fbpx
 

Anmälan och köp

Vad är sorg – grundkurs i sorgbearbetning – diplomerad onlineutbildning – VeaLearn

1.080,00 kr7.900,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

Den här diplomerade onlineutbildningen är en grundkurs i sorgbeabetning.  Utbildningen tar upp exempel på förluster och omvälvande förändringar som kan framkalla sorg och hur sorgereaktioner vanligtvis kan yttra sig.

 

Skillnaden mellan att ge tröst och att ge stöd och vad du bör vara medveten om vid bemötande av människor i sorg, oavsett var i sorgebearbetningen de befinner sig. Kursen visar också upp en upp exempel på tillfälliga lättnader och betydelsen av känslomässig kommunikation för att kunna bearbeta sorgen.

 

Målgrupp: chefer och medarbetare som vänder sig till dig som i arbete möter människor i sorg. Du kan arbeta t.ex. inom äldreomsorg, LSS, vård och omsorg men också arbetar inom privat och offenligt ej vårdbaserad arbetsplats. 

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen med  Mio Rubin. I det här delmomentet talar Mio om Tröstande kommentarer och hur du skiljer tröst från stöd.

 

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Vad är sorg – grundkurs i sorgbearbetning. Det här är en utbildning som hjälper dig att bemöta personer och som vänder sig vid i sorg. Du kan vara chef, anställd som arbeta t.ex. inom äldreomsorg, LSS, vård och omsorg men också arbetar inom privat och offenligt ej vårdbaserad arbetsplats. Du kan även ha nytta av utbildningen privat.

 

Innehållet tar bland annat upp vad sorg kan bero på och hur det definieras. Vidare ger den dig kunskap om olika sorgereaktioner, skillnaden mellan tröst och stöd, känslomässig kommunikation samt vad just du kan göra för att bli ett tryggt stöd.

 

Vidare förklarar utbildningen skillnaden mellan att ge tröst och att ge stöd och vad du bör vara medveten om vid bemötande av människor i sorg, oavsett var i sorgebearbetningen de befinner sig.

 

Vad är sorg – en grundkurs i sorgbearbetning innehåll:

  • Unika definitioner av sorg
  • Förluster som kan åsamka sorg
  • Vanligt förekommande sorgereaktioner
  • Att ge rätt stöd
  • Tröstande kommentarer och skillnaden mellan tröst och stöd
  • Tillfälliga lättnader i sorgen
  • Känslomässig kommunikation
  • Att bemöta en människa i sorg
  • Att bli ett tryggt stöd i sorgen

 

Se fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Utbildare: Mio Rubin. Certifierad handledare vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning. Coachar, föreläser och håller kurser inom området.
Giltighetstid på utbildningen: 4 – 12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 50 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom Vård och omsorg kan du föja länken här!

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.