KÖP DIN UTBILDNING HÄR

t

Behöver du hjälp? Ring 08 - 773 1525

Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud

4.100,00 kr ex. moms

Best Deal - VeaLearn utbildning

Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud är ett omfattande och kostnadseffektiv skyddsombudsutbildning för dig som skall bli skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Det passar även dig som behöver repetera eller vidareutbilda dig inom arbetsmiljöområdet. Kursstart löpande vilket innebär att vi aktiverar dig i portalen inom 24 timmar efter godkänd anmälan och faktureringsuppgifter.


Kompetenspaketet innehåller fyra arbetsmiljöutbildningar online med giltighetstid 12 mån:  

 • Skyddsombudets roll
 • BAM – bättre arbetsmiljö 
 • SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • OSA – organisatorisk och  social arbetsmiljö

Du får också:

 • Facklitteratur: ”Arbetsmiljö – handbok för chefer och skyddsombud” samt
 • Föredrag online med över 200 st. föreläsningar om t.ex. om stress, kommunikation, hälsa, ledarskap mm.
 • PDF med kursmaterial, övningar
 • Diplom med specifikation för varje enskild utbildning som du erhåller efter godkänd kontrolltest.

I kursen Skyddsombudets roll tar Malin Burman upp hur skyddsombud utses på arbetsplatsen och vilket ansvar som rollen innebär. Du kommer att få lära dig om skyddsombudets uppgifter, rättigheter och skyldigheter, hur skyddsstopp går till och vilka olika typer av skyddsombud som finns. Under utbildningens gång får du genomföra övningar.

I BAM – bättre arbetsmiljö får du bland annat lära dig att samverka i arbetsmiljöarbetet, identifiera risker och arbeta förebyggande. Innehållet går bland annat igenom säkerhetskultur,  arbetsmiljöverkets föreskrifter, rutiner för krishantering samt användbara verktyg för att omsätta teorin till praktik

I utbildningen SAM- systematiskt arbetsmiljö får du lära dig om vad systematiskt arbetsmiljöarbete, uppstart och ni bedriver SAM i verksamheten. Malin kommer gå igenom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, du kommer får med dig praktiska redskap för att kunna arbeta med SAM.

I utbildningen OSA – organisatorisk arbetsmiljö är en grundkurs och tar upp du bakgrund och kunskaper gällande föreskriften AFS 2015:4. Bland annat fokuserar Malin och Marlene på Arbetstid, Ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Du får även tillgång till Lathund och checklista.

Vill du veta mer om utbildningarna och om boken, se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.


Se ett delmoment från Skyddsombudets roll med Malin Burman!


Se ett delmoment från BAM – bättre arbetsmiljö.


Se ett delmoment från SAM – utbildningen


Se ett delmoment från OSA – utbildningen


Är ni flera än 8 st. skyddsombud/arbetsmiljöombud som skall utbildas vänligen kontakta oss. Det beror på att vi har en begräsning i kontaktformuläret att skriva in kontaktuppgifter vid anmälan. Dock går det köpa för fritt antal, vi behöver bara kompletterar med längre kontaktlista. 

Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud - skyddsombudsutbildning 

Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud är en omfattande skyddsombudsutbildning online för dig som skall bli skyddsombud/arbetsmiljöombud. Vi har lagt in fyra stycken diplomerade arbetsmiljöutbildningar, föredrag samt facklitteratur "Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombud". Är ni flera skyddsombud/arbetsmiljöombud som skall utbildas, kontakta oss för offert!


Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud innehåller följande

Skyddsombudsutbildning online 1
Skyddsombudets roll
I skyddsombudskurs online tar Malin Burman upp hur skyddsombud eller arbetsmiljöombud utses på arbetsplatsen och vilket ansvar som rollen innebär. Du kommer att få lära dig om skyddsombudets uppgifter, rättigheter och skyldigheter, hur skyddsstopp går till och vilka olika typer av skyddsombud som finns. Under utbildningens gång får du genomföra övningar.

Se innehåll på utbildningen här: 

 • Bakgrund
 • Hur ett skyddsombud utses
 • Ansvar och roller på arbetsplatsen
 • Olika typer av skyddsombud
 • Skyddsombudets uppgifter
 • Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter
 • Skyddsstopp och en arbetsmiljöfrågas väg
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Övningar
 • Lästips

Se en fullständig beskrivning av onlineutbildningen här!


