Anmälan och köp

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare online

4,300.00 kr ex. moms

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare 

Diplomerade utbildningar som på ett effektivt sätt ger dig en stabil grund för att utöva projektledning, ta tillvara allas kompetens och en gedigen kunskap om projektets olika faser och riskhantering. Dessutom ingår ytterligare en onlineutbildning om hur du blir en bra mötesledare och en bok om psykologi för projektledare.

 

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill utbilda dig till projektledare. Det passar även för dig som arbetar i andra roller i projektet, t.ex. projektmedarbetare, beställare eller medlem i styrgruppen eller referensgruppen. Utbildningen passar de flesta företag och organisationer och projekt! 

 

Läs mer om respektive utbildningar som är diplomerade och boken i beskrivningen nedan. Fler utbildningar och litteratur finns inom ämnesområdet Projektledning.

 

Se mer info och prova ett gratis delmoment från varje utbildning! Utbildningens innehåll: 

 

 

Giltighetstid på utbildningspaketet är 12 månader, utbildningstid  för onlineutbildningarna ca 4, 5 tim, beräknar dock lite extra tid för övningar och reflektion. Samt tid för studera facklitteratur. Motsvarar ca 2 heldagar i traditionell utbildning. 

 

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare online är till för både blivande som erfarna projektledare får du en god grund för att leda ett projekt i en snabbt föränderlig värld. För det krävs en förmåga att möta, motivera och ta tillvara intressenternas och projektmedarbetarnas kompetens. Du kommer att få en gedigen grund med metodik och verktyg varvat med praktiska exempel i det utbildningspaketet

 

Projektledning innebär även att ha en förmåga att hantera en stor mängd information och möten med projektmedarbetare, styrgrupp, referensgrupper och andra intressenter. Därför har vi kompletterat projektledarutbildningarna med utbildningen Diplomerad mötesledare. Genom utbildningen får du redskap för att leda och variera dina möten utifrån målet och gruppens behov. 

 

Projektledning handlar om att ta tillvara kompetens och leda möten med alla som är involverade i projektet. Möten och workshops med till exempel projektmedlemmar, referensgrupper och styrgrupper. Utbildningen”Diplomerad mötesledare” hjälper dig att hitta tekniker och metoder för att leda möten på ett bra sätt.

 

För fullständig beskrivning av respektive utbildningar följ länkarna nedan 

I utbildningen ingår dessutom tre diplomerade onlineutbildningar med gedigert innehåll. En kompletterande bok samt onlineföredrag.  Utbildningstiden är ca 4,5 timmar vilket motsvarar ca två heldagar. Oftast behövs det längre tid för övningar och reflektion. Giltighetstiden på utbildningspaketet är 12 månader. Lär, pausa och repetera hur mycket du önskar under utbildningstiden! 

 

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare innehåll:

 

Projektledarskap- projektledning grundkurs

 • Projektets arbetsmetoder
 • Projektdefinitionen
 • Effektiv fördelning av ansvar och befogenheter
 • Att göra en projektplanering
 • Arbeta med fortlöpande utvärdering
 • Analysera och hantera risker
 • Leda och stötta projektgruppen

 

 

Projektledarskap – projektledning fördjupning

 

 • Arbetsmetodikens utveckling och utmaningar
 • Grundläggande begrepp inom agilt ledarskap
 • Agila arbetsmetoder
 • Grunderna inom projektarbete
 • Projektledarrollen
 • Att hantera projektpersonal
 • Roller, ansvar och befogenheter
 • Mål, syfte och metod
 • Nytta och värdeskapande
 • Planering och förankring
 • Workshopledning
 • Riskhantering och löpande projektdrift
 • Att fylla på energin i projektet
 • Att driva processer och kvalitetssäkra leveranser
 • Projektgrupp, styrgrupp, referensgrupp
 • Intressentanalys

 

 

Diplomerad mötesledare

 

 • Möteskultur
 • Mötet som ett strategiskt verktyg i organisationen
 • Att skapa gemensamma spelregler
 • Mötesplanering, syfte och mål
 • Att inleda och avsluta på rätt sätt
 • Att skapa engagemang och delaktighet
 • Icebreakers & Energizers
 • Att hantera olika personligheter och utmanande beteenden
 • Att förstå olika inlärningsstilar och att anpassa mötet
 • Presentationsteknik och kommunikationsråd
 • Verbal och icke-verbal kommunikation
 • Att använda hjälpmedel under mötet
 • Death by PowerPoint
 • Möblering och fysisk miljö som inspirerar
 • Att optimera virtuella möten
 • Mötesuppföljning
 • Åtgärdsplan

 

 

Bok – Psykologi för projektledare 

 • Boken ”Psykologi för projektledare” ger dig ett stöd i projektprocessen och hur du hanterar att möta och ta tillvara den kompetens som finns i projektet. Författaren går även igenom faserna i projektarbete och dessutom organisations- och gruppsykologi, ledarskap i projekt i teori och praktik samt utvärdering

 

Föredrag online – föreläsningar från olika föreläsare inom olika ämnesområden

Se flera aktuella utbildningar och böcker för dig som arbetar med projekt!