Arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ – DIPLOMERAD KOMPETENSUTVECKLING ONLINE

Vill ni  ha en trygg och effektiv arbetsplats med nöjda medarbetare?


Arbetsmiljö
 är ett mycket viktigt ämnesområde idag. Under året 2018 rapporteras bristande ansvar från arbetsgivare och chefer trots att föreskriften ändrades i mars 2016. Många företag och dess chefer med anställda har gjort ett fantastiskt arbete men fortfarande är det många företag som saknar kunskapen och kompetensen.  Ett exempel på bristande kunskap och kompetens är inte minst rapporterna från olika branscher som togs sin början med kampanjen #Metoo. En kunskapskrav som föreskriften bland annat påvisar är just kunskapen gällande kränkande särbehandling.

 

Vill du bli den attraktiva arbetsgivaren som alla vill arbeta hos?

Då krävs det att ni bedriver ett bra och effektivt arbetsmiljöarbete på ert företag. Väljer ni onlineutbildningar i utbildningspaket kan ni fördjupa er i olika ämnen inom arbetsmiljö. Ni kommer snabbt igång och alla kan ta del av utbildningen oavsett tid och plats. Dessutom har ni tillgång till utbildningar minst 6 månader – 12 månader beroende på valt utbildningspaket. Nedan följer fler olika utbildningar inom arbetsmiljö och området uppdateras ständigt!

 

Målgrupp:
VD, HRchef, skyddsombud eller på annat sätt ansvarig för arbetsmiljöfrågor och som behöver kunskap om vad som krävs för att följa Arbetsmiljölagen och föreskriftens krav på en trygg arbetsplats.

Vad passar er bäst? Onlineutbildning, öppna utbildningar, företagsinternt? Kanske kombinera digitalt med traditionellt?

VeaLearn erbjuder ett mycket brett av utbildningar inom ämnet arbetsmiljö. Du kan välja att köpa en utbildning eller kombinera med andra utbildningar.  Välj  mellan diplomerade onlineutbildningar som finns nedan, alternativ gå våra öppna utbildningar i Nacka Strand eller boka in en företagsintern utbildning. För bästa effekt satsa gärna på något av våra utbildningspaket där du få långsiktig och effektiv kompetensutveckling med flera utbildningstjänster  inkluderade!

 

Kontakta LisbethHar du frågor om någon av våra utbildningar eller våra utbildningspaket kontakta oss eller chatta med oss. 

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ALKOHOL & DROGER – IDENTIFIERA OCH AGERA

Utbildningen vänder sig till dig som i ledarrollen behöver kunskaper kring hur beroendeproblematik kan identifieras och hanteras utifrån yrkesrollen. Innehållet bygger på att utveckla en förståelse för problematiken samt värderingar och attityder kring detta. De bygger även kunskaper som handlar om att kunna upptäcka, bemöta och agera vid misstanke om att någon i omgivning lider av problematiken.

 

Utbildare: Magnus Johansson och Emma Gustavsson. Magnus arbetar utifrån sitt stora engagemang med att utbilda medarbetare och ledare kring hur beroendeproblematik kan ta sig till uttryck samt hur det bör bemötas. Emma är en alkohol- och drogterapeut som har en stora praktiskt erfarenhet från att ha jobbat på olika behandlingshem i USA. Tillsammans håller Magnus och Emma även en till utbildning i ämnet vilken du finner nedan.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ALKOHOL & DROGER – OM DIG OCH DIN OMGIVNING

Utbildningen riktar sig till dig som är medarbetare och behöver kunskaper kring hur alkohol- och drogproblematik kan utvecklas samt hur den drabbade och arbetsplatsen påverkas utav detta.  Den tar upp och förklarar betgreppen medberoende, sjukdomsförlopp och hanteringsstrategier.

