fbpx
 

Anmälan och köp

Grundläggande brandskydd – systematisk brandskyddsarbete onlinekurs

1 790,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Prisalternativen ser du i varukorgen längre ner.

 

Grundläggande brandskydd – systematisk brandskyddsarbete onlinekurs vänder sig till dig som vill öka din kunskap kring brandrisker i arbetsmiljön, både vad gäller riskfaktorer och förebyggande arbete.

 

I den här utbildningen tar man bland annat upp lagar och normer, hur olika faktorer kan påverka brandutvecklingen, vilken brandsläckningsutrustning som är lämplig att använda vid olika sorters bränder, hur du bör agera vid utrymning och vilka risker som finns med brandgas.

 

Kunskaper som är absolut nödvändiga på en arbetsplats!

 

Prova gärna gratis delmomentet där Klas tar upp riskerna med brandgas. 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Är du intresserad av denna kurs men endast som singelutbildning, ej utbildningspaket, kontakta oss för pris! OBS, singelutbildningen har då endast en giltighetstid på 3 månader.

Clear

Grundläggande brandskydd – systematisk brandskyddsarbete onlinekurs bygger på att ge dig lärdomar kring de faktorerna som påverkar brandutvecklingen, vilken utrusning du bör använda vid olika typ av bränder samt hur du bör agera vid utrymning. Utbildning handlar om arbeta förebyggande och minimera risker för olycksfall för miljö, person och egendom.

 

Målet med den här utbildningen är att du skall få nödvändiga kunskaper och färdigheter genom att: 

 1. Förstå och minimera riskerna för hälsa och olycksfall för miljö, person och egendom.
 2. Ta med dig kunskap och hitta riskerna i ditt arbete, förstå konsekvenserna och hanterar dessa
 3. Förstå de tekniska system och vilken roll de de har i samband med incident 

 

Grundläggande brandskydd – systematisk brandskyddsarbete innehåll: 

 • Lagar, normer och standarder avseende brandskydd och säkerhet
 • Faktorer som påverkar brandutvecklingen
 • Brandens förlopp
 • Risker med brandgas
 • Utrymningsvägar och utrymningsplan
 • Brandlarm
 • Brandsläckningsutrustning
 • Identifiera brandrisker på arbetsplatsen

 

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här! 

 

Övrig information:

Utbildare: Klas Sundqvist. Med bakgrund inom räddningstjänsten, försvarsmakten och FN har Klas en gedigen teoretisk och praktisk erfarenhet, denna omsätter han idag som rådgivning och utbildning inom säkerhet och brandskydd.
Giltighetstid på utbildningen: 6- 12 månader beroende på utbildningspaket eller val av endast en utbildning.
Utbildningstid: cirka 50 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

 

 

Här kan du ser flera utbildningar inom arbetsmiljö.

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbildningspaket KOMPLETT