fbpx
 

Anmälan och köp

Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning – VeaLearn

1 080,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Utbildningen Social dokumentation – Grundkurs är en diplomerad onlineutbildning. Kursen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare. Visar också hur du kan jobba med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan och förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation.

 

Målgrupp: till dig som är nyanställd inom vård och omsorg alternativt erfaren som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen med Simon Körösi. I  delmomentet går Simon kort genomförandeplan – uppföljning. 

 

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad. Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar med social dokumentation i yrket eller ska börja med det.  Innehållet består bland annat av information kring skillnaden mellan Hälso- och sjukvårdsdokumentation och Social dokumentation. Vidare klargörs vad som gäller i dokumentation av barn och när samtycke finns. Etiska aspekter tas upp och diskuteras.

 

Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning innehåll:

  • Genomförandeplan – fakta, mål och metoder, uppföljning
  • Att arbeta med SMART-modellen
  • Löpande anteckningar
  • Arbetsanteckningar och journalanteckningar
  • Skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation
  • Personakt
  • Lagen – Dokumentation av barn 
  • Dokumentation av samtycke
  • Lagen – Dokumentation av behov
  • Etiska aspekter vid dokumentation

 

Se fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Utbildare: Simon Körösi är en modern utbildare med rötter inom hälsopedagogik från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Är nu  verksam inom vården som läkare vid Danderyds sjukhus och mentor vid Karolinska Institutet. 
Giltighetstid på utbildningen vid utbildningspaket: 4 -12 månader 
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Se gärna våra diplomerade onlineutbildningar inom LSS – Grundkurs, Genomförandeplan – Grundkurs och Sekretess inom LSS och SoL.

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom Vård och omsorg kan du föja länken här!

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.