VeaLearn Kommun Online – utbildningstjänst för kommuner

VeaLearn Kommun Online – ny digital utbildningstjänst för Sveriges kommuner och andra offentliga verksamheter.

VeaLearn kommun online, bild web komp

 

VeaLearn Kommun Online är en kostnadseffektiv och modern digital utbildningstjänst för ledning, medarbetare och politiker. Tjänsten sker i samarbete med flera samarbetspartners. Vi erbjuder kvalitativ kompetensutveckling inom 25 ämnesområden genom diplomerade onlineutbildningar, föredrag online och facklitteratur, digitalt eller tryckt. 

 

Det innebär att du får kunskaper som du kan omsätta direkt i din verksamhet. Dessutom mer hållbart både för grupper och individ då våra tjänster körs online och kan då göras ”på hemmaplan”. Genom våra utbildningspaket får användaren tillgång till utbildningstjänsterna över långt tid vilket ger möjlighet till långsiktigt lärande.

 

VeaLearn Kommun Online utbildningstjänster medverkar till att främst kommuner, skolor och kommunala bolag får möjligheten att utbilda fler medarbetare till en låg kostnad. Vi erbjuder även en utbildningsservice för planering och uppföljning av utbildningar genom LMS INSIGHT.

LMS INSIGHT
– Följ verksamhetens framgångar och utmaningar genom utökad utbildningsservice

Med företagsmedlemskapet LMS INSIGHT kan varje chef eller utbildningsansvarig följa sin avdelnings framsteg i realtid och få tillgång till en utökad utbildningsservice. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi Sveriges mest flexibla och effektiva lärportal. Läs mer om LMS INSIGHT, ett perfekt verktyg för att följa utbildningsprocessen i företaget.

Komplettera onlineutbildningarna med workshop

Ni kan även komplettera online-utbildningarna med en gemensam workshop där ni utifrån era unika förutsättningar gemensamt förankrar er nya kompetensen i organisation med hjälp av vår workshopledare som har erfarenhet offentlig sektor. De håller även utbildningar inom ledarskap, arbetsrätt, beställarrollen och strategisk kompetensutveckling.

 

Vi ger dig nyckeln till din kompetens

Vi bidrar aktivt till samhällsnytta genom att på ett varierat och tidsbesparande sätt förmedla kunskap, främja individuell kompetens och utveckla den samlade kompetensen i organisationen för att nå gemensamma mål.

 

Här kan du se vårt utbud för kommuner gällande diplomerade onlineutbildningar