fbpx
 

Anmälan och köp

Smärta hos äldre grundkurs onlineutbildning för vårdpersonal

1 215,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Smärta hos äldre grundkurs onlineutbildning för vårdpersonal  är en diplomerad onlineutbildning som riktar sig till dig som jobbar med äldre personer och behöver bli införstådd i hur smärta hos äldre yttrar sig och hur det bör behandlas.

 

Utbildaren Ulrika Thorsson berör definition och förekomst av smärta i utbildningen. Vad akut, långvarig smärta och central sensitisering innebär och vilka åldersförändringar som kan förväntas , kulturella aspekter kring smärtbehandling samt hur du följer upp och utvärderar behandlingen.

 

Målgrupp: Alla som arbetar med patienter, läkare, sjuksköterskor, MAS, undersköterskor, sjukvårdbiträde, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Ulrika tar upp upp förekomst av smärta.

 

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Smärta hos äldre grundkurs onlineutbildning för vårdpersonal är en diplomerad utbildning som vänder sig till dig som jobbar med äldre personer och behöver bli införstådd i hur smärta hos äldre yttrar sig och hur det bör behandlas.

 

Utbildaren Ulrika Thorsson berör definition och förekomst av smärta i utbildningen. Vad akut, långvarig smärta och central sensitisering innebär och vilka åldersförändringar som kan förväntas , kulturella aspekter kring smärtbehandling samt hur du följer upp och utvärderar behandlingen.

 

Smärta hos äldre grundkurs onlineutbildning för vårdpersonal innehåll: 

 • Medellivslängd och definition av smärta
 • Förekomst av smärta
 • Akut, långvarig smärta
 • Central sensitisering
 • Åldersförändringar
 • Smärta föder smärta
 • Uppföljning och utvärdering
 • Varför ska smärtan behandlas?
 • Kulturella aspekter

 

Se fullständig beskrivning av utbildningen här.


Löpande kursstarter – du är igång redan samma dag!

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga kontrollfrågorna korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.

 

Övrig information:

Utbildare: Ulrika Thorsson har mycket lång erfarenhet, över 25 år klinisk erfarenhet av svårigheter som uppkommer till följd av smärta och hur livet påverkas och arbetar dagligen med patienter med smärta, migrän och stress. Ulrika är dessutom är legitimerad specialistsjuksköterska inom anestesi- och intensivvård, smärtsjuksköterska samt utbildad i ACT och certifierad handledare. Hon driver Smärtkonsult i Väst och en frekvent anlitad utbildare.


Giltighetstid på utbildningen: 4 – 12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 54 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Ulrika har fler diplomerade onlineutbildningar, se även kurserna:

 • Smärta hos äldre – Fördjupningskurs.
 • Smärtanalys

 

Intresserad av våra andra utbildningar inom ämnesområdet ” Vård och omsorg”

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.