Utbildningsutbud – kompetensutveckling online för näringsliv och kommun

UTBILDNINGSUTBUD – onlineutbildningar, föredrag, öppna utbildningar, föreläsningar och facklitteratur.

Utbildningsutbudet hos VeaLearn är omfattande och indelat i ca 25 ämnesområden. I och med vårt breda utbud kan du kan du snabbt jämföra olika utbildningar och utbildare och därmed välja det alternativ som passar just dig.

 

Utbildningarna är anpassade för näringslivet så att du kan få ökad kunskap och bra kompetensutveckling i din yrkesroll! De digitala utbildningstjänsterna dominerar men kompletteras med öppna kurser/föreläsningar samt facklitteratur.

 

Har du frågor, önskar rådgivning eller vill diskutera ett specifikt utbildningsupplägg kontakta oss så hjälper vi dig gärna! Du når oss också på telefon, mail eller chatt.

 

 

Vi har valt ett erbjuda våra kunder och kursdeltagare vårt utbud i utbildningspaket. Det innebär att företag och organisationer och dess anställda få bättre möjlighet till att kompetensutveckla fler medarbetare och med ett varierat utbud på ett kostnadseffektivt och lättillgängligt sätt.

 

Välkommen att utbilda dig med oss!
Lisbeth Halldin

KOMPETENSUTVECKLING – OLIKA ÄMNESOMRÅDEN FÖR DIN UTBILDNING

Affärsutveckling

Arbetsmarknad

Arbetsmiljö

CSR

Data och IT

Ekonomi och finans

Försäljning

GDPR

HR och personal

Hälsa

Inköp

Juridik

Kommunikation

Kundservice

Ledarskap/projekt

Marknadsföring

Medarbetarskap

Offentlig verksamhet

Pedagogik/skola

Personlig utveckling

Retorik

Sociala medier

Vård och omsorg

Öppna utbildningar

Vårt utbud består av olika utbildningstjänster och produkter från flera olika leverantörer.

Främst erbjuder vi digitala utbildningstjänster i form av diplomerade onlineutbildningar, streamade föredrag, e- och ljudböcker samt kompletterar utbudet med traditionella och öppna och företagsinterna utbildningar. Vårt företagsmedlemskap med LMS INSIGHT gör att ni som företag får tillgång till ett bra verktyg där ni har kan följa  medarbetarnas utbildningsprocess i realtid och dessutom får  tillgång till utökad utbildningsservice från oss.

Med våra samarbetspartners skapar vi Sveriges mest flexibla och effektiva utbildningsutbud i en lärportal för organisationer, företag och privatpersoner. Tillsammans bygger vi upp er egen digitala Akademi!

Produkter och tjänster som ingår i utbildningspaketen, kompbild

Vilka giltighetstider och villkor gäller för enstaka streamade utbildningar och E-kurser?

Du köper våra utbildningar via utbildningspaket förutom vissa E-kurserna från BL som ligger separat just nu på sidan E-kurser och böcker. Det kan skilja på giltighetstiderna och villkoren. Alla utbildningspaket förutom POTENTIAL har en  giltighetstid på 12 månader. Utbildningspaketet POTENTIAL är det enda paket där du kan köpa utbildningar styckevis och giltighetstiden är endast 6 månader. Samtliga BL – ekurser har en giltighetstid på 6 månader.

För de streamade diplomerade onlineutbildningarna får du diplom och du kan även ladda ner en specifikation på kursinnehållet efter avslutad utbildning. OBS, licenser för utbildningar gäller för en person. BL – kurser ges ett kursintyg efter avslutad kurs. 

Hur lång tid tar det att gå en utbildning, och vad motsvarar den jämfört med en traditionell utbildning?

Tidsangivelsen innebär det tidsåtgången att gå igenom kursen rakt av utan avbrott d.v.s  utan att du pausa eller repeterar något avsnitt. Du kan pausa din utbildning precis när som helst, systemet kommer ihåg vad du avslutade senast. Vårt utbildningsutbud på diplomerade utbildningar online är princip identiskt som du få ta del av i en traditionell utbildning i klassrum, dock i koncentrerad form vilket gör det effektivt och hållbart både över tid och miljömässigt. Den största fördelen är att du ha tillgång till utbildningen under en längre tid vilket inte är möjligt när du går en ” vanligt utbildning” Vissa utbildningar är textade du ser det med ett CC i utbildningen vid visning.

  • 1       timme filmad utbildning          =  halvdag traditionell utbildning
  • 2 – 3 timmars filmad utbildning      =  heldag traditionell utbildning
  • 4 – 6 timmars filmad utbildning      =  två dagars traditionell utbildning
  • 6 – 8 timmars filmad utbildning      =  tre dagars traditionell utbildning

Tidsvinster är beräknad enligt ovan på att när du genomför en utbildning digitalt så inräknas inte tid för fika, lunch, gruppövningar etc. som man gör vid deltagande av traditionell utbildning på plats.

Nöjd Kund – garanti, hur fungerar det?

Vi vill gärna att du som kund ska vara nöjd med ditt val av utbildning och vårt utbildningsutbud. Om du inte är nöjd så erbjuder vi dig att byta din diplomerade online utbildning mot en annan i samma prisklass. Nöjd Kund – garanti gäller en gång, kontakta oss så hjälper vid dig. Har du utbildningspaketet DIGITAL KOMPLETT eller BUSINESS då kan du byta och välja utbildning precis vad som passar dig allra bäst eftersom du har tillgång till alla utbildningar eller i BUSINESS inom ett område. 

Hur behandlar VeaLearn personuppgifter?

Den 25 maj 2018 började den nya data dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för dig och din personliga integritet.

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka på unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på näringsidkare där ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas. Dessutom stärks rättigheter för den enskilde gällande personlig integritet.

Vi anser att den personliga integriteten är viktig och vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter under ansvar. Därför har vi  uppdaterat våra Användarvillkor och vår Integritetspolicy inte minst för att tillgodose dina rättigheter. Du hittar dem via länken här. 

Kontaktperson Lisbeth Halldin, telefon 08- 773 15 25