Vård och omsorg – kompetensutveckling online

VÅRD OCH OMSORG – UTBILDNINGAR ONLINE 

Vård och omsorg – kompetensutveckling online får du nya kunskap som både är både teoretiska  och praktiskt användbara för dig som till exempel arbetar inom vård och omsorg eller andra verksamheter med människan i fokus.  Här hittar du utbildningar på distans inom bland annat inom Basal hygien, demens, stresshantering för vårdpersonal, hot och våld, lågaffektivt bemötande, orosanmälan, akutsjukvård, Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service.

 

Kanske behöver verksamheten introduceras för de regelverk som styr det dagliga arbetet eller fördjupa sina kunskaper för hur man kan arbeta ergonomiskt eller stressförebyggande. Vid sidan av onlineutbildningar som berör verksamhetens ramar och de anställdas arbetssätt erbjuds det kunskaper i hur man förhåller sig lågaffektivt i mötet med andra. Utbildningarnas varierande innehåll kan därmed gynna både större personalgrupper och enskilda användare. Kurserna sträcker sig från att klargöra övergripande lagar och styrdokument till att försöka inspirera till ett förändrat arbetssätt i verksamheten.

 

Målgrupp Vård och omsorg – kompetensutveckling online: Verksamhetschefer, vårdare, personliga assistenter, ledsagare, kontaktpersoner, boendestödjare, LSS-handläggare och annan vårdpersonal.

 

OBS: Just nu uppdatera vi alla utbildningar och nya utbildningar kommer in! Dock kan du se alla våra aktuella vård och omsorg utbildningar i vår utbildningskatalog. Finns ca 50-tal olika utbildningar.

FÖREDRAG ONLINE ingår i våra förmånliga utbildningspaket

Medlemsföredrag föreläsare

Klicka på bilden ovan för att se exempel på föredrag.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ASPERGERS SYNDROM UR TVÅ PERSPEKTIV

Denna utbildning baseras på levnadsberättelser och handlar om hur det är att själv få diagnosen Asperger Syndrom eller att vara anhörig. Daniels beskriver ett målande inifrånperspektiv, tillsammans med sin mamma lyfter dom erfarenheter av de attityder och bemötande dom fått inom t ex skolan. Dem lyfter ämnen likt självkänsla, motivation, kommunikationsstrategier och ger dig praktiska tips och råd.

Utbildare: Kerstin Nyberg och Daniel Nyberg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: ca 2 tim vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

HOT OCH VÅLD – GRUNDKURS

Denna utbildning tar bland annat upp hur hot och våld förebyggas och hur det definieras. Den lyfter ämnen likt bemötande, riskanalyser, krishantering och stressreaktioner. I första hand vänder den sig till dig som arbetar inom vård- och omsorg men passar även andra yrkesroller som riskeras av att mötas av hot och våld. Du får lära dig om att hur du arbetar förebyggande, kan agera i eller efter en eventuell våldssituation.

 

Utbildare: Thomas Delin.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

STRESSHANTERING FÖR VÅRDPERSONAL

Utbildningen lär dig bland annat om stressens påverkan, inre och yttre stressfaktorer, stresshantering och förebyggande arbete. Den går igenom kroppens nervsystem och hjälper dig att identifiera stressignaler hos dig och arbetskollegor. Att som personalansvarig eller vårdpersonal få ta del av denna kunskap kan underlätta arbetet som handlar om att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för alla.

 

Utbildare: Simon Körösi.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 1 tim vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.