fbpx
 

Vård och omsorg – kompetensutveckling online

VÅRD OCH OMSORG – UTBILDNINGAR ONLINE 

Vård och omsorg – kompetensutveckling online får du nya kunskap som både är både teoretiska  och praktiskt användbara för dig som till exempel arbetar inom hemtjänst, äldreboende, LSS -boende, behandlingshem  eller andra verksamheter med människan i fokus.  Här hittar du onlineutbildningar/distansutbildningar inom bland annat inom Basal hygien, demensutbildningar, stresshantering för vårdpersonal, smärtanalys, hot och våld, lågaffektivt bemötande, orosanmälan, akutsjukvård, Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service.

 

Kanske behöver verksamheten introduceras för de regelverk som styr det dagliga arbetet eller fördjupa sina kunskaper för hur man kan arbeta ergonomiskt eller stressförebyggande. Vid sidan av onlineutbildningar som berör verksamhetens ramar och de anställdas arbetssätt erbjuds det kunskaper i hur man förhåller sig lågaffektivt i mötet med andra.

 

Utbildningarnas varierande innehåll kan därmed gynna både större personalgrupper och enskilda användare. Kurserna sträcker sig från att klargöra övergripande lagar och styrdokument till att försöka inspirera till ett förändrat arbetssätt i verksamheten.

 

Målgrupp Vård och omsorg – kompetensutveckling online: Verksamhetschefer, vårdare, vårdbiträde, undersköterskor, personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner, boendestödjare, LSS-handläggare och annan vårdpersonal.

FÖREDRAG ONLINE ingår i våra förmånliga utbildningspaket

Medlemsföredrag föreläsare

Klicka på bilden ovan för att se exempel på föredrag.