KÖP DIN UTBILDNING HÄR

t

Behöver du hjälp? Ring 08 - 773 1525

Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer, diplomerad kurs

4.300,00 kr ex. moms

Med Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer kommer du att få grundläggande till avancerade färdigheter inom Best Deal - VeaLearn utbildning lönehantering och arbetsrätt. Dessutom får du kunskaper inom GDPR som är en viktig del i lönehaneringen. I utbildningspaketet ingår också en e-bok samt flera hundra inspirationsföreläsningar inom olika områden.

Målgrupplöneadministratörer, personalassistenter, redovisningskonsulter, HR-chefer, egenföretagare och företagsledare i fåmansföretag.

Bli eftertraktad på arbetsmarknaden och forma din framtid. Anmäl dig nu och starta din resa mot expertis inom lönehantering, arbetsrätt och GDPR!
Vill du veta mer om kursen se under fliken ”Beskrivning” nedan.


Här kan du testa på ett gratis delmoment på första kursen i Lönehantering 1 


Här kan du testa på ett gratis delmoment på andra utbildningen i Lönehantering 2


Prova på ett gratis delmoment från utbildningen GDPR i praktiken!Denna utbildning ingår i flera utbildningspaket. Se nedan:

Utbildningspaket Årskort Komplett. 
Samtliga diplomerade onlineutbildningar hos Vealearn, föredrag online samt valfri fackbok.


Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer, ett utbildningspaket Exklusiv,som innehåller tre diplomerade onlineutbildningar  , kursmaterial, webbtest, diplom samt föredrag online. Giltighetstid  12 månader. Välkommen att anmäla och köpa in utbildningspaketet nedan!

Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer

Med Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer kommer du att bli en expert inom löner! Med vår löneutbildning online får du tre diplomerade onlineutbildningar, fackboken Löneboken, e-bok samt föredrag online. Allt sammansatt i specielt utbildningspaket. Giltighetstid i 12 månader! 

Den första löneutbildningen "Lönehantering 1" kommer att ge dig de grundläggande kunskaperna inom lön och arbetsrätt som du behöver för att hantera lönefrågor effektivt. Genom 19 informativa utbildningsmoduler får du en helhetsförståelse för lönehantering, från de inledande stegen inför den första lönekörningen till avancerade ämnen som arbetsgivardeklaration.

Den andra diplomerade lönekursen "Lönehantering 2" som innehåller 15 utbildningsmoduler kommer att ge dig än mer fördjupande kunskaper inom lön och arbetsrätt. Du får lära dig att beräkna timlön, månadslön, sjuklön och föräldraledighet. Vidare berörs semesterberäkning, retroaktiv löneberäkning samt skattefria och skattepliktiga förmåner.

Den tredje utbildningen, "GDPR i praktiken" är en grundläggande GDPR - utbildning. I 19 moduler kommer Roger Elverskog guida dig igenom grundläggande begrepp, grunder och principer, Uppgiftsminimering, Integritet och konfidenstialitet, Ansvarsskyldighet, Samtycken och att arbeta GDPR-säkert i vardagen.Lonehandboken-handbok-och-e-bok-for-dig-som-arbetar-inom-lon-och-personaladministration-Vealearn

Med Löneboken, e- bok får du ett mycket bra stöd för dig som jobbar med löneadministration. Du får vägledning i alla vanliga moment och frågeställningar. Läs mer om Löneboken här!

OBS: Önskar du köpa fysiska handboken blir det ett tillägg - kontakta oss för information!


Vem riktar sig den diplomerade löneutbildningen till?

 

Den diplomerade löneutbildningen är lämpade till dig som är vill bli löneadministratör lönekonsult, personalassistnt, redovisningskonsult, HR-chefer, egenföretagare och företagsledare i fåmansföretag.


Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer upplägg

Varje modul behandlar specifika ämnen inom dessa områden och ger dig konkreta verktyg för att hantera dessa aspekter professionellt och effektivt.

0. Introduktion till Lönehantering 1 grundkurs
Vi börjar med en översiktlig introduktion som ger dig en förståelse för kursens struktur och dess betydelse för din professionella utveckling.

