fbpx
 

Strategisk kompetensutveckling rätt kompetens i teamet

Strategisk kompetensutveckling i en föränderlig värld –
Utveckla och attrahera rätt kompetenser hos individ och organisation

Beskrivning

Strategisk kompetensutveckling – vad är rätt kompetens i ditt team och i din organisation?
Vi går igenom roller, förväntningar, redskap och strategier för långsiktig kompetensutveckling och försörjning för att nå organisationens mål. Utveckling av medarbetare, chefer och externa samarbetspartners samt förhållningssätt till gemensamma mål och omvärldsförändringar.

 

Ekonomi är att hushålla med resurser. Resurser är idag framförallt människor och deras tid. Genom en långsiktig kompetensförsörjningsplan skapar du förutsättningar för god lönsamhet, bra arbetsmiljö och handlingsberedskap vid snabba omvärldsförändringar som kan påverkar ert arbete. Du tränar på strategier för att ta tillvara och utveckla den unika kombinationen av kompetenser hos anställda, konsulter, tjänsteleverantörer och dig själv.

Målgrupp

Chefer, teamledare, projektledare och företagare, den som vill leda team med rätt kompetens genom strategisk kompetenskartläggning på individ – team och organisationsnivå för att matcha organisationens mål och behov med hänsyn till individuella förutsättningar.

Utbildningens innehåll

Vi går igenom roller, förväntningar, redskap och strategier för långsiktig kompetensförsörjning och för att nå organisationens mål. Utveckling av medarbetare, chefer och externa samarbetspartners samt förhållningssätt till gemensamma mål och omvärldsförändringar.

Du kartlägger hur du kombinerar din erfarenhet och din utbildning till att bli din unika kompetens. Med dig själv som exempel får du dessutom en metodik för att se förmågor hos dina medarbetare. Vi går igenom hur man på ett enkelt sätt gör en kompetenskartläggning, strategi och kompetensförsörjningsplan för att över tid ha rätt kompetens i teamet och organisationen, identifiera nyckelpersoner och behovet av interna och externa kompetenser. Under utbildningen kommer du aktivt att skapa ditt eget unika material och en utvecklingsplan utifrån utbildningsmaterialet samt prova olika arbetsmetoder.

Praktisk information

 

          Utbildningslokal, Sthlm
          Lokal meddelas senare, 

Vad ingår i utbildningen?
Kursdokumentation, lunch, fika och diplom.

Aktuella datum Stockholm:
Se i bokning och anmälan.

Utbildningstid:
En heldag, från kl 09.00 – 16,00, Registrering och fika från kl. 09.40.
Pris: 3 600 kr  ex moms.
Vid anmälan om minst tre personer utgår rabatt, pris 10 900 kr ex moms.
Betalningssätt: Faktura(företag), direktbetalning, Klarna

 

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.

Kontakt
Lisbeth Halldin
Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

 Vi varvar teori och praktik med faktiska exempel, individuella och gemensamma övningar.

 

 • Hur jobbar vi? – Klockan 5 går kompetensen hem?
 • Motivation, företagets mål – individens mål
 • Hitta din egen unika kombination av kompetenser
 • Kompetenskartläggning
 • Kompetensförsörjningsplan
 • Kompetensstrategi
 • Praktisk struktur och lagom nivå
 • Rätt kompetens i ditt team
 • Medarbetar/utvecklings/avstämningssamtal – Var? När? Hur?
 • Förena individuella behov och gemensamma mål i verksamheten
 • Utvecklings- och utbildningsplan för individ och organisation
 • Omvärldsförändringar – Hur påverkar det kompetensbehovet?
 • Personlig plan för hur du ska jobba med kompetensutveckling i din organisation.
Mål – Efter utbildningen

Målet är långsiktig kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och bra arbetsmiljö. Efter utbildningen kan du:

 • på ett enkelt sätt kunna kartlägga, göra en plan för och följa upp kompetens på individnivå
 • göra en kompetenskartläggning, kompetensförsörjnings- och utbildningsplan
 • förstå vilka olika typer av kompetenser som behövs för ett projekt, en arbetsuppgift eller ett uppdrag
 • kunna tillämpa metoderna för att snabbt möta omvärldsförändringar och för att organisera personer med olika kompetenser där de gör mest nytta.
 • kunna föreslå organisations- utbildnings- och utvecklingsinsatser och bidra till rekrytering av rätt kompetenser.
Bilder på Eva Swede porträtt, personligt ledarskap

Utbildare: Eva Swede
Att ha rätt kompetens i teamet är en av de saker som genomsyrar Evas utbildningar. Eva eftersträvar ett brett synsätt på vilka som kan bidra till rätt kompetens och vad rätt kompetens är. Hon har bemannat nya myndigheter och jobbat med omställningar. Eva håller utbildningar på större företag och coachar småföretagare och innovatörer till att utveckla sin egen kompetens och hitta kompletterande kompetenser i eller utanför företaget. Eva driver ”Fri och Stark” ett företag inom organisationsutveckling och ledarskap och har en bakgrund som HR-chef.

Viktigt. Anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Får du förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.

 

Matallergi
Har du någon slags matallergi behöver restaurangen veta det i god tid. Ange det i din anmälan alternativt maila till info@vealearn.se senast tre dagar innan kursstart.

Utbildningen Strategisk kompetensutveckling – rätt kompetens i ditt team” ingår i utbildningspaket ” Ledarskap i tiden” som innehåller tre utbildningar. Utbildningarna kan genomföras som en serie utan inbördes ordning eller fristående från varandra. För med information och pris för respektive utbildning utan utbildningspaket, se länk nedan.

De två andra utbildningar är: