Anmälan och köp

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare online

4,300.00 kr ex. moms

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare 

NYHET – Utbildningarna Projektledarskap – projektledning grundkurs och Projektledning – fördjupning  i ny uppdatetad version i juli 2020 med mer innehåll!  

Diplomerade utbildningar som på ett effektivt sätt ger dig en stabil grund för att utöva projektledning, ta tillvara allas kompetens och en gedigen kunskap om projektets olika faser och riskhantering. Dessutom ingår ytterligare en onlineutbildning om hur du blir en bra mötesledare och en bok om psykologi för projektledare.

 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill utbilda dig till projektledare. Det passar även för dig som arbetar i andra roller i projektet, t.ex. projektmedarbetare, beställare eller medlem i styrgruppen eller referensgruppen. Utbildningen passar de flesta företag och organisationer och projekt! 

 

Läs mer om respektive utbildningar som är diplomerade och boken i beskrivningen nedan. Fler utbildningar och litteratur finns inom ämnesområdet Projektledning.

 

Se mer info och prova ett gratis delmoment från varje utbildning! Utbildningens innehåll: 

 

 

Giltighetstid på utbildningspaketet är 12 månader, koncentrerad utbildningstid  för onlineutbildningarna ca 6,5 tim. Samt tid för studera facklitteratur. Motsvarar ca 2 1/2 dag i traditionell utbildning.
Välkommen med din anmälan!

 

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare online är till för både blivande som erfarna projektledare får du en god grund för att leda ett projekt i en snabbt föränderlig värld. För det krävs en förmåga att möta, motivera och ta tillvara intressenternas och projektmedarbetarnas kompetens.

 

Du kommer att få en gedigen grund med metodik och verktyg varvat med praktiska exempel i det här utbildningspaketet. Projektledning innebär även att ha en förmåga att hantera en stor mängd information och möten med styrgrupp, projektmedarbetare,referensgrupper och andra intressenter. 

 

Utbildningen”Diplomerad mötesledare” hjälper dig att hitta tekniker och metoder för att leda möten på ett bra sätt. Genom utbildningen får du redskap för att leda och variera dina möten utifrån målet och gruppens behov. 

 

Vad ingår i utbildningen?

I utbildningen ingår tre diplomerade onlineutbildningar med gedigert innehåll, facklitteratur och onlineföredrag. Utbildningarna är princip indentiska till traditionell utbildning dock i koncentrerad form. Fördelen med att utbilda dig online är att det är oerhört kostnadseffektivt dessutom hållbart både över tid och ur miljöhänseende. Lär, pausa och repetera hur mycket du önskar under utbildningstiden! Utbildningarna är tillgängliga dator, mobil eller Ipad.  

 

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare innehåll:

För fullständig beskrivning av respektive utbildningar följ länkarna nedan. Här kan du också så ett gratis delmoment på respektive utbildning.

Projektledarskap – projektledning grundkurs

 • Ramen för projekt
 • Olika typer av projekt
 • Terminologi
 • Organisation – roller och ansvar
 • Intressentanalys
 • Projektplanering och utvärdering
 • Uppföljning
 • Workshop
 • Projektdokumentation
 • Riskhantering och riskanalys
 • Projektledarskap
 • Personligheter och profiler
 • Samprojekt
 • Praktiska råd

 

 

Projektledarskap – projektledning fördjupning

 • Vad har hänt under 20 år?
 • Metod, organisation och arbetssätt
 • Projektledarskap – ansvar och befogenheter
 • Projektledaren och styrgruppen
 • Projektgruppen och Projektledaren 
 • Projektledaren och samverkan
 • Intressentanalys
 • Planeringsprocesser och förankring
 • Workshopledning
 • Projektdokumentation
 • Projektekonomi
 • Risker, analys och hantering
 • Humanrisk
 • Projektledarskapet ur ett agilt perspektiv
 • Personligheter och profiler
 • Distansarbete
 • Löpande projektdrift
 • Kvalitet i projekt
 • Reflektion
 • Tips och råd

 

Diplomerad mötesledare

 • Möteskultur
 • Mötet som ett strategiskt verktyg i organisationen
 • Skapa gemensamma spelregler
 • Mötesplanering, syfte och mål
 • Att inleda och avsluta på rätt sätt
 • Att skapa engagemang och delaktighet
 • Icebreakers & Energizers
 • Hantera olika personligheter och utmanande beteenden
 • Förstå olika inlärningsstilar och att anpassa mötet
 • Presentationsteknik och kommunikationsråd
 • Verbal och icke-verbal kommunikation
 • Använda hjälpmedel under mötet
 • Death by PowerPoint
 • Möblering och fysisk miljö som inspirerar
 • Optimera virtuella möten
 • Mötesuppföljning
 • Åtgärdsplan

 

Bok – Psykologi för projektledare av författaren Leif E. Andersson.  
 • Boken ”Psykologi för projektledare” ger dig ett stöd i projektprocessen och hur du hanterar att möta och ta tillvara den kompetens som finns i projektet. Författaren går även igenom faserna i projektarbete och dessutom organisations- och gruppsykologi, ledarskap i projekt i teori och praktik samt utvärdering

 

Övriga uppgifter

Utbildare: Liselotte Norén som håller i projektledarutbildningar har en gedigen bakgrund och har arbetat som processledare, förändringsledare och projektledare i många olika typer av verksamheter innan hon började som utbildare. Bakgrund som IT-chef på koncernnivå, som konsultchef och som VD i tjänsteföretag har hon ovanligt stort affärsmässigt fokus i sina utbildningar.

Utbildare i utbildningen Diplomerad mötesledare är: Caroline Murray Carlsson, Antoni Lacinai, Micke Darmell samt  Andreas Olsson. Alla fyra mycket duktiga och erfarna utbildare, författare och föreläsare. Läs mer om samtliga i informationen från respektive utbildning. 
Utbildningstid: ca 6 timmar ch 27 min vilket motsvarar två och halv dags lärarledd utbildning.
Giltighetstid på utbildningen: 12 månader. Personlig licens. 
Kursstart: löpande, online/distans
Diplom: ja, du får diplom efter varje utbildning efter avklarade testfrågor och du genomgått utbildningarna. 

 

Föredrag online – föreläsningar från olika föreläsare inom olika ämnesområden

Se flera aktuella utbildningar och böcker för dig som arbetar med projekt!