fbpx
 

Anmälan och köp

Sekretess inom LSS och SoL – diplomerad onlineutbildning – VeaLearn

1 790,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Prisalternativen ser du i varukorgen längre ner.

 

Sekretess inom LSS och SoL är en utbildning som ger dig en bred förståelse för vad sekretess innebär inom LSS- och SoL-verksamheter. Du får bland annat lära dig om vad sekretessbelagda uppgifter, samtycke  och uppgiftsskyldighet innebär.

 

I det vardagliga mötet med brukaren uppstår ständigt situationer som ställer krav på din kunskap om sekretess, t ex då ett bankärende skall genomföras. Utbildningen lyfter vid sidan av praktiska situationer även olika etiska dilemman som kan uppstå, samt ger dig tips för hur du skall agera.

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Simon Körösil går igenom samtycke och vad som gäller när brukare inte själva kan ge samtycke.

 

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

För bästa pris och mer innehåll välj våra förmånliga utbildningspaket. Du väljer i varukorgen. Finns beskrivet nedan vad som ingår. Du kan även se mer information om  våra utbildningspaket här.

 

Är du intresserad av denna kurs men endast som singelutbildning, ej utbildningspaket. kontakta oss för pris! OBS, singelutbildningen har då endast en giltighetstid på 3 månader.

Clear

Sekretess inom LSS och SoL är en utbildning som ger dig en bred förståelse för vad sekretess innebär inom LSS- och SoL- verksamheter. Du får bland annat lära dig om vad sekretessbelagda uppgifter, samtycke  och uppgiftsskyldighet innebär.

 

I det vardagliga mötet med brukaren uppstår ständigt situationer som ställer krav på din kunskap om sekretess, t ex då ett bankärende skall genomföras. Utbildningen lyfter vid sidan av praktiska situationer även olika etiska dilemman som kan uppstå, samt ger dig tips för hur du skall agera.

 

När du jobbar nära med andra personer kan situationer uppstå där integritet och etik möter lagstiftning och praktiska hinder. Utbildningen Sekretess inom LSS och SoL lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig anhöriga som önskar ta del av senaste sjukvårdsinformationen och många andra vardagliga situationer.

 

 

Sekretess inom LSS och SoL –  diplomerad onlineutbildning innehåll:

  • Begreppsförklaring
  • Historisk bakgrund
  • Sekretessbelagda uppgifter
  • Sekretessbrytande bestämmelser
  • Uppgiftsskyldighet
  • Samtycke
  • Nödvändigt utlämnande
  • Etiska dilemman och gränsdragningar vid svåra situationer
  • Rättigheter och skyldigheter avseende tystnadsplikt

 

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga testfrågor korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Utbildare: Simon Körösi. Nuvarande AT -läkare och tidigare undersköterska som idag utbildar företag i stresshantering bland annat. Håller fler utbildningar inom området vård- och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 6 -12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

 

Se gärna våra andra onlineutbildningar LSS – Grundkurs och Att minska utmanande beteende inom LSS-verksamheter för att lära dig mer om LSS.

Är du intresserad av andra utbildningar inom Vård och omsorg kan du föja länken här!

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbildningspaket KOMPLETT