fbpx
 

Anmälan och köp

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – kurs

1 080,00 kr7 900,00 kr ex. moms

I denna utbildning får du lära dig om konventionens grundläggande principer och vad den innebär, samt ansvaret kring dess tillämpning. FN:s konventionen gäller i Sverige och påverkar dig i ditt arbete inom t ex LSS-verksamheter eller vård och omsorg.

Du och dina medarbetare rekommenderas att minst vartannat år uppdatera dina kunskaper inom området.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen med Jessica Ekman . I delmomentet går Jessica igenom vanligt förekommande begrepp.

 

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.
Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

I utbildningen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning får du lära dig om FN konventionens grundläggande principer och vad den innebär, samt ansvaret kring dess tillämpning. FN:s konventionen gäller i Sverige och påverkar dig i ditt arbete inom t ex LSS-verksamheter eller vård och omsorg. 

 

Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad kurs har du ökad kunskap om konventionens syfte, innehåll, uppbyggnad och användningsområden samt definitionen av funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Genom konkreta exempel kopplas konventionen till ditt dagliga arbete.

 

Rekommendationen är att medarbetare certifieras på utbildningen minst vartannat år.

 

”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”  – kursens innehåll

  • Konventionens innehåll
  • Etik och ansvar
  • Konventionen i svensk lagstiftning
  • Tillämpning i praktiken 

 

Se fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Utbildare: Jessica Ekman. Utbildad sjuksköterska och psykoterapeut som är eftertraktad på utbildningsmarknaden. Jessica Ekman håller även i fler utbildningar under ämnet vård- och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 4 -12 månader beroende på utbildningspaket.

Utbildningstid: ca 30 min vilket motsvarar 2 tim lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom Vård och omsorg kan du föja länken här!

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , Tagg: