Anmälan och köp

Neuropsykiatriska diagnoser – diplomerad onlineutbildning – Vealearn

1,200.00 kr7,900.00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Välkommen till en grundutbildning som går igenom olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ger dig grundläggande kunskaper inom området.

 

Du får bland annat lära dig autismspektrumtillstånd, språkstörning, ADHD och vanliga förekommande svårigheter som detta kan innebära.

 

Utbildningen ger dig även kunskaper i hur du genom en anpassad miljö och rätt förhållningssätt kan underlätta för personen du kanske möter i ditt arbete eller privatliv.

 

Målgrupp: passar dig som behöver en introduktion till ämnet neuropsykiatriska diagnoser.

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Johanna Björk  förklarar vilka funktioner som personer med autism kan ha svårigheter med.

 

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Neuropsykiatriska diagnoser – diplomerad onlineutbildning passar dig som behöver en introduktion till ämnet neuropsykiatriska diagnoser. Utbildning går igenom olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ger dig grundläggande kunskaper inom området. Den går bland annat igenom autismspektrumtillstånd, språkstörning, ADHD och vanliga förekommande svårigheter som detta kan innebära. Utbildningen ger dig även kunskaper i hur du genom en anpassad miljö och rätt förhållningssätt kan underlätta för personen du kanske möter i ditt arbete eller privatliv.

 

Neuropsykiatriska diagnoser – diplomerad onlineutbildning innehåll:

 • Vanligt förekommande svårigheter hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • ADHD
 • Autismspektrumtillstånd
 • Tourettes syndrom
 • Språkstörning
 • Perception och perceptuella svårigheter
 • Bemötande i vardagen

 

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga testfrågor korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

 

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Utbildare: Johanna Björk. Pedagog, föreläsarhttps://lms.vealearn.se/utbildning/neuropsykiatriska-diagnosere och handledare med lång erfarenhet. Arbetar med psykosocial, psykiatrisk och pedagogisk vägledning.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 45 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom Vård och omsorg kan du föja länken här!

Exempel på utbildningar:

 • AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation,
 • Lågaffektivt bemötande
 • Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
 • Läkemedelshantering, LSS – Grundkurs,
 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt 
 • Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 3 mån.