KÖP DIN UTBILDNING HÄR

t

Behöver du hjälp? Ring 08 - 773 1525

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

1.490,00 kr ex. moms

Minska stressen och förebygg utbrändhet genom att delta i vår onlineutbildning ”Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal”. Lär dig effektiva metoder och verktyg för att skapa en balanserad arbetsdag och förbättra din välmående som vårdpersonal.

Onlineutbildningen tar upp bland annat om stressens påverkan, inre och yttre stressfaktorer, stresshantering och förebyggande arbete. Den går igenom kroppens nervsystem och hjälper dig att identifiera stress signaler hos dig och arbetskollegor.

Målgrupp: Är du personalansvarig eller vårdpersonal är det en bra idé att del av denna utbildning vilket kan underlätta arbetet för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för alla.

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”Beskrivning” nedan.


Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Simon Körösil talar om vad stress är.


Denna utbildning ingår i flera utbildningspaket. Se nedan:


Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal, ett utbildningspaket ENKLA. som innehåller en online utbildning samt föredrag online. Giltighetstid 6 månader. Välkommen att anmäla och köpa in utbildningen nedan.

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Lär dig effektiva metoder för stresshantering i vardagen som vårdpersonal. Delta i vår korta onlineutbildning om stresshantering och utmattningssyndrom, skräddarsydd för att möta de specifika utmaningarna inom vård, omsorg och assistans. Utbildningen, som motsvarar en halvdag lärarledd traditionell utbildning, ger dig verktyg för att identifiera och hantera stress både hos dig själv och hos andra innan det leder till utmattningssyndrom. Du kommer också att få insikt i hur det sympatiska och parasympatiska nervsystemet påverkas av långvarig stress.

Som vårdpersonal är hög arbetsbelastning och otillräcklighet vanligt förekommande. Dessutom kan bristen på möjligheter att påverka andra vårdinstanser och personligt engagemang öka stressnivån ytterligare. Vår onlineutbildning är utformad för att hjälpa dig skapa en balanserad arbetsdag och minska riskerna för utmattningssyndrom.

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal innehåll

Under utbildningen kommer du att lära dig att identifiera stress och varningssignaler samt utforska hur stress påverkar både dig själv och din omgivning. Vi kommer också att djupdyka i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet och förklara hur de påverkas av långvarig stress. Genom att förstå både de yttre och inre stressfaktorerna kommer du att kunna ta fram strategier för att hantera och förebygga stress.

Denna onlineutbildning tar ungefär en timme att genomföra och erbjuder ett diplom vid avslutad kurs. Vårt mål är att ge vårdpersonal de verktyg de behöver för att skapa en mer balanserad och hållbar arbetsmiljö. Ta steget idag och börja din resa mot en mer balanserad arbetsdag genom att anmäla dig till vår onlinekurs om stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal.

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här!


Övrigt Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Utbildare: Simon Körösi är legitimerad läkare och utbildare. Han har arbetat med såväl träning som beteendeförändring och utbildar idag företag i kostlära, stresshantering, träningslära och akutsjukvård. Simon håller flera utbildningar inom området Vård - och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 6 månader -12 månader då denna utbildning även ingår i våra Årskort KOMPLETT och Årskort Vård & Omsorg. 
Utbildningstid: ca 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

Är du intresserad av andra utbildningar inom Vård och omsorg kan du följa länken här!
Vill du se flera utbildningar inom arbetsmiljö och stresshantering, följ gärna länken här?