fbpx
 

Anmälan och köp

Hot och våld – onlineutbildning för vårdpersonal – VeaLearn.

1 080,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Hot och våld – onlineutbildning för vårdpersonal är en grundutbildningen som har blivit änmer nödvändig då hot och våld ökar just inom denna sektor. Vikten av att vara mental förberedd och fått en grundkunskap kan vara mycket betydelsefullt i ditt agerande om du utsätts för en hotfull siutation.

 

I utbildningen får du bl.a. lära dig om vad hot och våld är, vad säger lagen? Nödvärn, ansvarsfördelning, bemötande, hembesök mm.

 

Utbildaren, Tomas Delin har flera års erfarenhet som polis och utbildare inom detta ämnesområde. Läs mer i beskrivningen nedan och testa gratis ett delmoment!

 

Målgrupp: I första hand vänder den sig till dig som arbetar inom vård – och omsorg men passar även andra yrkesgrupper.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Tomas Delin går igenom vad vad nödvärnsrätten innebär.

 

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Hot och våld – onlineutbildning för vårdpersonal tar bland annat upp hur hot och våld kan förebyggas och hur det kan definieras. Den lyfter ämnen likt bemötande, riskanalyser, krishantering och stressreaktioner.

 

I första hand vänder den sig till dig som arbetar inom vård- och omsorg men passar även andra yrkesroller som riskeras av att mötas av hot och våld. Du får bland annat lära dig att möta och hantera hot och våld på jobbet och hur du kan agera i eller efter en eventuell våldssituation.

 

Hot och våld – onlineutbildning för vårdpersonal innehåll:

 • Vad är hot och våld?
 • Definitioner enligt Brottsbalken
 • Mörkertal i anmälningar
 • Att förebygga hot och våld
 • Mental förberedelse och kunskap i ämnet
 • Ansvarsfördelning
 • Bemötande av hotfulla och våldsamma personer
 • Stressreaktioner och krishantering
 • Riskanalys och aspekter som kan medföra förhöjda risker för att bli utsatt
 • Nödvärn
 • Besökare på arbetsplatsen
 • Att göra hembesök

 

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga testfrågor korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  

 

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Utbildare: Thomas Delin har lång erfarenhet mer inte mindre än 15 års arbetslivserfarenhet som polis och har dessförinnan arbetat inom kriminalvård och LVM/LVU. Han är dessutom utbildad som instruktör i konflikthantering och självskydd samt som debriefingledare inom Stockholmspolisen. Utbildare sedan 2015  inom förebyggande av hot och våld samt väpnat våld i skolmiljö.
Giltighetstid på utbildningen: 4-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom Vård och omsorg eller om Arbetsmiljöutbildningar för chefer och medarbetare kan du följa länkarna i markeringarna.

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.