fbpx
 

Handledarutbildning Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

HANDLEDARUTBILDNING ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ – med certifiering

Bli företagets expert och handledare och stötta andra chefer och medarbetare inom Organisatorisk och social arbetsmiljö! Gå utbildningen ”Utveckla arbetsklimatet – certifierande handledarutbildning OSA för chefer och ledare” Interaktiv lärarledd webbutbildning. 

 

Syftet med att bli certifierad är att du i din roll tydligare kan stötta och vägleda andra i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Certifieringen är en viktig utgångspunkt för att säkerställa att kunskapen finns samt att ge mandat att fortsätta och hålla i det främjande arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

 

Målgrupp för Handledarutbildning Organisatorisk och social arbetsmiljö
Utbildningen riktar sig till chefer, ledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud samt även till andra utbildare inom detta område. Förkunskaper krävs för att gå utbildningen

 

Inga förkunskaper?
Har du inte förkunskaper så kan du gå vår grundutbildning Praktisk utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö  eller så kan du välja några av våra diplomerade onlineutbildningar. 

Praktisk information 

 

Ort: Online/distans

 

Aktuellt datum
Den 19 -20/5.
Lärarledd webbutbildning i studio, Zoom.
Identisk som ordinarie utbildning i lokal i och med Covid-19

 

Utbildningstid:
Tre heldagar + dag ett, egen studietid med inläsning av litteratur inför kurs och certifiering.

 

          Antal deltagare för kursstart: 6.

 

          Olika betalningssätt:
            Faktura, direktbetalning el Klarna          

  

Företagsintern utbildning
Denna utbildning kan även fås företagsinternt.

Kontakt
Lisbeth Halldin
Mail: info@vealearn.se
Telefon kontoret: 08-773 15 25
Mobil: Lisbeth: 0735-15 22 25

Utbildning i att bli certifierad arbetsmiljöhandledare

Föreskriften Organisatorisk och Social Arbetsmiljö(AFS2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. Den behandlar olika orsaker till stress och ställer krav på specifik kunskap hos chefer och ledare att arbeta förebyggande och främjande. Det handlar både om kunskaper inom ledning samt styrning och också om att kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen.

 

Vad innebär det att bli certifierad?
Att bli certifierad innebär att vi som utbildningsanordnare försäkrar att deltagaren fått kunskaper och färdigheter att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Deltagaren har också påvisat dessa färdigheter genom att redovisa uppgifter på olika sätt. För att blir certifierad ska alla uppgifter vara slutförda inom utbildningens tid och deltagaren ska ha haft en närvaro på minst 80%.

Innehåll och mål i Handledning i organisatorisk och social arbetsmiljö:
 • Hur man leder processer i organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hur man använder sig av den nya föreskriften
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Innehållet i en policy mot kränkande särbehandling
 • Ledarskap, verktyg och relevanta metoder baserad på forskning
 • Värdegrundens betydelse för delaktighet, engagemang och drivkraft
 • Kommunikationens betydelse för motivation och prestation
 • Handledarens roll i arbetsmiljöarbetet
 • Handledarutbildning
 • Handledarens roll i arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljö kopplat till nya digitala förutsättningar

 

 

 

Mål med utbildningen samt förväntade färdigheter:

 • Kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen
 • Att ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa
 • Kunskaper om, och kunna både hantera och förebygga stress på arbetsplatsen
 • Kunna formulera mål och prioritera åtgärder som främjar hälsa
 • Genomföra det mål som finns på arbetsplatsen och att prioritera i det hälsofrämjandet ledarskapet
 • Veta vad det betyder att gå från ord till handling
 • Du förstå din roll som handledare för att kunna dela kunskaper på arbetsplatsen och skapa tydlighet i uppdraget med arbetsmiljö
Program Certifierad arbetsmilöhandledare, bild

Upplägg
Kursen är uppdelad i en förberedande arbete innan genom att läsa boken ” Alla är vi ledare”  samt uppgifter, två heldagar med webbutbildning och därefter certifiering,

Utbildare i arbetsmiljö - Cattis Olsen, ansiktsbild

Om kursledaren:

Utbildare är Cattis Olsén, Certifierad integrativ ledarskapscoach.

Cattis har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställdhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling. Cattis är omtyckt av både arbetsgrupper, skolor och större företag och får mycket bra betyg på utvärderingarna från deltagarna.

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att du behöver avanmäla dig om du skulle få förhinder. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningens start faktureras hela avgiften.