fbpx
 

Anmälan och köp

Social dokumentation i praktiken, onlineutbildning – Vealearn utbildning

1 790,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Prisalternativen ser du i varukorgen längre ner.

 

Onlineutbildningen ” Social  dokumentation i praktiken ” passar dig som arbetar inom äldreomsorgen, hemtjänst eller LSS. I utbildningen får du lära dig bland annat om vad syfte och mål är med social dokumentation, vad som kan vara hinder för levande social dokumentation, Kartläggning och koppling genomförandeplan och journalanteckningar

 

Utbildare är Johan Appel, beteendevetare och författare till Relationnyklar och medverkar även i ett kapitel i boken Tolv Talares Tankar Om Kommunikation samt finns citerad i Socialstyrelsens kunskapsstöd Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplanen.

 

Läs mer mer om utbildningen i den längre beskrivningen nedan.

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Johan tar upp social dokumentation som grund för reflektion och utveckling.

 

För bästa pris och mer innehåll välj våra förmånliga utbildningspaket. Du väljer i varukorgen. Finns beskrivet nedan vad som ingår. Du kan även se mer information om  våra utbildningspaket här.

 

Är du intresserad av denna kurs men endast som singelutbildning, ej utbildningspaket. kontakta oss för pris! OBS, singelutbildningen har då endast en giltighetstid på 3 månader.

Clear

Social dokumentation i praktiken, onlineutbildning består av 17 moduler där syftet och målet enligt utbildaren består av ”att inspirerar och förtydliga vikten varför vi skall skriva social dokumentation samt med målet att öka meningsfullheten för brukaren samt att öka meningsfullheten i ditt uppdrag”.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och LSS. Utbildaren vill visa dig vikten för av att först reflektera över vilket synsätt som är det rätta enligt Socialstyrelsen. När alla i verksamheten har en förståelse och samsyn kring detta är det lättare att förstå vilket arbetssätt ni skall ha och ni skall använda verktygen i den sociala dokumentationen.

 

Konkreta reflektionsfrågor ger utbildningen goda chanser att utveckla den egna verksamheten mot att levandegöra lagens intention om full delaktighet för de som verksamheten är till för.

 

Social dokumentation i praktiken, onlineutbildning – Vealearn utbildning innehåll: 

  • Syfte och mål med social dokumentation
  • Hinder för levande social dokumentation
  • Verksamhetens övergripande syfte
  • Kartläggning av den egna verksamheten
  • Genomförandeplanen
  • Journalanteckningar
  • Koppling genomförandeplan och journalanteckningar

 

Se fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Övrig information

Utbildare är Johan Appel som har lång erfarenhet inom vård & omsorg. Johan är beteendevetare och har arbetat både som chef, handledare och kvalitéutvecklare. Författare till  boken Relationsnycklar, i vilken han beskriver hur verksamheter utvecklat sitt synsätt från ett patogent till ett mer salutogent förhållningssätt. Han har även men ett kapitel i Socialstyrelsen kunskapsstöd ”Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplanen”.

Giltighetstid på utbildningen: 6 – 12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 2 timmar och 10 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

 

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbildningspaket KOMPLETT

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: