fbpx
 

Anmälan och köp

Stora Mallpaketet för företag

699,00 kr ex. moms

Stora Mallpaketet  – ca 130 dokumentmallar för endast 699 kr.
Perfekt för företag och även för dig som privatperson!

Använd våra dokument­mallar när du behöver upp­rätta ett doku­ment, t ex ett köpe­avtal eller en fak­tura, en bolags­ordning, ett anställ­nings­avtal, en kör­journal, ett gåvobrev, ett testa­mente eller ett äkten­skaps­förord. Du sparar mycket tid och mini­merar sam­tidigt risken för fel.

 

Stora mall­paketet inne­håller mallar för snart sagt alla de doku­ment du kan behöva upp­rätta både i före­taget och privat.

Stora Mallpaketet för företag ger dig tillgång till inte mindre än ca 130 dokumentmallar!
Det här mallpaketet innehåller mallar för snart sagt alla de dokument ett företag kan behöva upprätta. Mallpaketet utökas löpande utifrån kundernas önskemål. Paketet innehåller fler än 130 mallar i kategorierna Bolag & föreningar, Budget, Familjejuridik, Fastighet, Köp & försäljning samt Personal.

 

Innehåll i Stora Mallpaket för företag:

Aktiebok
Aktiebrev
Aktieägaravtal
Aktieägartillskott
Andrahandsuthyrning, bostadsrätt
Anmälan om gemensam bostad
Anställningsavtal
Anställningsavtal, engelska
Anställningsavtal, tyska
Anställningsbetyg
Anställningsintyg
Arbetsbeskrivning, anställd
Arvskifte
Avbetalningsköp mellan näringsidkare
Avskedande, besked
Avskedande, underrättelse
Betalningspåminnelse
Bodelning sambor
Bodelningsavtal – under bestående äktenskap
Bodelningsavtal – vid skilsmässa
Bodelningsförrättare makar, ansökan om
Bodelningsförrättare sambor, ansökan om
Bolagsordning
Borgensförbindelse
Bostadsarrende
Bouppteckning
Byte från enskild firma till aktiebolag, mall
Delegering av arbetsmiljöuppgifter
Fullmakt (enkel)
Erinran till anställd (LAS-varning)
Extra bolagsstämmoprotokoll
Faktura – omvänd byggmoms
Fakturamall
Faktura ROT-arbete
Framtidsfullmakt
Fullmakt Fastighetsförsäljning
Följesedel
Företagsöverlåtelse – aktier
Företagsöverlåtelse – rörelse
Förmånsbil, avtal
Förteckning över anläggningstillgångar
Generalfullmakt
Generalfullmakt, engelska
Giftorättsgods, medgivande
Gåvobrev, fastighet
Gåvobrev, aktier
Gåvobrev, bostadsrätt
Gåvobrev, lös egendom
Handelsbolagsavtal
Handpenningavtal, fastighet
Hyresavtal, lokal
Hyresavtal, lägenhet
Hyresavtal, lös egendom
Hyresavtal, villa
Hyresavtal, villa
Inkassokrav
Innehavareskuldebrev
Jordbruksarrende
Kallelse information om arbetsbrist
Kallelse till extra bolagsstämma
Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)
Kassaflödesanalys
Kassarapport
Kommissionsavtal
Konsultavtal
Konsultavtal, engelska
Kontrollbalansräkning
Kvittningsmedgivande, förskottssemester
Köpeavtal, lös egendom
Köpebrev fastighet
Köpekontrakt, fastighet
Överlåtelseavtal, bostadsrätt (köpeavtal)
Körjournal
Ledighetsansökan
Likviditetsbudget
Lägenhetsarrende
Lönebesked
Lönesamtal
Sjukfrånvaro, redovisning av
Faktura, engelska – Invoice
Faktura hushållstjänster
Kreditfaktura
Fakturamall – momsfri
Momsberäkning måltidsrepresentation
Offertförfrågan
Offertmall
Optionsavtal, aktier i privat aktiebolag
Orderbekräftelse
Orderskuldebrev
Pensionering – besked
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftspolicy, extern
Personuppgiftspolicy, intern
Proformafaktura
Provanställning upphör
Reklamationsblankett
Representationsblankett
Reseräkning
Resultatbudget
Revisionsberättelse – bostadsrättsförening
Riskbedömning och handlingsplan
Samarbetsavtal
Samboavtal
Samtycke till personuppgiftsbehandling
Sekretessavtal
Servitutsavtal
Sjukersättning – besked
Sjukförsäkran
Skuldebrev (enkelt)
Socialavgiftsavtal
Sponsoravtal
Stadgar, bostadsrättsförening
Stadgar, ekonomisk förening
Stiftelseurkund
Styrelsemötesprotokoll
Styrelsens arbetsordning, aktiebolag
Styrelsens förslag till vinstutdelning
Testamente
Tidrapport
Tidsbegränsad anställning upphör
Tjänstgöringsbetyg
Tjänstgöringsintyg
Turordningslista
Underbiträdesavtal
Underrättelse till Panthavare
Uppdragsavtal ekonomitjänster
Uppdragsavtal ekonomitjänster, engelska
Uppdragsavtal hushållstjänster
Uppdragsavtal ROT-arbeten
Uppsägning av lokalhyresavtal för hyresgästen
Uppsägning från anställd
Uppsägning lokalhyresavtal för hyresvärden
Uppsägning på grund av arbetsbrist
Uppsägning på grund av personliga skäl
Uppsägning på grund av personliga skäl, underrättelse
Utvecklingssamtal
VD-avtal
VD-avtal, engelska
VD-instruktion
Årsstämmoprotokoll (bolagsstämmoprotokoll)
Äktenskapsförord
Äktenskapsskillnad, fullföljdsansökan
Överenskommelse om att anställning upphör

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Stora Mallpaketet för företag”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.