1. Innan första Lönekörningen
Denna modul belyser viktiga aspekter att beakta innan den första lönekörningen, inklusive nödvändiga dokument och förberedelser för en smidig process.

2. Anställningsform
Få en djupare förståelse för olika anställningsformer och deras påverkan på lönehanteringen, vilket är avgörande för att säkerställa rättvisa och korrekta löneutbetalningar.

3. Anställningsavtal - Vad bör stå med?
Denna modul ger dig insikter om vad som bör inkluderas i anställningsavtal för att undvika framtida komplikationer och tvister.

4. Lön i olika Former
Utforska olika löneformer och hur de påverkar både arbetsgivare och anställda, vilket ger dig verktyg för att skapa konkurrenskraftiga lönestrukturer.

5. Vilken skatt gäller?
Få klarhet i skattesystemet och dess påverkan på lönehanteringen, vilket är avgörande för att undvika skattebrott och felaktiga beräkningar.

6. Skatteavdrag
Djupdyk i skatteavdragens komplexitet och lär dig navigera genom processen för att säkerställa korrekta löneutbetalningar.

7. Arbetsgivaravgifter
Förstå betydelsen av arbetsgivaravgifter och hur de påverkar den totala lönekostnaden för företaget.

8. Inför första Lönekörningen
Få praktiska tips och råd för en smidig genomförande av den första lönekörningen, vilket skapar en grund för effektiv lönehantering.

9-18. Arbetsrelaterade Teman*
- Arbetstid - övertid, mertid och OB
- Frånvaro och föräldraledighet
- Sjukfrånvaro
- Föräldrapenning VAB
- Semester
- Förmåner
- Tjänsteresor inrikes och utrikes

19. Arbetsgivardeklaration
Få en djupare förståelse för den viktiga processen kring arbetsgivardeklarationer och hur du säkerställer korrekt rapportering till skattemyndigheten.

Kursmaterial
I Löneutbildningen kommer alla deltagare får tillgång till omfattande kursmaterial, inklusive handledningar, exempel och övningar som stödjer inlärningen och ger praktisk tillämpning av de teoretiska koncepten.

Se utbildningen Lönehantering 1 i detalj här!


Lönehantering 2. Se löneutbildningen online innehåll

Här kommer vi att fördjupar oss i avancerade ämnen inom löneadministration och arbetsrätt. Under kursens 15 delmoment går vi igenom allt från semesterberäkning vid olika sysselsättningsgrader till hantering av retroaktiv lön och arbetsgivarintyg.

