fbpx
 

Anmälan och köp

Alkohol och droger – Identifiera och agera – chefsutbildning-Vealearn

1 790,00 kr7 900,00 kr ex. moms

I den diplomerade onlineutbildningen ”Alkohol & droger – Identifiera och agera”  bygger utbildningen på att utveckla en förståelse för problematiken samt värderingar och attityder kring detta.

Nöjd kund garanti VeaLearn

 

Du får även även kunskaper som handlar om att kunna upptäcka, bemöta och agera vid misstanke om att någon i omgivning lider av problematiken.

 

Målgrupp: Den här utbildningen  vänder sig dig som är chef och  som vill lära dig att förstå, identifiera och hantera beroendeproblematik på arbetsplatsen.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen med Magnus Johansson och Emma Gustavsson. Här går de igenom utvecklingen av beroendeförloppet, konsekvenserna på arbetsplatsen och aspekterna kring hur man som chef eller kollega berörs av problematiken

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Alkohol och droger – Identifiera och agera är en utbildning som vänder sig till dig som i ledarrollen behöver kunskaper kring hur beroendeproblematik kan identifieras och hanteras utifrån yrkesrollen. Utbildningen bygger på att utveckla en förståelse för problematiken samt värderingar och attityder kring detta. De bygger även kunskaper som handlar om att kunna upptäcka, bemöta och agera vid misstanke om att någon i omgivning lider av problematiken. Se mer av kursinnerhållet nedan. 

 

Alkohol och droger – Identifiera och agera utbildningsinnehåll:

  • Att förstå problemet och dess omfattning
  • Svårigheter med att identifiera problemet
  • Värderingar och attityder
  • Begrepp och bakomliggande orsaker
  • Utvecklingen av sjukdomsförloppet
  • Konsekvenser på arbetsplatsen och hur det påverkar chefer och medarbetare
  • Att identifiera signaler
  • Tillvägagångssätt för att hantera beroendeproblematik
  • Hinder för att agera
  • Nyckelfaktorer för att hantera problemet framgångsrikt

 

Välj utbildningspaket eller enskild utbildning i varukorgen. Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga testfrågor korrekt och genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  

 

Se en fullständig beskrivning av onlineutbildningen här!

 

Utbildare: Magnus Johansson och Emma Gustavsson. Magnus arbetar utifrån sitt stora engagemang med att utbilda medarbetare och ledare kring hur beroendeproblematik kan ta sig till uttryck samt hur det bör bemötas. Emma är en alkohol- och drogterapeut som har en stora praktiskt erfarenhet från att ha jobbat på olika behandlingshem i USA.
Giltighetstid på utbildningen:
4- 12 månader beroende på utbildningspaket alternativ enskild utbildning.
Utbildningstid:
cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: 
ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: 
löpande, distans/online.

 

Magnus Johansson och Emma Gustavsson håller även utbildningen Alkohol och droger – om dig och din omgivning. Den riktar sig till medarbetarna i verksamheten. Tar gärna del av denna utbildning här: 

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom Arbetsmiljö kan du följa länken här!
Flera ledarskapsutbildningar finns också här.

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.