Vad är modern kompetens i arbetslivet? – VeaLearn

Vad är modern kompetens i arbetslivet - VeaLearn. Blogg Eva Swede (komp)

Författad av VeaLearn Utbildning

2021-10-07

Vad är modern kompetens i arbetslivet?

Effektiv, tillgänglig och kvalitativ kunskap och inlärning blir allt viktigare för att kunna öka eller till och med bibehålla aktuell kompetens i arbetet. Våra arbetsuppgifter ofta mer specialiserat på individnivå- och organisationsnivå idag än tidigare.

Omvärlden förändras i snabbare takt än tidigare. Det medför att vi behöver hitta nya vägar för kostnadseffektiv kompetenshöjning. Det är mer specifika krav på vad chefer och medarbetare ska kunna i sin roll på arbetsplatsen och det uppstår ofta behov att snabbt uppdaterad sin kompetens.

Men vad menar vi då? Kompetens är ett begrepp som vi har utvidgat och omdefinierat de senaste årtiondena. Jag har arbetat mycket med begreppen kunskap och kompetens och ser att vi inte alltid har samma bild av vad vi menar på en arbetsplats. Därför behöver vi definiera modern kompetens. Alla är viktiga men behövs i olika proportion för att utveckla olika roller på arbetsplatsen.

Modern kompetens är en kombination av tre områden:

  1. Formell grundutbildning
    En längre sammanhållen utbildning som ger teoretisk kunskap inom ett specifikt ämnesområde. Utbildningen kan även innehålla praktisk övning, tillämpning och praktik. Innehåller ofta olika typer av examination och betygsättning. Ger någon form av grundutbildning och sker vanligtvis hos en etablerad utbildningsanordnare. Till exempel universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola.
  2. Erfarenhet och kunskap
    Praktiska och teoretiska kunskaper som vi vanligtvis förvärvar i arbetet eller genom en påtagligt praktisk utbildning. Genom praktiskt arbete och erfarenhet på arbetsplatsen och genom att arbeta och lära av varandra. Likaså i fortlöpande korta mer specifika utbildningar, kurser och fortbildningar kopplat till behovet av att öka dina kunskaper för att kunna genomföra ditt jobb. Du lär av, eller tillsammans med en kollega, en konsult eller i team. Ibland med hjälp av en processledare, en coach eller en mentor.
  3. Personlig kompetens
    Färdigheter, intressen och förhållningssätt för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Några exempel: Verbal förmåga, fokuserad, ledaregenskaper, samarbetsförmåga, strategisk förmåga, utvecklingsvilja och förhållningssätt i kundmöten. Dessa saker lär du dig till viss del genom kulturen på arbetsplatsen men även genom dina privata intressen och relationer.Personlig kompetens har fått en ökad betydelse under senare år och utvecklas ofta genom en aktiv reflektion över det egna förhållningssättet i arbetet och i mötet med andra människor. Personlig kompetens är en grundbult i att arbeta i team och att arbeta som ledare. Framför allt är det en förutsättning för det ökade personliga ledarskapet i den svenska organisationsmodellen.


Sammanfattning av modern kompetens i arbetslivet

Kan man säga att vår samlade kompetens är vår förmåga att tillämpa och vidareutveckla kompetens? Följaktligen gör vi det med hjälp av de tre olika områdena för att kunna möta de uppgifter och mål vi har i arbetet. Inom olika arbeten krävs olika proportioner av de tre.

Hur jobbar vi då med kontinuerlig inlärning på arbetsplatsen? Jag kommer snart att återkomma med hur vi arbetar på VeaLearn för att stödja meningsfull inlärning och livslångt lärande på arbetsplatsen.

Eva Svede, coachpaket

Modern kompetens förklaras av Eva Swede, Utbildningskonsult, coach och processledare på Vealearn. VD för Fri och Stark. Verksam sedan 2007 med Glädjefylld Vilja i arbetet som mission. Föreläsare, utbildare och förändringsledare. Arbetar främst med organisationsutveckling, personligt ledarskap, och en bra kultur och arbetsmiljö genom goda dialoger. Har även varit HR- och ekonomi-chef inom privat och offentlig sektor.

Du kanske också gillar…

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.