fbpx
 

Vård och Omsorgsutbildningar online

Vård och omsorgsutbildningar online för LSS och äldreomsorg ger dig nya kunskap som både är både teoretiska  och praktiskt användbara för dig i arbetslivet. Du kan exempelvis arbetar inom hemtjänst, äldreboende, LSS – boende, behandlingshem  eller andra verksamheter med människan i fokus. 

Här hittar du vård och omsorgsutbildningar inom bland annat i Belastningsergonomi, demensutbildningar, Lex Maria. Lex Sarah, läkemedelshantering, stresshantering för vårdpersonal, smärtanalys, hot och våld, lågaffektivt bemötande, orosanmälan, akutsjukvård, Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service.


Kanske behöver verksamheten introduceras för de regelverk som styr det dagliga arbetet eller fördjupa sina kunskaper för hur man kan arbeta ergonomiskt eller stressförebyggande. Vid sidan av utbildningar som berör verksamhetens ramar och de anställdas arbetssätt erbjuds det kunskaper i hur man förhåller sig lågaffektivt i mötet med andra.

 

Vård och omsorgsutbildningar online för LSS och äldreomsorg varierande innehåll är användbara både för större personalgrupper och enskilda användare. Kurserna sträcker sig från att klargöra övergripande lagar och styrdokument till att försöka inspirera till ett förändrat arbetssätt i verksamheten. Kontakta oss gärna oss vid flera kursdeltagare för bästa pris!


 

Målgrupp: Verksamhetschefer, vårdare, vårdbiträde, undersköterskor, personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner, boendestödjare, LSS-handläggare och annan vårdpersonal. Se alla våra utbildningar nedan!

 

Välj och anmäld dig nedan på respektive utbildning. Behöver du hjälp, rådgivning eller offert kontakta oss här!