 

Utbildare: Magnus Johansson och Emma Gustavsson.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 30 minuter vilket motsvarar 2 timmars lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ARBETSMILJÖ – GRUNDKURS – PREVIA

Är du involverad eller ansvarig för arbetsmiljöfrågor behöver du kunskaper kring Arbetsmiljölagens krav vad på en trygg arbetsplats innebär. Utbildnings ger dig kunskaper i bland annat Arbetsmiljölagen, SAM, arbetsergonomi, arbetsanpassning, diskriminerningslagen, krisstöd och mycket mer.

 

Utbildare: Linda Olöf Juhlin, Lennart Sohlberg, Ulrika N. Persson, Marie Lindblad och Per Larsson. Samtliga arbetar för Previa som är ett Sverigeledande företag inom företagshälsa. De har olika professionsbakgrunder och de utgörs även arbetsmiljöinjengör, en affärscontroller, en fysioterapeut och två beteendevetare. Med olika inriktningar lyckas dem hålla ett brett perspektiv utifrån ämnet arbetsmiljö vilket gör att grundkursen innehåller ett gediget och väl genomtänkt material.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 3 timmar vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Denna utbildning vänder sig till dig om till exempel är arbetsledare, skyddsombud eller som i annan roll behöver grundläggande kunskaper gällande arbetsmiljöfrågor. Du får lära dig att samverka i arbetsmiljöarbetet, identifiera risker och arbeta förebyggande. Innehållet går bland annat igenom säkerhetskultur, arbetsmiljöverkets föreskrifter, rutiner för kristhantering samt användbara verktyg för att omsätta teorin till praktik.

 

Utbildare: Malin Burman. Som konsult inom Krishantering och Arbetsmiljö har Malin författat boken Efterklok på förhand – en handbok om krisberedskap. Hon är diplomerad handledare i BAM (Bättre Arbetsmiljö) och har en filosofie master i krishantering. Med andra ord har hon en unik och specialiserad kunskap hon ger deltagaren tillgång till.Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 2 timmar och 50 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Den här utbildningen kräver inga förkunksaper och det är en grundläggande utbildning till chefer och skyddsombudandra personer som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, fördelning av roller och ansvar samt önskar få tillgång till användbara verktyg och underlag.

 

Utbildare: Malin Burman. ovan i beskrivningen under utbildningen BAM.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 21 minuter  vilket motsvarar en 1/2  lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ERGONOMI – GRUNDKURS

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer och ger dig kunskaper om vad du kan göra för att behålla din hälsa långsiktigt i ditt arbete. Den går igenom hur kroppen är uppbyggd samt hur statiskt muskelarbete och stress påverkar kroppen. Givetvis ger den dig kunskap om vilka förändringar du kan skapa för att förbättra din ergonomi och hälsa.

 

Utbildare: Daniel Hansson. Ergonom och kiropraktor som håller i fler utbildningar inom ämnesområdet vård och omsorg.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 30 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

Utbildningen vänder sig till som vill öka din kunskap kring brandrisker i arbetsmiljön, både vad gäller riskfaktorer och förebyggande arbete. Innehållet bygger på att ge dig lärdomar kring de faktorerna som påverkar brandutvecklingen, vilken utrusning du bör använda vid olika typ av bränder samt hur du bör agera vid utrymning. Utbildning handlar om arbeta förebyggande och minimera risker för olycksfall för miljö, person och egendom.

 

Utbildare: Klas Sundqvist. Med bakgrund inom räddningsjänsten, försvarsmakten och FN har Klas en gedigen teoretisk och praktisk erfarenhet, denna omsätter han idag som rådgivning och utbildning inom säkerhet och brandskydd.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 50 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

MÅNGFALD – EXTERNT, STRATEGISKT ARBETE

Utbildningen fokuserar på att inspirera och hjälpa dig och din arbetsplats att implementera mångfald i verksamheten. Innehållet bygger bland annat på att ge dig kunskaper om vad begreppet betyder och hur mångfald kan användas som en framgångsrik strategi. Den går igenom olika perspektiv inom området och förklarar hur ett sådant långsiktigt arbete kan påvisa stora positiva följder.

 

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström, Ebba Hagander Mir och Sarah Anwar. Tillsammans jobbar dom för Diversity group som är ett efterfrågat utbildningsföretag inom ämnet mångfald. Elenor är konsult med inriktning på jämställdhet och mångfald. Ebba är i grunden statsvetare och har 20 års erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Sara är nationalekonom, analytiker och statistiker med en omfattande internationell karriär. Tillsammans håller dom även en till utbildning inom området vilken du finner nedan.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 30 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

MÅNGFALD – INTERNT, STRATEGISKT ARBETE

Utbildningen ger dig kunskaper i hur du arbetar med mångfald som strategi och undviker misstag som ofta kan kopplas till denna. Innehållet lyfter bland annat begreppen konkurrensfördelar och verksamhetsutveckling. Den tar även upp de effekter som mångfaldsarbetet medför. Utbildningen fokuserar på hur du internt arbetar med mångfald.

 

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström, Ebba Hagander Mir och Sarah Anwar.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 30 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Utbildningar bygger på konkreta råd till både medarbetare och ledare. Den syftar till att ge kunskaper i att identifiera signaler och hantera situationer som uppstår i relation till den psykosociala arbetsmiljön. Begreppen härskartekniker, emotionell intelligens och arbetsplatskultur tas upp. Även hur ett förebyggande arbete kan se ut lyfts fram.

 

Utbildare: Susanne Fredriksson. Populär psykosocial arbetscoach med passion för att få medarbetare till att själva vilja prestera.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 45 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

STRESSHANTERING 

Utbildningen ger dig kunskaper för att du ska kunna förbättra dina arbetsmetoder och därmed uppleva mindre stress på arbetet. Genom att förbättra och anpassa dina metoder belastar du hjärnan mindre samtidigt som ditt produktivitet och ditt välmående ökar. Innehållet bygger bland annat på hur du skapar en fokuserad hjärna och hur du förbättrar ditt arbetsminne. Den ger dig även korrekta tips och råd tör att du ska kunna omsätta kunskaperna i praktiken så fort som möjligt.

 

Utbildare: Anneli Ekström Godman. Annelie är ICC-coach med utbildning inom stresshantering, psykologi och ledarskap. Hon har en kunskap för hur människan och hjärnan fungerar i samspel med sin omgivning samt idéer för hur hjärnan kan användas för att uppnå bättre resultat.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 20 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

JOBBA BÄTTRE MED MINDRE STRESS

I utbildningen får du lära dig att stressa mindre och förändra ditt fokus i det dagliga livet. Kursen tar upp olika sorters stress och orsaker till att människor blir stressade. Utbildningen berör även åtgärder för att minska stressen och du får tillgång till meditations- och återhämtningsövningar

 

Utbildare:  Ewa Wigenheim är socionom, certifierad livscoach, mental återhämtningsexpert, diplomerad kommunikatör, entreprenör, författare samt föreläsare och retreater i personlig utveckling. Hon föreläser om hälsa, meditation, självkänsla, inre trygghet, ledar- och medarbetarutveckling samt om sin egen resa från initiativtagare till ABBA-museet till erfarenheterna från livet i ett buddhistiskt tempel.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.

Utbildningstid: cirka 1 timme och 6 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

HBTQ DIPLOMERING

Denna utbildning passar dig som inom yrket möter många människor, t ex i arbeten inom skola och vård. Den passar även dig som arbetar med personalfrågor och behöver fördjupa din kunskap om HBTQ-frågor. Innehållet bygger bland annat på att ge dig kunskaper kring HBTQ-begreppen, normkritiskt tänktande, hatbrott samt respektfullt bemötande. Utbildningen väcker mycket tankar och reflektioner som kan fördjupa dina förmågor att arbeta ännu mer inkluderande. 

