KÖP DIN UTBILDNING HÄR

t

Behöver du hjälp? Ring 08 - 773 1525

Stora Mallpaketet för företag – VeaLearn

699,00 kr ex. moms

Stora Mallpaketet  – ca 130 dokumentmallar för endast 699 kr. Perfekt för företag och även för dig som privatperson!

Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller ett äkten­skaps­förord. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat.

Kategori:

Stora Mallpaketet för företag

Stora Mallpaketet för företag ger dig tillgång till inte mindre än ca 130 dokumentmallar! Det här stora mallpaketet innehåller mallar för snart sagt alla de dokument ett företag kan behöva upprätta. Stora mallpaketet utökas löpande utifrån kundernas önskemål. Paketet innehåller fler än 130 mallar i kategorierna Bolag & föreningar, Budget, Familjejuridik, Fastighet, Köp & försäljning samt Personal.

Innehåll i Stora Mallpaket för företag:

 • Aktiebok
 • Aktiebrev
 • Aktieägaravtal
 • Aktieägartillskott
 • Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
 • Anmälan om gemensam bostad
 • Anställningsavtal
 • Anställningsavtal, engelska
 • Anställningsavtal, tyska
 • Anställningsbetyg
 • Anställningsintyg
 • Arbetsbeskrivning, anställd
 • Arvskifte
 • Avbetalningsköp mellan näringsidkare
 • Avskedande,
 • Besked Avskedande,
 • Betalningspåminnelse, underrättelse
 • Bodelning sambor
 • Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
 • Bodelningsavtal – vid skilsmässa Bodelningsförrättare makar,
 • Ansökan om Bodelningsförrättare sambor,
 • Ansökan om Bolagsordning
 • Borgensförbindelse
 • Bostadsarrende
 • Bouppteckning
 • Byte från enskild firma till aktiebolag,
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter, mall
 • Fullmakt (enkel)
 • Erinran till anställd (LAS-varning)
 • Extra bolagsstämmoprotokoll
 • Faktura – omvänd byggmoms
 • Fakturamall
 • Faktura ROT-arbete
 • Framtidsfullmakt
 • Fullmakt
 • Fastighetsförsäljning
 • Följesedel
 • Företagsöverlåtelse – aktier
 • Företagsöverlåtelse - rörelse
 • Förmånsbil, avtal
 • Förteckning över anläggningstillgångar
 • Generalfullmakt
 • Generalfullmakt, engelska
 • Giftorättsgods, medgivande
 • Gåvobrev,
 • Fastighet Gåvobrev,
 • Aktier Gåvobrev,
 • Bostadsrätt Gåvobrev,
 • Lös egendom
 • Handelsbolagsavtal
 • Handpenningavtal,
 • Fastighet Hyresavtal,
 • Lokal Hyresavtal,
 • Lägenhet Hyresavtal, l
 • Lös egendom Hyresavtal,
 • Villa Hyresavtal,
 • Villa Inkassokrav
 • Innehavareskuldebrev
 • Jordbruksarrende
 • Kallelse information om arbetsbrist
 • Kallelse till extra bolagsstämma
 • Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
 • Kassaflödesanalys
 • Kassarapport
 • Kommissionsavtal
 • Konsultavtal
 • Konsultavtal, engelska
 • Kontrollbalansräkning
 • Kvittningsmedgivande,
 • förskottssemester Köpeavtal,
 • lös egendom Köpebrev
 • fastighet Köpekontrakt,
 • fastighet Överlåtelseavtal,
 • bostadsrätt (köpeavtal)
 • Körjournal
 • Ledighetsansökan
 • Likviditetsbudget
 • Lägenhetsarrende
 • Lönebesked
 • Lönesamtal
 • Sjukfrånvaro,
 • redovisning av Faktura,
 • engelska – Invoice Faktura hushållstjänster
 • Kreditfaktura
 • Fakturamall – momsfri
 • Momsberäkning måltidsrepresentation
 • Offertförfrågan
 • Offertmall
 • Optionsavtal,
 • aktier i privat aktiebolag
 • Orderbekräftelse
 • Orderskuldebrev
 • Pensionering – besked
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Personuppgiftspolicy,
 • extern Personuppgiftspolicy,
 • intern Proformafaktura
 • Provanställning upphör
 • Reklamationsblankett
 • Representationsblankett
 • Reseräkning
 • Resultatbudget
 • Revisionsberättelse - bostadsrättsförening
 • Riskbedömning och handlingsplan
 • Samarbetsavtal
 • Samboavtal
 • Samtycke till personuppgiftsbehandling
 • Sekretessavtal
 • Servitutsavtal
 • Sjukersättning - besked
 • Sjukförsäkran
 • Skuldebrev (enkelt)
 • Socialavgiftsavtal
 • Sponsoravtal
 • Stadgar,
 • bostadsrättsförening Stadgar,
 • ekonomisk förening
 • Stiftelseurkund
 • Styrelsemötesprotokoll
 • Styrelsens arbetsordning,
 • aktiebolag Styrelsens förslag till vinstutdelning
 • Testamente
 • Tidrapport
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Tjänstgöringsbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Turordningslista
 • Underbiträdesavtal
 • Underrättelse till Panthavare
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster
 • Uppdragsavtal ekonomitjänster,
 • engelska Uppdragsavtal hushållstjänster
 • Uppdragsavtal ROT-arbeten
 • Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
 • Uppsägning från anställd
 • Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av personliga skäl
 • Uppsägning på grund av personliga skäl,
 • underrättelse Utvecklingssamtal
 • VD-avtal
 • VD-avtal, engelska VD-instruktion
 • Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
 • Äktenskapsförord
 • Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
 • Överenskommelse om att anställning upphör

 

Stora Mallpaket för företag - Övriga användbara länkar inom produkter 

Se våra diplomerade onlineutbildningar inom ämnesområdet Företagsekonomi
Skatteverket
Verksamt

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Stora Mallpaketet för företag – VeaLearn”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.