fbpx
 

CSR - hållbarhet

I våra CSR – hållbarhet diplomerade onlineutbildningar hittar du flera olika kurser. CSR och hållbarhet är ett stort och viktigt mål i många verksamheten. Flera rapporter visar på att både ledning och chefer inte har tillräcklig kunskap och kompetens kring CSR och hållbarhet. Dock förväntas det att kunskapen och kompetensen finns och att man på chefsnivå arbetar med detta aktivt. 

Vi lever i en värld som alltmer präglas av medvetenhet om hur viktigt är att vi tar hand om vår värld. Det är betydelsefullt att vi att vi alla kan bidra, inte minst genom vårt sätt att agera i företaget. Dessutom ställer våra intressenter allt högre krav på hur vi arbetar med hållbarhet.


I CSR – hållbarhet diplomerade onlineutbildningar hittar du flera grundläggande CSR och hållbarhetsutbildningar online. Kurserna erbjuds i effektiva utbildningspaket där utbildningarna kompletteras med Föredrag online samt facklitteratur. Vilket innebär att du och din organisation får bra kunskap och verktyg för en hållbar och lönsam verksamhet.  Vi talar om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och hänsyn.


Målgrupp: Hållbarhetsansvarig i den stora organisationen eller chef som har det som en del av dina arbetsuppgifter i ett SME-företag alternativt soloföretagare som vill öka sin förståelse för CSR samt dess roll i värdebyggandet.