mycket du vill!