fbpx
 

Anmälan och köp

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan – onlineutbildning

1 200,00 kr7 900,00 kr ex. moms

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan – diplomerad onlineutbildningen här du får ta del av effektiva metoder inom kommunikation, pedagogik och ledarskap och lära dig konflikthantering, medling och beredskap inför hot, kriser och väpnat våld.

 

Du kommer får lära dig vad konflikter egentligen handlar om och hur de kan ta sig uttryck, om ansvarstagande och icke-ansvarstagande bemötande i feedbacktrappan, om för- och nackdelar med olika konfliktstilar. Hur vår  hjärnan fungerar vid konflikter och vad du kan göra för att kommunicera och åstadkomma beteendeförändringar.

 

Nöjd kund garanti VeaLearn

Målgrupp: utbildningen vänder sig främst till skolpersonal, men exemplen och metoderna kan användas i andra sammanhang och användas för konflikthantering i såväl privata som yrkesmässiga relationer

 

Se ett gratis delmoment nedan från kursen med Stefan Hert där han förklarar Stefan hur olika delar av hjärnan läser av andra människor.

 

Vill du veta mer om kursen se under fliken ”BESKRIVNING” nedan.

 

Välj nedan vilket utbildningspaket du vill ha för denna kurs.

Vad de olika paketen innehåller kan du läsa om här.

Clear
Konflikthantering och beteendeförändring i skolan är en diplomerad onlineutbildning som du bland annat få  kunskaper om lågaffektivt bemötande, människohjärnan, konflikttriangeln, försvarsreaktioner och vilka metoder du kan använda för att medla vid konflikter. Den tar upp även upp effektiva metoder inom pedagogik, kommunikation och ledarskap.
Att behålla lugnet, modet och förmågan att sortera innehåll i en konfliktfylld situation är inte alltid lätt. För att känna dig rustad för detta och möta behoven på din arbetsplats eller i ditt privatliv kommer denna utbildning väl till pass.

 

 

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan innehåll:

 • Vad handlar konflikter om?
 • Öppna och dolda konflikter
 • Människohjärnan, reptilhjärnan och känslohjärnan
 • Hjärnans konfliktreaktioner
 • Att förflytta konflikten från reptilhjärnan till människohjärnan
 • Kommunikationskanaler
 • Spegelneuroner, affektsmitta och lågaffektivt bemötande
 • Förhållningssätt och giraffspråket
 • Feedbacktrappan – ansvarstagande och icke-ansvarstagande konflikthantering
 • Försvarsreaktioner
 • När är de fem konfliktstilarna effektiva och ineffektiva?
 • Skapa ett gemensamt system
 • Relationskapital och relationsskuld
 • Konflikttriangeln ABC
 • Metod för att medla vid konflikter
 • Hantera hotfulla situationer
 • Skolverkets råd kring mental förberedelse och handlingsplan vid väpnat våld i skolan
 • Krishantering och krisreaktioner
 • Reflektions- och diskussionsfrågor

 

Se en fullständig beskrivning av onlineutbildningen här!

 

Välj utbildningspaket eller enskild utbildning i varukorgen. Du får tillgång till utbildningen direkt efter anmälan och att vi godkänt faktureringsuppgifter.  

 

Övrig information

Utbildare: Stefan Hertz är en erfaren lärare, engag

erad utbildare, diplomerad coach och författare. Undervisar även inom konflikthantering och ledarskap inom ämnesområdet Pedagogik.
Giltighetstid på utbildningen: 312 månader beroende på val av utbildningspaket el enskild utbildning
Utbildningstid: ca 2 timmar och 30 min vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
Diplom: ja, efter genomförd och godkänd utbildning. Utbildningen och diplomet är personligt.
Kursdatum: löpande, distans/online.

 

Stefan Hertz håller även i utbildningarna Ledarskap i skolan och i klassrummet och Framgångsrika undervisningsstrategier som kan bygga vidare på din förmåga att skapa goda relationer till elever, föräldrar och skolpersonal.

 

Flera utbildningar inom pedagogik och skola kan du se här!

Välj ditt utbildningspaket

Utbildningspaket POTENTIAL, Utbildningspaket DIGITAL, Utbilldningspaket BUSINESS, Utbildningspaket DIGITAL KOMPLETT, Enskild utbildning med giltighetstid 3 mån.