KÖP DIN UTBILDNING HÄR

t

Behöver du hjälp? Ring 08 - 773 1525

Orosanmälan grundkurs – diplomerad onlineutbildning – VeaLearn

1.690,00 kr ex. moms

Orosanmälan grundkurs – diplomerad onlineutbildning tar upp om hur du skall gå tillväga om misstanke eller vetskap om att ett barn far illa. Att lämna in en orosanmälan, hur utredning och insatser går till och vilka rättigheter som barn har enligt Barnkonventionen.

Bland annat får du kunskaper om vem som omfattas av anmälningsplikten,  var du kan vända dig för att rådgöra vid misstanke om att ett barn far illa samt vilka tecken som du bör vara uppmärksam på. Det gäller både såväl fysiska, beteendemässiga och psykiska tecken hos barnet som tecken i barnets omgivning.

Målgrupp: kursen riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg, skola och verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen samt privatpersoner som önskar bli insatta i vad lagen föreskriver avseende barns rätt till skydd och hälsa

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”beskrivning” nedan.


Utbildningspaketet Årskort Vård & Omsorg
Alla onlineutbildningar inom Vård & Omsorg + föredrag online.

Utbildningspaket Årskort Komplett. 
Samtliga diplomerade onlineutbildningar hos Vealearn, föredrag online samt valfri fackbok.


Orosanmälan grundkurs – diplomerad onlineutbildning, ett utbildningspaket som innehåller en online utbildning samt föredrag online. Giltighetstid 6 månader. Välkommen att anmäla dig nedan!

Orosanmälan grundkurs - diplomerad onlineutbildning

Välkommen till Orosanmälan grundkurs - diplomerad onlineutbildning! Denna utbildning är speciellt utformad för medarbetare inom vård och omsorg, skola och andra verksamheter som omfattas av Socialtjänstlagen. Utbildningen är även lämplig för privatpersoner som vill lära sig om barns rättigheter till skydd och hälsa enligt lagstiftningen.

Under utbildningen kommer du att få kunskap om hur du ska agera om du misstänker eller har kunskap om att ett barn far illa och behöver göra en orosanmälan. Vi kommer att gå igenom vilka steg som behöver tas, hur utredningar genomförs och vilka insatser som kan göras för att stödja det utsatta barnet. Dessutom kommer du att lära dig om barns rättigheter enligt Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Först och främst kommer vi att titta på vilka som omfattas av anmälningsplikten och även vilka som bör anmäla ändå, även om de kanske inte omfattas av den formella skyldigheten. Vi kommer också att diskutera vart du kan vända dig för rådgivning och stöd om du misstänker att ett barn far illa. Det är viktigt att vara medveten om olika tecken som kan tyda på att ett barn far illa, såväl fysiska, beteendemässiga som psykiska tecken hos barnet och tecken i barnets omgivning.


Orosanmälan grundkurs - diplomerad onlineutbildning innehåller följande: 

- Vad innebär en orosanmälan?
- Vilken instans tar emot orosanmälan eller anmälan?
- Vem har rätt att göra en orosanmälan?
- Vilka skyldigheter har vi när det gäller anmälan?
- Var kan man söka rådgivning vid misstanke om att ett barn far illa?
- Hur genomförs utredningar och vilka insatser kan göras?
- Vilka fysiska, beteendemässiga och psykiska tecken kan tyda på att ett barn far illa?
- Vilka tecken i barnets omgivning kan indikera att ett barn far illa?
- Vi kommer även att ta upp FN:s konvention om barns rättigheter, som är en viktig grund för lagstiftningen inom området.

Sammanfattningsvis är denna utbildning avsedd att ge dig kunskap och verktyg för att kunna agera rätt när du misstänker att ett barn far illa. Genom att förstå lagen och barnets rättigheter kan vi tillsammans arbeta för att skydda och främja barns hälsa och välmående.

Se fullständig beskrivning av utbildningen här!

Tar också gärna del av vår andra utbildning Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter.


Övrig information gällande Orosanmälan grundkurs - diplomerad onlineutbildning

Utbildare: Paulina Gunnardo är beteendevetare utbildad på masterprogrammet i psykologi och i familjebehandling med KBT samt MI : Hon föreläser och utbildar om barns utveckling, barn som far illa och barnets rättigheter. Pauline har också erfarenhet då hon tidigare varit verksam på förskola och barnrättsorganisation.   
Giltighetstid på utbildningen: 6 - 12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 46min vilket motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

Denna utbildning ligger både inom utbildningsområdet Skola och Pedagogik och inom Vård & Omsorg. Titta gärna på våra övriga utbildningar!