KÖP DIN UTBILDNING HÄR

t

Behöver du hjälp? Ring 08 - 773 1525

Tillgänglighet – introduktionskurs – diplomerad onlineutbildning

1.490,00 kr ex. moms

I Tillgänglighet – introduktionskurs – diplomerad onlineutbildning kommer du att få kunskaper hur ni kan arbeta med att göra er verksamhet mer tillgänglighetsanpassad för såväl personal som till besökande kunder. Utbildningen tar upp områden som tillgänglig kommunikation, tillgänglig verksamhet och fysisk tillgänglighet.

Den 1/1 2015 blev bristande tillgänglighet en diskrimineringsbakgrund vilket innebär att detta är en kunskap som skall finnas i verksamheten. 

Målgrupp: ledning, chefer och medarbetare i alla verksamheter.

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”Beskrivning” nedan.


Se ett gratis delmoment nedan där utbildarna tar upp Nulägesanalys.


Denna utbildning ingår i flera utbildningspaket. Se nedan:

Utbildningspaket Årskort Komplett. 
Samtliga diplomerade onlineutbildningar hos Vealearn, föredrag online samt valfri fackbok.


Tillgänglighet – introduktionskurs – diplomerad onlineutbildning, ett utbildningspaket ENKLA som innehåller en online utbildning samt föredrag online. Giltighetstid 6 månader. Välkommen att anmäla dig nedan!

Tillgänglighet - introduktionskurs - diplomerad onlineutbildning

I "Tillgänglighet - introduktionskurs - diplomerad onlineutbildning" kommer du att få kunskaper om hur ni kan arbeta med att göra ert företag eller organisation mer tillgänglighetsanpassad för såväl personal som till besökande kunder. Utbildarna har lång erfarenhet inom tillgänglighet och kan detta område mycket väl. 

Redan den 1/1 2015 blev bristande tillgänglighet en diskrimineringsbakgrund vilket innebär att detta är en kunskap som skall finnas i verksamheten. Faktum är att det berör hela verksamheten och omfattar alla områden av arbetslivet. Onlinekursen tar upp områden som tillgänglig kommunikation, tillgänglig verksamhet och fysisk tillgänglighet.


Viktiga dokument och lagar som du bör känna till när du arbetar med tillgänglighet

En viktig sak att känna till är att tillgänglighet för personer med funktionshinder är en mänskligt rättighet. Detta får du kunskap om i modul nr. 2. Bland annat styrs tillgänglighet på arbetsplatsen det av flera viktiga dokument och lagar, se nedan:

 • FN:s konvention av rättigheter av personer med funktions-nedsättning( DS 2008: 23).
 • Diskrimineringslagen(SFS 2008:567)
 • Plan och bygglag( Bygg och plan(SFS 2010: 900)
 • Boverkets byggregler(BBR 2018:4)
 • Arbetsmiljölag(SFS1977:1160)
 • Arbetar du på på en statligt myndighet behöver du också känna till en förordningen (2001:526) om de statligas myndigheter ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Tillgänglighet - introduktionskurs - diplomerad onlineutbildning kommer att ta upp följande:

 • Lagar
 • Begreppsförklaring
 • Viktiga dokument
 • Metoder och checklistor
 • Nulägesanalys
 • Tillgänglig verksamhet
 • Fysisk tillgänglighet
 • Tillgänglig information och kommunikation
 • Finansiering och förändringsarbete

 Här kan du se utbildningen i sin helhet


Övrig information gällande Tillgänglighet - introduktionskurs - diplomerad onlineutbildning

Utbildare: Andreas Bakken - mångårig erfarenhet av tillgänglighetsarbete. Han var även med och startade Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet och utvecklade Svensk Tillgänglighets valideringsverktyg Tillgänglighetsnyckeln.
Utbildare: Per Skedung har arbetat med produktion av utbildning och utbildningsfilm samt med tillgänglighet i mer än 10 år. Per var med och startade Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet i samarbete med Handisa
m.
Giltighetstid på utbildningen: 6 - 12 månader beroende på val av utbildningspaket. Denna utbildning ingår i Årskort KOMPLETT. 
Utbildningstid: cirka 31  minuter och motsvarar en 1/2 dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

Här kan du se andra viktiga arbetsmiljöutbildningar

Intresserad av våra andra utbildningar inom HR och personal