fbpx
 

Anmälan och köp

Smärtanalys diplomerad onlineutbildning för Vårdpersonal – VeaLearn

1 215,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Smärtanalys diplomerad onlineutbildning för Vård och omsorg är en utbildning där du får en fördjupad förståelse för smärta i allmänhet men i synnerhet hur du skall gå till väga i de olika smärttyperna och göra en smärtanalys. 

 

Viktigt att du har grundkunskaper inom smärtanalys för att du skall kunna välja rätt behandingsmetod till patienten så att rätt hjälp ges och du som behandlare skapa en trovärdighet till patienten.

 

Målgrupp: Alla som arbetar med patienter, läkare, sjuksköterskor, MAS, undersköterskor, sjukvårdbiträde, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där 

 

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Smärtanalys diplomerad onlineutbildning för Vårdpersonal är en utbildning där du kommer får lära dig vad det innebär att leva med smärta, vilka smärttyper som finns och hur vanligt förekommande det är.

 

I kursen går man också igenom varför smärtan kan kvarstå när skadan har läkt samt hur du skattar, analyserar och utvärderar smärta. 

 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som läkare, sjuksköterskor, MAS,undersköterskor, sjukvårdbiträde, psykologer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera.

 

Smärtanalys diplomerad onlineutbildning för Vårdpersonal innehåll: 

  • Vad är smärta?
  • Förekomst av smärta
  • Smärttyper
  • Wind-up och Central sensitisering
  • Smärta föder smärta
  • Smärtskattning
  • Smärtskattning FLACC och Abbey Pain Scale
  • Smärtanalys
  • Utvärdering

 

Se fullständig beskrivning av utbildningen här.


Löpande kursstarter – du är igång redan samma dag!

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga kontrollfrågorna korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.


Övrig information:

Utbildare: Ulrika Thorsson har mycket lång erfarenhet, över 25 år klinisk erfarenhet av svårigheter som uppkommer till följd av smärta och hur livet påverkas och arbetar dagligen med patienter med smärta, migrän och stress. Ulrika är dessutom är legitimerad specialistsjuksköterska inom anestesi- och intensivvård, smärtsjuksköterska samt utbildad i ACT och certifierad handledare. Hon driver Smärtkonsult i Väst och en frekvent anlitad utbildare.
Giltighetstid på utbildningen: 4 – 12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 timme och 12 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Intresserad av våra andra utbildningar inom ämnesområdet ”Vård och omsorg”

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.