fbpx
 

Anmälan och köp

Bemötande vid demenssjukdom onlineutbildning för vårdpersonal

1 395,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Nöjd kund garanti diplom

I den diplomerade onlineutbildningen Bemötande vid demenssjukdom kommer du får värdefull kunskap om förhållningssätt, nycklarna till god omvårdnad och att lindra symptom genom rätt bemötande. 

 

Dessutom får du lära dig om demens och känslor, att förmedla trygghet att hantera obehagliga situationer professionellt, Salutogent förhållningssätt och värdigt bemötande. Läs mer om utbildningen i beskrivningen nedan.

 

Målgrupp: utbildningen vänder sig till dig som arbetar med Vård & Omsorg eller som kommer i kontakt med människor som har demenssjukdom dagligen.

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen där Amira Akhavan förklarar hur personer med demenssjukdom kan dölja sina kommunikationssvårigheter.

 

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear

Bemötande vid demenssjukdom onlineutbildning för vårdpersonal. Vid en demenssjukdom försämras kommunikationsförmågan och det är viktigt att du som personal har kunskap och kompetensen hur du skall bemöta en dement person på rätt sätt.

 

Vad krävs av dig i ett möte med en dement person, vad behöver du tänka på? Har kroppsspråket någon betydelse för att det ska bli ett värdigt möte?

 

I utbildningen kommer du bland annat få värdefull kunskap om förhållningssätt, nycklarna till god omvårdnad och att lindra symptom genom rätt bemötande. Amira Akhavan tar också upp i utbildningen hur viktigt det är omsorgspersonal har kunskap och kompetens att bemöta en dement person på rätt sätt.

 

Bemötande vid demenssjukdom onlineutbildning för vårdpersonal  innehåll:

 • Kompetenser hos omsorgspersonalen
 • Nervimpulsernas betydelse för mötet
 • Kognitionssvikt
 • Strategier hos demenssjuka för att dölja kommunikationssvårigheter
 • Försämring av abstrakt tänkande
 • Det goda samtalet
 • Demens och känslor
 • Förmedla trygghet
 • Att kartlägga problematiken
 • Hantera obehagliga situationer professionellt
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Jag-stödjande förhållningssätt
 • KASAM
 • Salutogent förhållningssätt
 • Personcentrerat förhållningssätt
 • Värdigt bemötande

 

Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter. Diplom erhåller du efter du har besvarat samtliga kontrollfrågor korrekt samt genomgått hela utbildningen. Du laddar själv ner diplomet digitalt.  

 

Se en fullständig beskrivning av utbildningen här!

 

Övrig Information

Utbildare: Amira Akhavan är legitimerad demenssjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik/gerontologi, certifierad BPSD-utbildare och föreläsare. Amira arbetar också som demenskoordinator i Solna stad, där hon medverkat till att ta fram samverkansrutiner för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Giltighetstid på utbildningen: 4-12 månader beroende på abonnemang.
Utbildningstid: ca 52 min vilket motsvarar en halv dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Är du intresserad av andra utbildningar inom följ länken om Vård och omsorg 

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 4 mån.