fbpx
 

Anmälan och köp

Psykosocial arbetsmiljö onlineutbildning för chefer och medarbetare

1 790,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Psykosocial arbetsmiljö onlineutbildning för chefer och medarbetare bygger på konkreta råd till både medarbetare och ledare. Den syftar till att ge kunskaper i att identifiera signaler och hantera situationer som uppstår i relation till den psykosociala arbetsmiljön.

 

Begreppen härskartekniker, emotionell intelligens och arbetsplatskultur tas upp. Även hur ett förebyggande arbete kan se ut lyfts fram

 

Prova gärna gratis delmomentet. Här tar utbildaren Susanne Fredriksson upp vad det innebär att vara chef/ledare och ger några konkreta tips på vad du bör tänka på i din yrkesroll.

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Psykosocial arbetsmiljö onlineutbildning för chefer och medarbetare bygger på konkreta råd till både medarbetare och ledare. Den syftar till att ge kunskaper i att identifiera signaler och hantera situationer som uppstår i relation till den psykosociala arbetsmiljön. Begreppen härskartekniker, emotionell intelligens och arbetsplatskultur tas upp. Även hur ett förebyggande arbete kan se ut lyfts fram.

 

I Susannes utbildning får du bland annat råd och tips i följande frågeställningar:

Hur är du som chef/ledare och hur fungerar medarbetarna tillsammans på er arbetsplats?
Har du tid till reflektion i ditt chefskap/ledarskap? Finns det tydliga rutiner och utrymme på er arbetsplats när det gäller psykosociala arbetsmiljö? 

Dessa frågor tas upp i det provdelmoment som är gratis, kanske något som du kanske skall fundera på redan nu? 

 

Psykosocial arbetsmiljö onlineutbildning för chefer och medarbetare innehåll: 

  • Chefens roll i det psykosociala samspelet
  • Det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön
  • Att upptäcka subtila signaler i tid
  • Härskartekniker
  • När mobbingen blir en arbetsplatskultur
  • Tips för att bemöta, hantera och bearbeta mobbing och trakasserier på arbetsplatsen
  • Hur emotionella färdigheter kan utvecklas

 

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här! 

 

Övrig information:

Utbildare: Susanne Fredriksson. Populär psykosocial arbetscoach med passion för att få medarbetare till att själva vilja prestera.
Giltighetstid på utbildningen: 4 – 12 månader beroende på utbildningspaket.

Utbildningstid: cirka 45 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

 

Här kan du ser flera utbildningar inom arbetsmiljö.
Söker du utbildningar inom ledarskap följ länken här.

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.