fbpx
 

Anmälan och köp

Konflikthantering och medling grundkurs online för chefer och medarbetare

1 790,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Konflikthantering och medling grundkurs online för chefer och medarbetare hjälper dig att förstå och analysera konflikter, varför de uppstår och hur du går tillväga för att hantera dem.

 

Git Guldare, mycket erfaren utbildare och expert på konflikthantering, dialog och utveckling kommer ger dig värdefull kunskaper om bland annat om medvetna och omedvetna konfliktstrategier, upprätta handlingsplan, medla och åtgärdsförslag. 

 

Målgrupp: En utbildning som riktar sig både till chefer och medarbetare hur man kan göra för att mildra och förebygga konflikter.

 

Prova gärna gratis delmomentet nedan. Här talar Git om konflikstrategier och visa vilka olika förhållningssätt som man medvetet eller omedvetet kan inta i en konflikt.

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Konflikthantering och medling grundkurs online för chefer och medarbetare kommer att ge dig insikt i vilka förhållningssätt och strategier som finns och som vi medvetet eller omedvetet går in i och även kan växla mellan under en konflikt. Du får även lära dig vilka positiva aspekter som finns, hur du bör agera i medlingsrollen och vad både chefer och medarbetare kan göra för att mildra och förebygga konflikter.

 

Konflikthantering och medling grundkurs online för chefer och medarbetare innehåll: 

  • Orsaker till varför konflikter uppstår
  • Förhållningssätt vid konflikter
  • Medvetna och omedvetna konfliktstrategier
  • Förstå konfliktens natur
  • Att analysera konflikten
  • Upprätta en handlingsplan
  • Att medla vid konflikter
  • Åtgärdsförslag
  • Förebyggande arbete

 

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Övrig information:

Utbildare: Git Guldare, utbildare, expert inom konflikthantering, dialog och utveckling. Git hjälper företag som konsult och som som medlare vid akut konflikthantering samt som rådgivare och facilitator/mötesledare för verksamhetsmässig utveckling eller problemlösning.
Giltighetstid på utbildningen: 6 månader.
Utbildningstid: ca 1 timme och 27 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

 

Är du intresserad av flera utbildningar inom kommunikation, se här!
Är du intresserad av medarbetarskap eller ledarskap, se utbildningarna här.

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL