Handledarutbildning Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

HANDLEDARUTBILDNING ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ – med certifiering

Bli företagets expert och handledare och stötta andra chefer och medarbetare inom Organisatorisk och social arbetsmiljö! 

 

Syftet med att bli certifierad är att du i din roll tydligare kan stötta och vägleda andra i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Certifieringen är en viktig utgångspunkt för att säkerställa att kunskapen finns samt att ge mandat att fortsätta och hålla i det främjande arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

 

Målgrupp för Handledarutbildning Organisatorisk och social arbetsmiljö
Certifieringsutbildningen vänder sig till chefer, ledare, skyddsombud,arbetsmiljöombud samt även till andra utbildare inom detta område. Förkunskaper krävs för att gå utbildningen.

 

Har du inte förkunskaper så kan du gå vår grundutbildning Praktisk utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö  eller så kan du välja några av våra diplomerade onlineutbildningar. Du kan få specialpris på den öppna utbildningen om du anmäler dig i samband med Certifieringsutbildningen. Priset är 2 700 kr ex moms. Kontakta oss ifall du är intresserad av detta.

Praktisk information 

 

          Utbildningslokal
          Meddelas senare.

Vad ingår i utbildningen?
Vid interaktiv webbutbildning via Zoom:
Kursbok, kursdokumentation, onlineföredrag och diplom.
Klassrumsundervisning ingår lunch och fika.

 

Aktuella datum Stockholm:
Intresseanmälan. Höstdatum kommer.
Se förändring av kursplan.

 

Utbildningstid:
Introduktion – meddelas vid anmälan!
Interaktiv webbutbildning, heldag.
Dag 2  – bestäms tillsammans med utbildaren och gruppen i och med corona.

         

          Betalningssätt:

Faktura(företag/Organisation. Privat el kortbetalning via KLARNA. OBS: Betalning oss tillhanda innan kursstart!

  

 

Logi – finns flera hotell i närområdet.
Vi hjälper gärna till med bokningen.

 

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.

Kontakt
Lisbeth Halldin
Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

Utbildning i att bli certifierad arbetsmiljöhandledare

Den nya föreskriften Organisatorisk och Social Arbetsmiljö(AFS2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. Den behandlar olika orsaker till stress och ställer krav på specifik kunskap hos chefer och ledare att arbeta förebyggande och främjande. Det handlar både om kunskaper inom ledning samt styrning och också att kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen.

Vad innebär det att bli certifierad?
Att bli certifierad innebär att vi som utbildningsanordnare försäkrar att deltagaren fått kunskaper och färdigheter att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Deltagaren har också påvisat dessa färdigheter genom att redovisa uppgifter på olika sätt. För att blir certifierad ska alla uppgifter vara slutförda inom utbildningens tid och deltagaren ska ha haft en närvaro på minst 80%.

Innehåll Handledning i organisatorisk och social arbetsmiljö:

 • Hur man leder processer i organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hur man använder sig av den nya föreskriften
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Innehållet i en policy mot kränkande särbehandling
 • Ledarskap, verktyg och relevanta metoder baserad på forskning
 • Värdegrundens betydelse för delaktighet, engagemang och drivkraft
 • Kommunikationens betydelse för motivation och prestation
 • Handledarens roll i arbetsmiljöarbetet

 

 

Mål med utbildningen samt förväntade färdigheter:

 • Kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen
 • Att ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa
 • Kunskaper om, och kunna både hantera och förebygga stress på arbetsplatsen
 • Kunna formulera mål och prioritera åtgärder som främjar hälsa
 • Genomföra det mål som finns på arbetsplatsen och att prioritera i det hälsofrämjandet ledarskapet
 • Veta vad det betyder att gå från ord till handling
 • Du förstå din roll som handledare för att kunna dela kunskaper på arbetsplatsen och skapa tydlighet i uppdraget med arbetsmiljö
Program Certifierad arbetsmilöhandledare, bild

Upplägg
Kursen är uppdelad i en förberedande arbete innan genom att läsa boken ” Alla är vi ledare”  samt uppgifter, 2 heldagar på plats i kurslokalen samt med certifiering sista dagen med prov. Möjlighet att ta del av våra onlineföredrag.

Om kursledaren:

Utbildare är Cattis Olsén, Certifierad integrativ ledarskapscoach.

Cattis har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställdhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling. Cattis är omtyckt av både arbetsgrupper, skolor och större företag och får mycket bra betyg på utvärderingarna från deltagarna.

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.

 

Kostavvikelse
Har du någon slags matallergi behöver restaurangen veta det i god tid. Ange det i din anmälan alternativt maila till info@vealearn.se senast tre dagar innan kursstart.