fbpx
 

Retorik och presentationsteknik

RETORIK OCH PRESENTATIONSTEKNIK UTBILDNINGAR ONLINE


Vad du säger är viktigt. Hur du säger det kan avgöra genomslaget Citat från Per Furemo, en av kursledarna i retorik.

Utbilda dig i retorik och presentationsteknik och bli en bättre kommunikatör och presentatör. Kurserna  är diplomerade och görs i samarbete med olika utbildningsföretag.


Att öka sin
retoriska kompetens är ett konkurrensmedel i många situationer i jobb som privat! För att du skall kunna hålla ett riktigt bra framförande och presentation krävs det kunskap inom området. Alla utbildarna är mycket kunniga och erfarna inom sitt område.


Retorik och presentationsteknik utbildningar online innehåll: 

I våra retorikutbildningar online får du lära dig retorikens grunder, ethos, pathos, logos – retorikens grunder.

  • I ”Retorik – framförandeteknik grundutbildning” tar retorikexperten Per Funemo upp om kroppsspråk, rösten,  tempo, betoning, röstläge, pausering och andra viktiga bitar ett gott framförande tar hänsyn till.
  • ”Retorik för chef och ledare” får du kunskaper om personliga uttryck, attityd och klädval, minnesteknik mm. Kanske känner du av scenskräck får du tips hur du kan vända scenskräck till en positiv energikälla. 
  • I onlinekursen ”Retorik – lär dig att övertyga” får du kunskaper om att kunna informerar och presentera bättre. Retorik handlar om framför allt om förberedelse och att strategi samt att framföra ditt budskap på ett övertygande sätt.

Retorik i effektiva utbildningspaket

Retorikutbildningarna online erbjuds i kostnadseffektiva och hållbara utbildningspaket. Vilket innebär att du får kompletterande retorikkunskap med föredrag samt facklitteratur av kända föreläsare och författare.

Önskar du rådgivning, flera medarbetare som önskar delta vänligen, kontakta oss för offert. 

 

Målgrupp: Du är chef, chef, utbildare, säljare, ekonom eller allmänt intresserad av retorik och vill få fram ditt budskap på rätt sätt. Välkommen att ta del av våra utbildningar nedan!