fbpx
 

Anmälan och köp

Arbetsmiljö grundkurs Previa – diplomerad onlineutbildning – Vealearn

1.790,00 kr7.900,00 kr ex. moms

Är du chef, involverad eller ansvarig för arbetsmiljöfrågor behöver du kunskaper kring Organisatorisk och social Nöjd kund garanti VeaLearn arbetsmiljö och  Arbetsmiljölagens krav vad på en trygg arbetsplats innebär.

 

Utbildningen ger dig kunskaper i bland annat Arbetsmiljölagen, SAM, arbetsergonomi, arbetsanpassning, diskriminerningslagen, krisstöd och mycket mer.

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen med Linda Olöf Juhlin.  

 

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Arbetsmiljö grundkurs Previa –  onlineutbildning som är diplomerad.  En viktig utbildning för att få till en väl fungerande och trygg arbetsplats och som har skallkrav från arbetmiljöverket att denna kunskap skall finnas hos ansvariga och chefer med personalansvar. Den vänder sig till dig som är chef, är skyddsombud eller önska bli, arbetar inom HR eller ansvara för arbetmiljöfrågor i verksamheten. Utbildningen tar upp fysiska som psykosociala aspekter av hur du kan skapa säker  och bra arbetsmiljö med tydliga rutiner och en välinformerad, kompetensutbildad organisation.

 

Utbildningen är beräknad till ca tre timmar men oftast tar den lite längre tid, du får ta del av praktiska case och övningar. Den är identisk till den traditionella utbildningen fast digital 0ch motsvarar ca en heldags lärarledd utbildning.

 

Genom att företaget eller organsiationen implementera Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i det dagliga arbetet samverkar den goda arbetsmiljön med verksamhetsutvecklingen och ni kommer att skapa tydlighet, handlingskraft och säkerhet i organisationen.

 

Arbetsmiljö grundkurs Previa – onlineutbildning innehåll:

 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifter
 • SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Samverkan för god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
 • Arbetsgivarens ansvar, medarbetarens uppgifter och skyddsombudets uppdrag
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Belastningsergonomi
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Ekonomiska aspekter av ohälsa i arbetslivet
 • Kränkande särbehandling
 • Diskrimineringslagen och Diskrimineringsgrunderna
 • Risker och åtgärder vid ensamarbete
 • Hot och våld på arbetsplatsen
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Krishantering förr och nu

 

Se en fullständig beskrivning av onlineutbildningen här!

 

Pris enligt beroende på att du väljer enskild utbildning eller utbildningspaket.
Välj utbildningspaket eller enskild utbildning i varukorgen. Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga testfrågor korrekt och genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  Du väljer pris direkt i varukorgen!

 

Övrig information

Utbildare: Linda Olöf Juhlin, Lennart Sohlberg, Ulrika N. Persson, Marie Lindblad och Per Larsson. Samtliga arbetar för Previa som är ett Sverigeledande företag inom företagshälsa. De har olika professionsbakgrunder och de utgörs även arbetsmiljöinjengör, en affärscontroller, en fysioterapeut och två beteendevetare. Med olika inriktningar lyckas dem hålla ett brett perspektiv utifrån ämnet arbetsmiljö vilket gör att grundkursen innehåller ett gediget och väl genomtänkt material.
Giltighetstid på utbildningen: 3-12 månader beroende på utbildningspaket eller om du väljer enskild utbildning.

Utbildningstid: cirka 3 timmar vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.

Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Är du intresserad av andra diplomerade onlineutbildningar inom Arbetsmiljö, se här.

Söker du en traditionell öppen eller interaktiv webbutbildning kan du se dessa utbildningar här.

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 3 mån.