 

Utbildare: Jan-Eric Bornblad Norman. Föreläsare med lång erfarenhet av att arbeta med HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter. Har även författat en bok inom området samt bedriver ett eget utbildningsföretag.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme och 10 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

ICKE-DISKRIMINERING OCH LIKABEHANDLING FÖR ARBETSPLATSER

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom både privat- och offentlig verksamhet och vill få en fördjupad kunskap kring arbetet som berör jämlikhet, diskriminering och likabehandling. Innehållet utgår ifrån att ge dig kunskaper för vilka aktiva åtgärder arbetsplatsen behöver göra för att främja de rättigheter som Diskrimineringslagen framhåller. Du får kunskaper om vad olika begrepp betyder, likt genussystem och normkritiskt tänkande. Allt detta för att ge dig en stadig och bred grund att stå på inför ditt aktiva likabehandlingsarbete.

 

Utbildare: Carin Hertnäs. Jämställdhetskonsult med lång erfarenhet av att arbeta som projektledare, chef och givetvis utbildare. Carin är utbildad inom bland annat genusvetenskap och jämställdhetsarbete, i botten är hon civilingenjör med kunskap inom verksamhetsutveckling och ledarskap. Carin håller även en utbildning inom trakasserier på arbetet vilken du finner nedan.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

TRAKASSERIER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

Att veta när och hur du som skall agera är avgörande för att du faktiskt agerar i frågor som berör trakasserier på arbetet. Utbildningen ger dig kunskaper om Diskrimineringslagen, trakasserier och sexuella trakasserier samt vilka aktiva åtgärder som kan göras för att motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Utbildningen berör bland annat #Metoo och lyfter frågor som utmanar dig att reflektera över ditt ansvar och förmåga gällande dessa frågor. 

 

Utbildare: Carin Hertnäs. Se beskrivning ovan
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

JÄMNSTÄLLDHETSUTBILDNING FÖR ARBETSPLATSER

Utbildningen vänder sig till medarbetare och ledare som jobbar inom privat sektor och behöver utöka sin kunskap vad gäller jämställdhet och diskriminering. Innehållet ger dig kunskaper inom bland annat normkritiskt tänkande, genusstrukturer och diskrimineringslagen. Den går även igenom historiskt betydande episoder hällande jämställdhetsutvecklingen samt en nulägesanalys. Givetvis tar den upp hur du främjar likabehandling på arbetsplatsen för att din teoretiska kunskaper ska bli praktiskt användbara.

 

Utbildare: Carin Hertnäs. Se beskrivning på utbildningen” Icke-diskriminering…”
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 1 timme vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

För att se ett delmoment klicka på bilden ovan.

JOBBA SMART

Utbildningen ger dig metoder och verktyg för kunna ta kontroll över din tid, planera och prioritera effektivare. Genom att implementera dessa ökar du förmågan att hantera vardag och yrkesliv på ett balanserat och hållbart sätt. Innehållet bygger bland annat på att ge dig kunskaper om proaktivt beteende, strategiskt arbete, handlingsutrymme och att öka medvetenhet i de beslut du tar. De effektivare arbetsmetoderna kan både du som enskild person och din arbetskollegor har stor användning av.

 

Utbildare: Caroline Palm och Liselott Norén. Tillsammans har dom utvecklat konceptet ’’Jobba smart’’ som syftar till att erbjuda verktyg och metoder för att alla ska kunna utveckla ett personligt ledarskap och en personlig hållbarhet. Caroline har bakgrund som entreprenör och konsult, Liselott har som bakgrund som IT-chef och titulerar sig numera som Projektledningsexpert.
Giltighetstid på utbildningen: 6-12 månader beroende på utbildningspaket.
Utbildningstid: cirka 50 minuter vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

RAPPORTER OCH ANDRA TIPS INOM OMRÅDET

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift (PDF)

Arbetsmiljö - Arbetsmiljöverkets nya Föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rapport HAK (PDF)

Arbetsmiljö - Systematiskt arbetsmiljöarbete, rapport upp till 10 anställda

Arbetsmiljö – trivsel och arbetsklimat

Checklista (Prevent)

Arbetsmiljö - Checklista -trivsel och arbetsklimat

Psykosocial arbetsmiljö

Checklista (Prevent)

Arbetsmiljö Checklista -Psykosocial arbetsmiljö

En film om den sjuka jobbstressen

Arbetsmiljöverket, AV