fbpx
 

Anmälan och köp

Grundpaket GDPR – praktisk företagsutbildning online

2.900,00 kr ex. moms

Grundpaket GDPR – diplomerad onlineutbildning – för företagare, chefer och medarbetare.
I den här utbildning får du kunskaper och råd kring ett GDPR-säkert arbete i vardagen. Hur du hantera e- post  direktmarknadsföring och nyhetsbrev samt hur du kartlägger hanteringen av personuppgifter i ditt företag. Du får också en allmän utbildning inom IT-säkerhet som tar upp IT-säkerhetsarbetet för att skydda företagets digitala tillgångar.

 

Utbildningspaketet innehåller två diplomerade onlineutbildningar men en studietid på ca 2,tim och 15 min vilket motsvara en traditionell lärarledd utbildningsdag. Du kan lära, pausa och repetera hur många gånger som helst under giltighetstiden på utbildningspaketet. 

 

Målgrupp: Utbildningarna är lämpliga för dig som är företagare, chefer och medarbetare som behöver grundkunskaper i GDPR.

 

Läs om respektive utbildning nedan. I detta paket ingår också Föredrag online där du får tillgång till ca 400 onlineföreläsningar inom olika ämnesområden.

Grundpaket GDPR – praktisk företagsutbildning online–  ett utbildningspaketet som innebär att du får grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen samt om IT-informationssäkerhet. Ett bra konkret utbildningspaket som passar företagare, chefer, medarbetare som behöver grundkunskaper inom GDPR. 

 

Du får direkt access till två diplomerade onlineutbildningar med en giltighetstid  i 12 månader. Under tiden kan du  lära, pausa och repetera hur många gånger som helst.

 

Grundpaket GDPR – praktisk företagsutbildning online innehåll:
Utbildning 1: GDPR i praktiken

 • Grundläggande begrepp
 • Grunder och principer
 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Lagringsminimering
 • Uppgiftsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Ansvarsskyldighet
 • Samtycken
 • GDPR i säljprocessen
 • Direktmarknadsföring och nyhetsbrev
 • E-posthantering
 • Kartläggning av personuppgiftshantering
 • Att anpassa verksamheten
 • Att arbeta GDPR-säkert i vardagen
 • Personuppgiftsincidenter
 • Intern dataskyddspolicy och informationssäkerhet
 • Hemsida och integritetspolicy

 

Utbildning 2: IT-säkerhet – grundkurs för anställda – diplomerad onlineutbildning

 • IT-säkerhetsangrepp i praktiken
 • Att vara observant på och hantera obehöriga personer på arbetsplatsen
 • Att skydda datorn
 • Risker med Wi-Fi
 • Val och hantering av lösenord
 • Att surfa säkert
 • Risker med e-post
 • Att skydda känslig information i mobilen
 • Risker med sociala medier
 • Att säkerhetsspara digital information
 • Virushantering

 

Läs om respektive utbildning nedan. I Grundpaket GDPR – praktisk företagsutbildning online ingår Föredrag online, där du får tillgång till ca 400 onlineföredrag från 187 föreläsare!

 

 

 

Utbildare i ”GDPR i praktiken” är Roger Elverskog. Utbildningstid är ca 1 tim och 37 min vilket motsvarar ca 1/2 dags läraledd utbildningsdag. Få mer omformation om utbildaren i respektive utbildning ovan. 
Utbildare i ” IT- säkerhet – grundkurs för anställda”  är Jimmy Larsson. Utbildningstid: ca 38 min, motsvarande en 1/2 dags lärarledd utbildning. Få mer omformation om utbildaren i respektive utbildning ovan.

 

 

Se flera utbildningar gällande dataskyddsförordningen och IT- informationssäkerhet.