 1. Introduktion till kursen Lönehantering - I detta avsnitt introduceras deltagarna till kursens syfte och struktur samt får en överblick över de avancerade ämnena som kommer att behandlas.
 2. Semesterberäkning vid olika sysselsättningsgrader: Deltagarna kommer att lära sig att beräkna semestersaldon för anställda med olika anställningsgrad, inklusive heltid, deltidsanställningar och intermittent deltid.
 3. Semesterberäkning vid intermittent deltid: Här går vi igenom hur semestersaldot beräknas för anställda med intermittent deltid, vilket kräver specifik kunskap och förståelse för semesterlagen och kollektivavtal.
 4. Semesterberäkning enligt sammalöne- eller procentregeln: Deltagarna får en djupgående förståelse för semesterberäkning enligt sammalöne- och procentregeln, inklusive hur dessa tillämpas och beräknas korrekt.
 5. Semesterberäkning vid sammanfallande semester: Här behandlas hur semesterdagarna beräknas för anställda med sammanfallande semester, och vilka regler som gäller för detta scenario.
 6. Semesterdaglön, semesterersättning och semesterersättning: Deltagarna får en översikt över begrepp som semesterdaglön, semesterersättning och semesterersättning, och hur dessa beräknas enligt gällande lagar och avtal.
 7. Semesterberäkning enligt lag eller kollektivavtal: I detta avsnitt jämförs och analyseras reglerna för semesterberäkning enligt lag och kollektivavtal, med fokus på de viktigaste skillnaderna och hur de påverkar arbetsgivaren och den anställde.
 8. Startlön och slutlön: Här behandlas begreppen startlön och slutlön, inklusive hur de fastställs och förhandlas vid anställning och uppsägning.
 9. Retroaktiv lön: Deltagarna får lära sig hur retroaktiv lön beräknas och hanteras, samt vilka lagliga och administrativa aspekter som måste beaktas vid retroaktiv lönejustering.
 10. Frånvaroavdrag enligt lag eller kollektivavtal: Här går vi igenom hur olika typer av frånvaroavdrag, såsom sjukfrånvaro och föräldraledighet, hanteras och beräknas enligt gällande lagar och kollektivavtal.
 11. Sjukavdrag dag 15 och framåt med eller utan kollektivavtal: Deltagarna får en översikt över reglerna för sjukavdrag från dag 15 och framåt, samt hur dessa tillämpas i olika scenarier och med eller utan kollektivavtal.
 12. Föräldraledighet: I detta avsnitt behandlas reglerna och rutinerna för föräldraledighet, inklusive beräkning av föräldrapenning och föräldraledighetsersättning.
 13. Tjänsteresa utrikes: Deltagarna får en förståelse för reglerna och rutinerna för hantering av löner och ersättningar vid tjänsteresor utrikes, inklusive skatteregler och förmåner.
 14. Utmätning: Här behandlas reglerna och rutinerna för utmätning av löner och andra inkomster, inklusive vilka lagar och regler som gäller i olika situationer.
 15. Arbetsgivarintyg: Slutligen går vi igenom processen för att utfärda arbetsgivarintyg, inklusive vilken information som ska inkluderas och hur intygen ska hanteras enligt gällande lagar och regler.

Se utbildningen i Lönehantering 2 i mer detalj här!


Utbildning 3 - GDPR i praktiken

Den tredje utbildningen i det här utbildningspaketet är "GDPR i praktiken" en grundkurs i GDPR. Utrbildningen som också tar upp vissa viktiga delar som gäller inom lönehantering.  I GDPR - utbildningen kommer du att exempelvis få lära dig om:

 • Grundläggande begrepp,
 • Grunder och principer,
 • Vad som gäller för lönehantering,
 • Uppgiftsminimering, I
 • Integritet och konfidenstialitet.
 • Ansvarsskyldighet,
 • Samtycken och att arbeta GDPR-säkert i vardagen. 

Du kan läsa mer om kursen här då den finns beskriven också som enskild utbildning


Övrig information "Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer"

Utbildare är för Lönehantering 1 och 2 är: Marianne Maupoix-Wedberg, erfaren utbildare sedan 2005 och hon driver Ekonavet Utbildning och Redovisning AB i Falun. och har lång erfarenhet av att hålla utbildningar inom lönehantering
med tillhörande arbetsrätt samt inom ekonomi och redovisning. Marianne är medlem i SRF och har varit egenföretagare och utbildare sedan 2005.

Utbildare för GDPR i praktiken är: Roger Elverskog som förutom håller i GDPR - utbildningar ger kurser i kommunikation och marknadsföring på nätet. Roger har varit utbildare sedan 1996 har och hjälpt hundratals företag med reklam och kommunikation på nätet. Han driver också eget företag inom internetmarknadsföring och utbildar i ämnet.

Giltighetstid på Löneutbildningen online är: 12 månader..
Utbildningstid: ca 6 timmar och 38 min. Beräknar också tid för övningar och test. Utbildningspaketet motsvarar 2 1/2 lärarledda traditionella utbildningsdagar plus tid för inläsning av fackbok.
Diplom: Efter varje avslutad distansutbildning erhåller du ett diplom med specifikation över de kunskaper och färdigheter du har erhållit. Utbildningarna är licenserade vilket innebär att utbildningarna går inte att flytta över till någon annan medarbetare. Diplomer är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online

Se gärna fler utbildningar inomFöretagsekonomi
Se också vårt utbud av utbildningar inom HR/Personal

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Lönehantering samt GDPR för löneadministratörer, diplomerad kurs”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.