Skyddsombudsutbildning online 2
BAM – Bättre arbetsmiljö – onlineutbildning för chefer och skyddsombud kursinnehåll:

I BAM - utbildningen får du lära dig att samverka i arbetsmiljöarbetet, identifiera risker och arbeta förebyggande. Innehållet går bland annat igenom säkerhetskultur,  arbetsmiljöverkets föreskrifter, rutiner för krishantering samt användbara verktyg för att omsätta teorin till praktik.

Se mer innehåll nedan: 

 • Arbetsmiljölagen som grundpelare
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Roller och ansvar på arbetsplatsen
 • Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Att identifiera risker och genomföra åtgärder
 • Säkerhetskultur
 • Att upprätta rutiner för krishantering
 • Utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Användbara verktyg och fall att lösa själv

Se en fullständig beskrivning av onlineutbildningen här!


Skyddsombudsutbildning online3
SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete innehåll:

 • Introduktion till arbete med arbetsmiljöfrågor
 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvar och roller
 • Praktiska verktyg för att arbeta med SAM

Här kan du en fullständig beskrivning av SAM!


Skyddsombudsutbildning online 4
OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

I OSA- utbildningen fokuserar utbildarna främst på tre huvudområden som Arbetsmiljöföreskriften 2015:4 tar upp, nämligen Arbetstid, Ohälsosam arbetsplatsbelastning och kränkande särbehandling. Utbildningen är uppdelade i  kortare moduler med föreläsningar och olika övningar.

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö innehåll: 

 • Bakgrund till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Definitioner
 • Föreskriften AFS 2015:4
 • Faktorer som bidrar till ohälsa
 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Krav i arbetet som är starkt psykiskt påfrestande
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling
 • Rutiner vid kränkande särbehandling
 • Mål för sociala och organisatoriska frågor
 • Kunskaper och befogenheter
 • Lathund och checklista
 • Reflektionsuppgifter

Här kan du ser utbildningen i sin helhet


Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombyd - VeaLearn (komp)Facklitteratur: "Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombud"

Författare: Georg Frick, specialiserad på arbetsrätt, och har en lång erfarenhet som arbetsgivarekonsult, förhandlare och rådgivare. Har också skrivit böcker inom arbetsrätt, lönesättning och medarbetarsamtal. Ingår just nu i detta utbildningspaketet. Läs mer om boken här!


Övrigt

Utbildare: Malin Burman. Som konsult inom Krishantering och Arbetsmiljö har Malin författat boken Efterklok på förhand – en handbok om krisberedskap. Hon är diplomerad handledare i BAM (Bättre Arbetsmiljö) och har en filosofie master i krishantering.
Giltighetstid på utbildningen: 12 månader 
Utbildningstid: ca 6 timmar och 23 minuter totalt. Motsvarar ca 3 1/2 dags lärarledd traditionell utbildningsdag. Beräknar extra tid för övningar, prov och extramaterial! Plus extra tid för inläsning av boken.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online


Ersättning från AFA Försäkring för Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud

OBS: Vi är godkända som utbildningsanordnare från AFA men Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud är inte godkänd då denna utbildnings räknas som grundkurs. Däremot kan du eventuell få stöd från AFA om det är en repetitionsutbildning
Kostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet. Däremot om du vidareutbilda sig så kan kursavgift ersättas. Se nedan på förslag på utbildningar, vi har ett trettiotal inom arbetsmiljö!


Vad finns det för krav när det gäller skyddsombud på arbetsplatsen?

Det finns ett krav att det skall finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser där det finns 5 eller flera anställda. Finns det flera skyddsombud på jobbet så skall ett huvudskyddsombud utses. Det är också huvudskyddsombudet som då samordna skyddsombudens verksamhet. Skyddsombuden behöver inte vara fackligt anslutna, oftast är det så, men det finns absolut inga krav på det. Vanligt är man utser skyddsombudet på tre år. Finns kollektivavtal är det oftast den fackliga organisationen som utser denna person men om inte kollektivavtal finns, ja då kan arbetstagarna utse sitt skyddsombud/arbetsmiljöombud. I arbetsmiljölagen står de att anställda och arbetsgivare skall samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för ansvar för arbetsmiljön.Här kan du se våra övriga arbetsmiljöutbildningar som är vidareutbildningar. 
Tips: Här kan du ser vad Arbetsmiljöverket skriver och lyssna på en POD om skyddsombudets roll

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.