fbpx
 

Anmälan och köp

Kommunikation och feedback diplomerad onlineutbildning – VeaLearn

1.080,00 kr7.900,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Kommunikation och feedback är en diplomerad onlineubildning  där du får tillgång till framgångsfaktorer inom kommunikation och som är kopplade till bemötande, ansvar, respekt och feedback. 

 

Ewa och Marita kommer att varva den här kursen bland annat med miniföreläsningar, visa klipp och rollspel, ge exempel och du kommer att få besvara reflektionsfrågor.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Marita och Ewa ge exempel på individ- och situationsanpassat bemötande.

 

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Kommunikation och feedback diplomerad onlineubildning – en utbildning dör du kommer få  tillgång till framgångsfaktorer inom kommunikation och som är kopplade till bemötande, ansvar, respekt och feedback.

I utbildningen kommer Marita och Ewa ta upp konkreta kommunikationsexempel och du kommer att få ta del av konkreta tips som är användbara i vardagen och som ger dig möjlighet att reflektera över dig själv och din omgivning.

 

Kommunikation och feedback diplomerad onlineubildning innehåll: 

  • Vad är kommunikation?
  • Att individ- och situationsanpassa sitt bemötande
  • Ta ansvar för sig själv och att respektera varandra
  • Pacing och pleasing
  • Kommunikationsexempel
  • Övertramp, missförstånd och kommunikationsmissar
  • Bryta kommunikationsmönster
  • Identifiera och undvika osäkerhetsord
  • Att sluta missbruka sig själv
  • Beskriva vad beteende består av istället för att tolka

 

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga kontrollfrågorna korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  

 

Se den fullständiga beskrivningen av utbildningen här!

 

Utbildare: Ewa Jonasson är kommunikations- och förändringscoach och utbildningsansvarig på KommunikologGruppen i Stockholm. Hon har lång erfarenhet inom kommunikation, förändringsledning, konflikt- och stresshantering samt ledar- och medarbetarutveckling.

Utbildare: Marita Skogum är kommunikalog och utbildar i Komunikologi på Öijared Resort utanför Göteborg. Även Marita har stor erfarenhet av att arbeta med kommunikation och förändringsprocesser i organisationer och att coacha såväl individer som grupper.

Giltighetstid på utbildningen: 3-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 45 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Är du nyfiken på fler utbildningar inom Vård & Omsorg eller i Kommunikation, följ länkarna!

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.