fbpx
 

GDPR och IT - informationssäkerhet

GDPR – IT-informationssäkerhet onlineutbildningar för Dataskyddsombud eller GDPR- ansvariga, chefer och IT.

GDPR – IT-informationssäkerhet onlineutbildningar riktar sig till som är eller skall bli Dataskyddsombud/ GDPR -ansvarig, el. IT – säkerhetsansvarig. Du kan även vara beslutsfattare inom IT -verksamheten. Utbildningarna vänder sig också till dig som arbetar inom HR, är chef, eller medarbetare som är berörda av dataskyddsförordningen.


Vad är syftet med med den nya dataskyddsförordningen?

Förordningen trädde i kraft den 25 maj i 2018 och det är viktigt att det finns kunskaper om GDPR i verksamheten. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU. Vilket kommer att underlätta för företag och organisationer att verka på hela unionens inre marknad. Som ett resultat av den nya dataskyddsförordningen kommer man också kunna stärka skyddet för medborgarnas personuppgifter.

Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsmyndigheten( IMY)  som även kan utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot dataskyddsförordningen vilket kan bli kostsamt för företag/organisationer.


Du väljer paketlösning och utbildning och produkter nedan.

Nedan hittar du både utbildningar, böcker och dokumentmallar inom GDPR. Vi rekommenderar Kompetenspaket (färdiga utbildningsprogram ) eller Utbildningspaket – Flex där du själv kombinerar ihop utbildningar, böcker mm.